Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram

120 hp

Vill du bidra till samhällsutveckling som entreprenör? Är du intresserad av entreprenörskapets roll för såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet? Då är denna utbildning för dig. Utbildningen hålls på engelska och förbereder dig på en karriär i internationella sammanhang.

Masterprogrammet Entreprenörskap, hållbar utveckling och samhällsförändring har ett hållbarhetsperspektiv på entreprenörskap och affärsutveckling. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter att på vetenskaplig grund självständigt och kritiskt förhålla dig till de entreprenöriella processer som pågår i samhällets alla sektorer: näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället.

Utbildningen fokuserar på entreprenörskapets roll för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för individ, organisation och samhälle. Det gör att programmet passar dig som vill bidra till samhällsutveckling genom entreprenörskap. Under utbildningen utvecklar du ditt självständiga vetenskapliga tänkande kring entreprenörskap och samhällsförändring, samtidigt som du utvecklar kunskaper och färdigheter om och i entreprenörskapets praktiker. Denna fördjupade förståelse ger dig redskap att driva eller underlätta entreprenörskap genom att starta en egen verksamhet, utveckla lokalsamhällen eller för att arbeta med utvecklingsprocesser i etablerade företag, myndigheter och ideella organisationer.

Karriär

Efter examen kan du jobba med att bidra till samhällsutveckling genom eget företagande. Du kan också sikta på en karriär som forskare, projektledare, handläggare eller strateg. Du kan jobba inom såväl etablerade företag som myndigheter, förvaltningar eller andra anslagsfinansierande organisationer. Programmet förbereder dig också för vidare studier inom forskarutbildning.

Examen

Filosofie eller ekonomie masterexamen med inriktning mot entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring.

Huvudområde: Företagsekonomi

Magisterutgång efter ett år

Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år (60 hp) genom att välja att skriva en magisteruppsats (15 hp) under termin 2. De studenter som fullföljer ett år av programmets två år kan då ta ut en magisterexamen med inriktning mot entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring med huvudområde företagsekonomi.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Antagningsstatistik

Är du nyfiken på vilka antagningspoäng som behövs för att komma in på utbildningen? Här kan du hitta statistik från tidigare antagningsomgångar. Tänk på att poängen blir olika varje gång beroende på vilka som söker, så det är alltid värt att söka om du är behörig.

Antagningsstatistik på uhr.se

Så snabbt får ekonomistudenter jobb

Diagrammet visar hur många procent av studenter på Ekonomihögskolan som fick jobb inom en viss tid efter examen år 2017 och år 2020. 40% av studenterna har fått ett jobb redan innan de tog sin examen.

Informationen är hämtad från Linnéuniversitetets alumnundersökning.

Internationella möjligheter

Undervisningen hålls på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Du kan också välja att studera utomlands en termin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Att fokusera på en kurs åt gången är något som Sanja tycker väldigt mycket om.

Sanja bild

Det informella förhållningssättet är inspirerande, då majoriteten av studierna sker i grupp vilket innebär mycket samarbete. Dessutom engagerar lärarna sig, vilket gör studieprocessen till en roligare och mer intressant upplevelse!

Att studera detta program kräver teamwork och disciplin av Giga.

Giga bild

Giga har ett stort intresse för att lära sig mer om entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändringar. Detta program gör det möjligt för honom att identifiera kreativa och hållbara möjligheter.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M