Europastudier

180 hp

Det ökade europeiska samarbetet har gjort att kunskaper om EU och Europa idag efterfrågas inom många olika yrkesområden.

På Europastudier förbereds du för en framtida karriär på den europeiska arbetsmarknaden. Programmet består av ämnet statsvetenskap samt europastudier. Du studerar frågor som politik, ekonomi och mänskliga rättigheter – allt ur ett internationellt perspektiv. Programmet har en tydlig internationell profil och flera av kurserna läser du på engelska tillsammans med Linnéuniversitetets utbytesstudenter. Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet till praktik och utlandsstudier. I samråd med programansvarig lägger du upp dina framtidsplaner och vilken praktikplats som bäst kan öppna dörren för dig till en intressant karriär. Ett alternativ till praktik är utlandsstudier.

Politik och demokrati med europaperspektiv

Efter avklarade Europastudier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats. Utbildningen ger konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor inom EU:s institutioner, internationella organisationer och intresseorganisationer, eller vid riksdagen och regeringen.

Programmet består av studier i fördjupningsämnet statsvetenskap samt europastudier med möjlighet till praktik och utlandsstudier.

Exempel på arbeten

Utbildningen ger dig konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor i och utanför Sverige. Det kan ske inom offentlig sektor, för kommuner, landsting, verk och myndigheter, såväl som inom det privata näringslivet och inom organisationer inom det civila samhället. Utbildningen syftar till att ge god beredskap för att arbeta med omvärldsanalys, utredningar, projektutvärderingar, politik och lobbyism inom områden som miljö, mänskliga rättigheter, demokrati och handel.

Karriär

Utbildningen ger konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor. Det kan ske som omvärldsanalytiker, konsult, lobbyist eller utredare inom miljö, mänskliga rättigheter, demokrati eller handel. Med avklarade Europastudier är möjligheterna många. Flera av våra tidigare studenter arbetar idag mycket framgångsrikt nationellt såväl som internationellt, både inom den offentliga sektorn och inom privata internationella företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Europastudier (huvudområde: statsvetenskap).

Studenter berättar

Oscar Tollin

Oscar vill arbeta inom FN

Oscar Tollin är 21 år och kommer från Stockholm. Efter gymnasiet studerade han en termin i London och därefter jobbade han i ett och ett halvt år. Han går nu första året på programmet Europastudier vid Linnéuniversitetet.

– Det som fick mig att söka till detta program var att jag tycker det är väldigt intressant med internationell politik och gärna skulle vilja jobba inom detta område senare i livet.

– Växjö valde jag för att staden kretsar mycket runt universitetet och att den är såpass liten att man inte har några problem med att ta sig dit man vill på ett enkelt sätt. Allt man kan tänka sig behöva finns ändå i denna "lilla" stad.

Hur är det att läsa på programmet?

– Det är riktigt utmanande, men samtidigt får man många ögonblick där man tycker att det är mycket intressant. Med riktigt utmanande menar jag att det är mycket att lära sig, men också att man efter att ha lärt sig något enkelt kan tillämpa det på dagens samhälle. Världen är stor och vi lär oss om hur den fungerar; därför blir det väldigt mycket att lära sig.

Är det något som har varit extra intressant under utbildningen så här långt?

– Det mest intressanta med detta program är att man får omge sig med människor som är väldigt öppna och som accepterar alla olika åsikter och bakgrunder.

Hur är det att studera på universitet?

– Att studera på universitet är verkligen något unikt, då man verkligen får bestämma över sitt schema helt själv.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av studierna?

– Vid sidan av studierna så kan man festa, träna och dela upplevelser med nya och spännande människor.

Vad vill du göra efter studierna?

– Efter studierna skulle jag gärna vilja arbeta inom FN eller hålla föreläsningar om globaliseringen för människor.

Varför ska man läsa programmet, tycker du?

– Detta program ska du läsa ifall du är intresserad av hur världen fungerar och hur vi alla är beroende av varandra.

Linda praktiserade på socialförvaltningen i Sundsvall

Linda Löfvenius är 28 år och läser det tredje och sista året på programmet Europastudier vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Linda Löfvenius

Linda LöfveniusLinda växte upp i Gävle tillsammans med sina föräldrar och en lillasyster. Efter gymnasiet arbetade hon hemma i Gävle på olika jobb under några år, bland annat på McDonald's och på Statoil.

– Jag ville börja studera, men jag hade väldigt svårt att bestämma mig för vad jag ville läsa.

För att ta sig ur den trygga tillvaron med egen lägenhet och heltidjobb på Statoil hemma i stan, tog hon ett jobb som fiskrensare på en liten norsk ö. Här fick hon tid att fundera över vad hon ville studera – det blev internationella och europainriktade programstudier.

– Jag valde Växjö och Linnéuniversitetet då jag hade hört från en del bekanta hur bra de hade trivts då de själva studerade här. Att börja studera och att välja Växjö är ett av de bästa beslut jag gjort. Jag har lärt mig otroligt mycket! Samtidigt har jag haft en otroligt rolig tid och jag har träffat många nya människor. Några har kommit att bli väldigt bra och nära vänner.

När gjorde du din praktik?

– Min praktiktermin utförde jag under 15 veckor hösten 2014, under min sjätte och sista termin på Europastudier. Tanken var dock att göra praktiken redan under våren 2014, men jag ville bredda mina kunskaper först och läste istället Socialpsykologi I under våren vid sidan av programstudierna.

Var praktiserade du?

– Jag utförde min praktik på socialförvaltningens strategienhet på Sundsvalls kommun. Strategienheten har bland annat hand om och samordnar IT och behovet av lokaler för socialtjänsten i Sundsvalls kommun. De analyserar och utvärderar den sociala välfärdens framtida behov och utmaningar, för att ge socialnämnden och andra beslutsfattare goda underlag för beslut. Enheten har också ansvar för att planera och genomföra internkontroll och statistikproduktion, beredning och utredning av ärenden till socialnämnden, såsom motioner och remisser, samt att de följer upp nämndens mål- och resursplan.

Vad handlade din praktik om och vad hade du för arbetsuppgifter?

– Min praktik var ett tillfälle för mig att få erfarenhet av hur det fungerar att arbeta i en politiskt styrd organisation. Att få inblick i hur Sundsvalls socialförvaltning arbetar som både beställar- och utförarorganisation.

– Mina arbetsuppgifter varierade. Från början gick jag med strategienhetens enhetschef och följde henne i det dagliga arbetet, just för att få lära känna arbetsplatsen och kommunen. Jag medvekade bland annat på möten om kommunens och socialförvaltningen IT-strategi, var med på socialnämndens sammanträden, på arbetsutskottets sammanträden, där tjänsteskrivelser förbereddes inför socialnämnden, samt på strategienhetens arbetsplatsträffar.

– När jag efter någon vecka hade fått lära känna arbetsplatsen, tagit del av hur tjänsteskrivelser bereds och fått en inblick i strategienhetens och socialförvaltningens organisation var tanken att jag skulle utföra en egen utredning och beredning av någon mindre motion eller remiss. Jag fick dock inte möjlighet till detta, då det inte dök upp något mindre område som skulle belysas. Valet under september medförde byte av politisk majoritet i kommunen, vilket kanske medförde att få nya motioner lades upp. Istället utförde jag mindre utredningar internt inom socialförvaltningen. Jag medverkade bland annat i processen att utarbeta nyckeltal för socialförvaltningens ledningssystem och jobbade med socialförvaltningens Mål- och resursplan.

Vilka kunskaper från dina studier hade du mest nytta av?

– Den teoretiska kunskap som studierna har gett mig om svensk förvaltning, tillsammans med kunskap om politisk styrning. Från studierna har jag fått kunskap som gett mig möjlighet att i ett bredare och större perspektiv kunna se en helhet i sammanhang på kommunnivå.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna du fick av din praktik?

– Att få se hur en politiskt styrd organisation kan fungera och arbeta i praktiken, samtidigt som jag hade teoretisk kunskap om detta. En annan erfarenhet som jag tar med mig är hur det kan fungera att arbeta som tjänsteman. Jag har fått en inblick i hur en beställar- samt utförarorganisation arbetar, liksom i hur kommuner arbetar för att ge människor möjligheter och stöd i olika situationer och delar av deras liv.

Har du några tips till andra studenter inför praktiken?

– Att verkligen ta tillvara på möjligheten att få utföra en praktik. Att få komma ut i verkligheten och se hur det kan fungera är något jag starkt rekommenderar. Praktiken är ett också ett bra tillfälle för dig att skaffa kontakter eller skapa dig ett nätverk av kontakter. Var öppen för all information och alla tillfällen som praktiken ger!

Tidigare studenter berättar

Anne H Morrisey

Anne Haglund Morrissey har läst programmet Europastudier vid Linnéuniversitetet och arbetar idag som Policy Analyst vid EU-kommissionen i Bryssel.

– Jag sökte till utbildningen 1994. Efter studentexamen hade jag pluggat i Frankrike ett par år och hade där utöver mitt starka samhällsintresse ännu mer fått upp ögonen för internationella relationer och europeisk politik. Vid den tiden fanns knappt något program i Sverige som kombinerade statsvetenskap med europastudier och där man, som jag tyckte var viktigt, hade möjlighet att studera utomlands och praktisera under utbildningen. Att universitetet dessutom hade en tradition av internationellt samarbete bidrog också till mitt val.

Vad är det mest intressanta med utbildningen?

– Utbildningen ger en stark statsvetenskaplig bas som kombineras med kurser med fokus på samarbete och utmaningar i Europa. Förutom att ge dig som student en bred bas att stå på, så har du också möjligheten att inrikta utbildningen mot områden du har ett särskilt starkt intresse för genom specialinriktade kurser, uppsatsskrivning och möjligheten till studier utomlands eller praktik.

– Just möjligheten till praktik under utbildningen ger dig en erfarenhet av en möjlig framtida arbetsplats. Och redan under utbildningen får du en insikt i hur de kunskaper som förvärvas under utbildningen är användbara i arbetslivet.

Finns det något unikt med utbildningen värt att lyfta fram?

– Universitetet har en lång internationell tradition, där du under delar av programmet läser tillsammans med utbytesstudenter på engelska, och utbildningen ger dig möjlighet att läsa utomlands en termin eller praktisera antingen i Sverige eller i omvärlden. Dessa element ger dig viktiga erfarenheter som är användbara på den europeiska arbetsmarknaden.

Vad jobbar du med idag?

– Jag arbetar som policyanalytiker vid EU-kommissionens generaldirektorat för forskning vid departementet för Internationellt samarbete. Mer specifikt arbetar jag med att utveckla EU:s internationella forskningssamarbete och hur detta ska inriktas och utformas i förhållande till olika länder i omvärlden, forskningsområden och teman. Jag ansvarar för de vetenskapsråd som EU-kommissionen har vid EU:s delegationer/ambassader i omvärlden och har hand om EU:s forskningssamarbete med Japan.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

– Utbildningen gav mig en bred bas att stå på och möjligheten att inrikta mig på de områden som jag hade ett särskilt starkt intresse för. Jag valde själv att läsa en period utomlands och att komplettera utbildningen med studier i språk och nationalekonomi, och kombinerade utbildningen med en praktikperiod i Europaparlamentet.

– Efter utbildningen fortsatte jag med en magister i statsvetenskap och en masterutbildning i europapolitiska studier. Eftersom jag under studierna utvecklat ett starkt forskningsintresse, fortsatte jag med doktorandutbildning och sedan en akademisk karriär. När man som jag arbetar som handläggare i EU-kommissionen så är specialkompetens just i områden som europapolitiskt samarbete, demokratifrågor och EU-rätt samt analytiska färdigheter, erfarenhet av utredningsarbete och uppsatsskrivning mycket användbart; något som präglar programmet Europastudier.

Vem tycker du ska läsa programmet Europastudier?

– Är du intresserad av hur samhället är organiserat, hur politik skapas, samarbetet i Europa, demokratifrågor och hur stater bedriver internationellt samarbete är utbildningen något för dig!

Mer om programmet

Vill du jobba på EU:s huvudkontor i Bryssel? Eller kanske åt Sveriges riksdag? Efter utbildningen blir Europa din arbetsmarknad.

På programmet Europastudier formar du själv din utbildning genom att välja vad du vill rikta in din utbildning mot. Det gemensamma för alla inriktningar är att vi höjer blicken mot Europa och de speciella förhållanden som råder här. På programmet förbereds du för att arbeta med internationella samhällsfrågor, men din inriktning väljer du själv.

Både i Sverige och i resten av världen är behovet av skickliga administratörer stort. Efter programmet är du exempelvis kvalificerad för att arbeta som EU-koordinator eller ansvara för utrednings- och utvärderingsuppdrag.

Exempel på arbetsplatser utomlands är EU:s institutioner, internationella organisationer och intresseorganisationer. I Sverige kan arbetsplatser till exempel vara riksdagen, regeringen, kommuner, landsting, myndigheter och även här internationella företag.

Arbeta inom EU

EU:s institutioner erbjuder en mångkulturell arbetsmiljö med omkring 40 000 anställda. Det finns stora möjligheter att praktisera inom EU:s institutioner. EU:s formella praktikplatser – "stage" – riktar sig främst till personer som redan avlagt minst en kandidatexamen. Det finns både finansierade och icke-finansierade platser, och vanligtvis sträcker sig en "stage" över en femmånadersperiod.

Utöver ansökningsomgångarna till de olika institutionernas praktikplatser finns det även möjlighet att på egen hand söka praktikplats hos exempelvis någon parlamentariker i Europaparlamentet.

  • Europeiska kommissionens praktikplatser
  • Europaparlamentets praktikplatser
  • Europeiska unionens råd, praktik vid generalsekretariatet

För att kunna söka till en fast tjänst inom EU, som exempelvis handläggare, översättare eller sekreterare, krävs att du lyckas med något av de uttagningsprov som anordnas av EU:s institutioner. Dessa uttagningsprov är kortfattat omgångar av utgallringar baserade på skriftliga och muntliga prov samt intervjuer. Lyckas du med ett uttagningsprov placeras du på en reservlista, från vilken EU:s institutioner kan plocka personer då vakanser i institutionerna inte kan fyllas med redan anställd personal inom EU. Det kan ta ett par år från det att ett uttagningsprov utlyses tills dess att en reservlista publiceras. När väl reservlistan publicerats kan det ta ytterligare ett par år innan en tjänst kan erbjudas.

Utöver fasta anställningar kan du även arbeta inom EU:s institutioner eller någon av EU:s myndigheter som tillfälligt anställd. Tillfälliga tjänster tillsätts antingen genom uttagningsprov (då man förväntar sig många ansökningar), eller genom en enskild bedömning av de sökandes bakgrund och erfarenheter.

EPSO – the European Personnel Selection Office – är EU:s formella enhet för rekrytering. På EPSO hittar du all nödvändig information gällande karriärvägar inom EU:s institutioner. Sidan tar upp ansökningsförfarandet till lediga tjänster, presenterar de uttagningsprov som är aktuella idag och de som planeras för det kommande året, ger svar på de vanligaste frågorna och berättar var du kan söka ytterligare information.

Även på Regeringskansliet hittar du information om hur det är att arbeta inom EU, vad det finns för tjänster, samt en förteckning över aktuella lediga tjänster (både uttagningsprov och tillfälliga tjänster).

Utlandsstudier och praktik

Vill du plugga i Lettland eller Österrike? Kanske göra praktik i Bryssel, eller på någon av Sveriges ambassader? På Europaprogrammet uppmuntras du att se mer av världen.

Under hela utbildningstiden på Europaprogrammet har du täta kontakter med omvärlden, delvis tack vare att vissa kurser läses tillsammans med utbytesstudenter. Du uppmuntras också att förlägga minst en termin under programmet i utlandet, för att antingen plugga eller praktisera. Men du kan också välja att vara utomlands under hela ditt sista år på programmet.

Linnéuniversitetet har utbytesprogram med universitet världen över och det gör att du som vill åka iväg har mycket att välja på. Ämnes- och utbildningsansvarig hjälper dig med råd om vart du ska söka dig för att bäst forma din utbildning i den riktning du själv väljer. Universitet specialiserar sig på olika områden, så genom att välja utlandsstudier kan du se till att din färdiga utbildning blir helt unik och samtidigt håller en mycket hög standard.

Under den fjärde eller sjätte och sista terminen har du också möjlighet att göra praktik. Genom att praktisera får du redan under din utbildning arbetslivserfarenheter, samtidigt som du får möjlighet att omsätta den teori du lärt dig till praktisk kunskap. Det finns under terminen goda möjligheter att göra utlandspraktik, både inom och utanför Europa. Under utbildningens första år får du erfarenhet som efterfrågas då praktikplatser utlyses. Genom att göra praktik utomlands kombinerar du praktiska erfarenheter med nya synsätt och kunskaper om en ny kultur.

Robin läste statsvetenskap och ekonomi i Duluth, USA

Robin Björk kommer från Norrtälje och är 26 år. Innan han började studera på programmet Europastudier gjorde han lumpen. Därefter hade han flera olika jobb, såsom elektronikmontör, vikarie, handläggare och väktare.

Robin Björk

Robin har egentligen redan gått ut programmet, men när det under sista året var dags att välja mellan att studera utomlands, göra en praktiktermin eller läsa kurser på universitetet, ville han både studera utomlands och göra praktik.

– Daniel Silander, som är programansvarig på Europastudier, var snäll nog att låta mig göra mina utlandsstudier utanför programmet så att jag även kunde söka en praktiktermin. Jag gör för tillfället min praktik för Svenska Handelskammaren i Minneapolis i USA.

När studerade du utomlands?

– Jag studerade utomlands under vårterminen 2014, vilket skulle ha varit min sista termin men som jag alltså gjorde utanför programmet. Jag läste vid University of Minnesota Duluth i USA.

Vad läste du för kurser?

– Jag läste två kurser i amerikansk statsvetenskap, då jag kände att det kunde vara klokt att komplettera mina kunskaper om EU med ett annat system. Dessutom läste jag två ekonomikurser, då jag anser att det är viktigt att förstå pengar oavsett vad man vill jobba med.

Hur var det att studera i USA?

– I USA läser man alla kurser samtidigt, istället för att läsa en kurs i taget som man gör i Sverige. Det går att jämföra med upplägget man har i gymnasiet. Personligen tycker jag att det fungerade bra eftersom man har en mer kontinuerlig uppföljning av studierna, i motsats till systemet i Sverige som visserligen ger mer frihet men som kräver mer eget ansvar.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna du fick av dina utlandsstudier?

– Min största erfarenhet måste nog vara att det inte är så svårt att lära känna nya personer i ett främmande land. Man måste bara bryta sig ut ur sitt skal och börja prata med människor. Det är den mest givande resa jag någonsin gjort och som jag anser att alla borde göra.

Hur var det att leva och bo i Duluth?

– Att bo i Duluth var väldigt trevligt. Alla personer jag träffat från Minnesota är väldigt öppna och välkomnande människor. Är man dessutom ifrån Sverige så kommer alla att älska en, då väldigt många har släkt som kommer ifrån Sverige. Så den största skillnaden mot Sverige är nog att det är lättare att lära känna nya personer, samt att lokaltrafiken inte är lika utbredd. Man får ett gratis busskort av universitetet, men tyvärr så är inte busstrafiken den bästa.

Har du några tips till andra studenter inför utlandsstudier?

– Mitt tips är att åka. Oavsett vart du åker så kommer det vara en viktig del av ditt liv. Jag ser Minnesota som mitt andra hem nu och har en massa kompisar som jag kommer att besöka så fort jag får chansen. Det är ett perfekt tillfälle att komma ut och verkligen uppleva andra kulturer.

Edvin fick praktisk erfarenhet av EU på plats i Bryssel

Att EU är en arena som påverkar det vardagliga livet för oss svenskar mer än vad vi tror, är något Edvin Hasangjekaj har med sig från sin utlandspraktik.

