Entreprenör­skaps­programmet, magisterprogram

60 hp

Lär dig utveckla företag och samhälle genom att identifiera, genomföra och analysera entreprenöriella projekt i samverkan med samhälle och näringsliv.

Programmet består av tre kurser som ger teoretisk fördjupning inom affärsutveckling och entreprenörskap, en metodkurs inriktad på projektarbete och aktionsforskning. Metodkursen är förberedande för genomförandet av ett samhällsentreprenörskapsprojekt som består av två delkurser. Vidare ingår ett examensarbete. Samtliga kurser är på avancerad nivå och ges på engelska. 

Karriär

Efterfrågan på personer med förmåga att driva förändringsprocesser inom etablerade organisationer är stor i samtliga sektorer, och i rollen som projektledare är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Dessutom förbereder utbildningen dig för att starta en egen verksamhet – och skapa din egen sysselsättning, arbetssituation och livsstil.

Programmet ges på engelska

Examen

Filosofie eller ekonomie magisterexamen med inriktning mot entreprenörskap.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken