Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram

120 hp

Vill du bidra till samhällsutveckling som entreprenör? Är du intresserad av entreprenörskapets roll för såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet? Då är denna utbildning för dig. Utbildningen hålls på engelska och förbereder dig på en karriär i internationella sammanhang.

Masterprogrammet Entreprenörskap, hållbar utveckling och samhällsförändring har ett hållbarhetsperspektiv på entreprenörskap och affärsutveckling. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter att på vetenskaplig grund självständigt och kritiskt förhålla dig till de entreprenöriella processer som pågår i samhällets alla sektorer: näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället.

Utbildningen fokuserar på entreprenörskapets roll för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för individ, organisation och samhälle. Det gör att programmet passar dig som vill bidra till samhällsutveckling genom entreprenörskap. Under utbildningen utvecklar du ditt självständiga vetenskapliga tänkande kring entreprenörskap och samhällsförändring, samtidigt som du utvecklar kunskaper och färdigheter om och i entreprenörskapets praktiker. Denna fördjupade förståelse ger dig redskap att driva eller underlätta entreprenörskap genom att starta en egen verksamhet, utveckla lokalsamhällen eller för att arbeta med utvecklingsprocesser i etablerade företag, myndigheter och ideella organisationer.

Karriär

Efter examen kan du jobba med att bidra till samhällsutveckling genom eget företagande. Du kan också sikta på en karriär som forskare, projektledare, handläggare eller strateg. Du kan jobba inom såväl etablerade företag som myndigheter, förvaltningar eller andra anslagsfinansierande organisationer. Programmet förbereder dig också för vidare studier inom forskarutbildning.

Examen

Filosofie eller ekonomie masterexamen med inriktning mot entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring.

Huvudområde: Företagsekonomi

Magisterutgång efter ett år

Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år (60 hp) genom att välja att skriva en magisteruppsats (15 hp) under termin 2. De studenter som fullföljer ett år av programmets två år kan då ta ut en magisterexamen med inriktning mot entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring med huvudområde företagsekonomi.

Internationella möjligheter

Undervisningen hålls på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Du kan också välja att studera utomlands en termin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M