Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram

120 hp

Vill du utveckla företag och samhälle genom att identifiera, genomföra och analysera entreprenöriella projekt i samverkan med praktiker? Eller vill du förbereda dig för en framtid som forskare?

Entreprenörskapsprogrammets tvååriga masterutbildning ger dig fördjupade kunskaper i att identifiera, formulera och genomföra projekt för utveckling av företag och samhälle. Det första året består av kurser som ger dig teoretisk fördjupning inom affärsutveckling och entreprenörskap samt metodkurser speciellt inriktade på projektarbete. Under den första terminen sker dessutom planering och uppstart av ett större entreprenörskapsprojekt – vilket du genomför under den andra terminen i en egen projektkurs.

Programmet ger dig en fördjupad förståelse för, och förmåga till, genomförande och ledning av utvecklingsprojekt inom alla samhällssektorer. Detta ger dig möjlighet att förena teori och praktik på en avancerad nivå. Programmets unika bredd omfattar entreprenörskap i både privat och offentlig sektor samt i civilsamhället, och rymmer de förändringsprocesser som sker i samspel mellan de olika sektorerna. Programmets pedagogik bygger på problembaserat lärande. Stor vikt läggs vid en nära samverkan med organisationer från olika samhällssektorer. Du fördjupar dig i förståelsen för de samhälleliga utvecklings- och förändringsprocesserna – något som har hög praktisk relevans då dina kunskaper tillämpas på verkliga fall.

Karriär

Efterfrågan på personer med förmåga att driva förändringsprocesser inom etablerade organisationer är stor i samtliga sektorer, och i rollen som projektledare är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Dessutom förbereder utbildningen dig för att starta en egen verksamhet – och skapa din egen sysselsättning, arbetssituation och livsstil. Programmet lämpar sig även för dig som vill förbereda dig för en framtida forskarutbildning.

Examen

Filosofie eller ekonomie masterexamen med inriktning mot entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, Huvudområde: Företagsekonomi

Magisterutgång efter ett år

Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år (60 hp) genom att välja att skriva en magisteruppsats (15 hp) under termin 2.

Studenter som fullföljer ett år av programmets två år kan då erhålla en magisterexamen med inriktning mot entreprenörskap, hållbarhet och
samhällsförändring, Huvudområde: Företagsekonomi

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M