Edvin Hasangjekaj

Edvin HasangjekajEdvin Hasangjekaj är 23 år gammal och kommer ifrån Växjö. Innan han började läsa Europaprogrammet jobbade han på Trygg-Hansa under knappt ett år. Nu är han inne på den sista terminen av sina studier och ska, efter praktiken, ansöka om en kandidatexamen.

När gjorde du din praktik?

– Under tre och en halv månad höstterminen 2014, från 1 september till 19 december.

Var praktiserade du för någonstans?

– I Bryssel i Belgien, på Småland-Blekinges representationskontor där. Organisationen agerarar som en förlängd arm till huvudmännen från Småland-Blekinge som består av fyra regionförbund och tre universitetet, varav Linnéuniversitetet är ett. Därmed har kontoret som uppdrag att samla in och bearbeta information, och verka för stöd som kan påverka länens förutsättningar att nå en hållbar utveckling och tillväxt för regionens medborgare.

Vad handlade din praktik om och vad hade du för arbetsuppgifter?

– Min praktik var väldigt bred och syftet var att få kunskap inom olika områden. Därför var arbetssättet på kontoret väldigt proaktivt och inte inriktat på ett specifikt område. Det ledde till ett ökat ansvar på kontoret även för mig som praktikant, i form av konferensdeltagande på seminarier och workshops. Därmed profilerade jag Småland-Blekinge inom områden som hälsa, utbildning och entreprenörskap.

– Därför blev också omvärldsbevakningen inom olika bestämda områden på EU-nivå en viktig aspekt i mitt arbete. Detta för att kunna ge huvudmännen på hemmaplan den nödvändiga informationen gällande EU-lagstiftningar, initiativ och utveckling som kan ha en påverkan på länen i Småland-Blekinge. Med andra ord handlade praktiken om att ständigt och aktivt främja och representera Småland-Blekinges huvudmän samt om att profilera regionen på den europeiska marknaden.

– Mina arbetsuppgifter var väldigt varierande och i grund och botten serviceinriktade. Oftast handlade det om att erbjuda god service för besöksgrupper från Småland-Blekinge, som åker ner till Bryssel för att följa upp vad som är aktuellt på den europeiska marknaden. Andra arbetsuppgifter var att delta på konferenser och seminarier, för att följa upp hur andra aktörer runt om i Europa arbetar, men även för att skapa kontaktnät då det är en viktig del av arbetsuppgifterna på Småland-Blekinge.

– Ett starkt kontaktnät i Bryssel är väldigt fördelaktigt för att kunna ta del av goda exempel på hur andra aktörer runt om i Europa arbetar när det exempelvis gäller förstärkt utbildning, modern e-hälsa, förstärkta relationer mellan offentlig och privat sektor osv. Har man ett starkt kontaktnät anses man oftast som en bra samarbetspartner, vilket huvudmännen på hemmaplan skulle kunna utnyttja i form av framtida projekt. Utöver det var mina arbetsuppgifter också väldigt praktiska. Man tömmer diskmaskinen och kokar kaffe, men det är en viktig aspekt i servicearbetet som Småland-Blekinge jobbar mycket efter.

Vilka kunskaper från dina studier hade du mest nytta av?

– Framför allt den gedigna teoretiska kompetensen om EU. Att jag läst kurser om europeisk integrering, europeisk politik och själva EU-projektet i sig kom till mycket god nytta under praktiken. Kunskapen i sig behövde man kanske inte använda sig mycket av, däremot blev den väldigt viktig för att förstå varför Europa behöver sammansluta sig när det exempelvis gäller klimatet eller kampen mot fattigdom. Med andra ord var det förståelsen av europeisk integration som kom till mest nytta under min praktiktid.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna från din praktik?

– Det skulle jag nog säga var den praktiska erfarenheten av EU. Den teoretiska biten är en viktig grund för att kunna förstå EU-samarbetet och hur det har utvecklats. Däremot, genom den praktiska biten känns det som att jag nu har en förståelse för varför EU-samarbetet är bra och på vilket sätt medlemsländerna inom EU samarbetar med varandra.

