Entreprenör­skaps­programmet, masterprogram

120 hp

Entreprenörskap är viktigt för samhällsförändringar. Entreprenörskapsprogrammet utvecklar din förståelse för hur man driver hållbar samhällsutveckling genom att få nya idéer att nå marknaden.

På Entreprenörskapsprogrammet lär du dig att utveckla företag och samhälle med innovativa och hållbara lösningar. Genom att förena teori med praktik på en avancerad nivå, lär du dig verktygen för att ta entreprenöriella utvecklingsprojekt framåt. Tack vare programmets unika bredd studerar du entreprenörskap i både privat och offentlig sektor samt i civilsamhället, och samspelet däremellan. Detta förbereder dig inför att driva förändring i alla delar av samhället. Under programmet kommer du ständigt tillämpa dina kunskaper i verkliga fall och kommer på så vis nära näringslivet redan under din studietid. Programmet passar både dig som efteråt vill ge dig ut i arbetsliv, men även för dig som vill forska inom området.

Under utbildningens två år ges du fördjupade kunskaper i att identifiera, formulera och genomföra projekt för utveckling av företag och samhälle. Det första året består av kurser som ger dig teoretisk fördjupning inom affärsutveckling och entreprenörskap samt metodkurser speciellt inriktade på projektarbete. Under den första terminen sker dessutom planering och uppstart av ett större entreprenörskapsprojekt – vilket du genomför under den andra terminen i en egen projektkurs. Andra året börjar med möjligheten att studera utomlands och avslutas med att du skriver examensarbete.

Karriär

Efterfrågan på personer med förmåga att driva förändringsprocesser i samhället är stor och i rollen som projektledare är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Dessutom förbereder utbildningen dig till att bidra till samhällsutveckling genom eget företagande, som forskare, projektledare, handläggare eller strateg eller inom myndigheter och förvaltningar.

Examen

Filosofie eller ekonomie masterexamen med inriktning mot entreprenörskap, Huvudområde: Företagsekonomi

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Mer om programmet

Samhällsrelevans

Examensprojektet har en tydligt koppling till samhället, då utvecklingsprojekt bedrivs i samarbete med aktörer inom näringslivet. Projekt implementeras och utvärderas utifrån deras nytta för inblandade intressenter.

Internationalisering

Tredje terminen är utformad med möjligheten att studera utomlands eller till valbara studier på Linnéuniversitetet. Programmet har internationell antagning och studenter av många olika nationaliteter.

Perspektiv i utbildningen

Ett integrerat mångfaldsperspektiv är centralt för programmet som helhet, och en förståelse av mångfaldsfrågor är central för att förstå utvecklingen inom näringsliv och samhälle. Inriktning på mångfaldsrelaterade teman sker genom kurslitteratur, seminarier och föreläsningar. Mångfald omfattar en mängd frågor såsom genus, integration och hållbarhet i arbete och näringsliv. Särskild uppmärksamhet ges till den reproducerande dimensionen av existerande strukturella antaganden om ojämlikhet. Social, etnisk och kulturell mångfald är centrala kriterier för entreprenörskapsprogrammet. Studenter från alla bakgrunder uppmuntras delta i ett fritt tankeutbyte, vilket är av central vikt för all inlärning. Programmet förbereder till professionellt arbete på en global arbetsmarknad inkl. hållbar utveckling, lika villkor, ett breddat kunskapsperspektiv och entreprenörsmetoder, liksom andra perspektiv.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M