– En annan erfarenhet är vikten av att faktiskt finnas på plats nere i Bryssel. Allt ifrån maten vi äter till möjligheten att studera i ett annat EU-land kommer oftast från EU-direktiv och EU-samarbete. Det här tänket om att EU är så långt bort och att det där borta i Bryssel inte påverkar oss på lokalnivå, det stämmer inte alls överens med den erfarenhet jag fick under min praktik. EU är en arena som påverkar det vardagliga livet för oss medborgare mer än vad vi tror.

Hur var det att arbeta, leva och bo i Bryssel?

– Givetvis är det lite skillnad jämfört med att arbeta i Sverige. Det är ett annorlunda klimat, en helt annorlunda atmosfär och en helt annan rytm. Då praktiken var på en svensk offentlig myndighet var ju dock kollegor och andra myndigheter/företag från Sverige, vilket gjorde att själva arbetsplatsen var ganska lik en hemma i Sverige. Skillnaden är väl att här i Bryssel läggs en helt annan vikt vid att forma ett kontaktnät. Det gäller inte enbart för verksamhetens skull, utan även för ens egen skull kan det vara bra för att hitta ingångar till arbetsmarknaden.

– Sen är det skillnad på att leva och bo i Bryssel jämfört med en stad i Sverige. Det är en helt annorlunda rytm i vardagslivet och lite mer "rusch" att ta sig från ett ställe till ett annat. Men det är också det som är det charmiga med livet i Bryssel, att det alltid är någonting nytt och spännande och man inte riktigt vet hur dagen i brysselbubblan kommer att se ut.

Har du några tips till andra studenter inför praktiken?

– Vad gäller Bryssel erbjuds unika möjligheter att få en bild över det europeiska spektrumet. Det finns möjligheter att utöver kontorstid delta på konferenser och seminarier enligt egna preferenser och därmed kunna utöka sitt kontaktnätverk.

– Mitt tips är att nyttja detta. Ge dig ut och erhåll goda exempel på vad som sker inom EU och vad som är aktuellt, men skapa även, som jag sa tidigare, kontakter för din egen skull. Och lär givetvis känna det mångkulturella Bryssel. I Bryssel är mångfalden en aspekt som brysselborna är väldigt stolta över. Det erbjuds alltid kulturella utställningar, mat, aktiviteter och andra spännande sysslor som man kan ta del av – det tycker jag verkligen du bör ta vara på!

 

Intervju med programansvarig

– Det ökade samarbetet inom Europa och en utvidgad europeisk union ger dig stora möjligheter att få jobb i Europa. Flera av våra tidigare studenter arbetar idag mycket framgångsrikt nationellt såväl som internationellt. Efter avklarade Europastudier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats, säger Daniel Silander, programledare för Europastudier.

Varför ska jag söka till Europastudier?

– Du ska söka till Europastudier om du vill ha en internationellt inriktad utbildning av hög kvalité som möjliggör för intressanta, internationellt inriktade arbeten på den stora europeiska arbetsmarknaden. Programmet erbjuder fördjupad kompetens i statsvetenskap och europastudier, och varvar teori med praktiska färdigheter.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?

– Du kan förvänta dig en lärarkår som bedriver forskning i anknytning till sin undervisning och som på ett pedagogiskt sätt kan undervisa dig om det senaste inom statsvetenskap och europeisk politik. Du kan också förvänta dig en internationellt inriktad undervisningsmiljö med möjlighet att träffa och diskutera med studenter från andra delar av världen.

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut?

– Inom programmet erbjuds en praktiktermin där du kan praktisera i Sverige eller utomlands. Antingen vid ambassader och konsulat i städer som exempelvis Belgrad, Bryssel eller Bukarest, inom EU-institutioner och EU-programkontor, eller inom internationella företag. Programmet erbjuder också en gemensam fältresa i Europa, samt möjlighet att söka stipendier för fältstudier i Sverige eller internationellt.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?

– Tidigare studenter arbetar inom statlig såväl som privat sektor. Programmet ger mycket goda färdigheter för en bred arbetsmarknad, vilket är viktigt idag. Vanliga yrken efter avklarade studier är omvärldsanalytiker, projektkoordinator, utredare, sakkunnig eller administratör

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken