Europastudier

180 hp

Det ökade europeiska samarbetet har gjort att kunskaper om EU och Europa idag efterfrågas inom många olika yrkesområden.

På Europastudier förbereds du för en framtida karriär på den europeiska arbetsmarknaden. Programmet består av ämnet statsvetenskap samt europastudier. Du studerar frågor som politik, ekonomi och mänskliga rättigheter – allt ur ett internationellt perspektiv. Programmet har en tydlig internationell profil och flera av kurserna läser du på engelska tillsammans med Linnéuniversitetets utbytesstudenter. Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet till praktik och utlandsstudier. I samråd med programansvarig lägger du upp dina framtidsplaner och vilken praktikplats som bäst kan öppna dörren för dig till en intressant karriär. Ett alternativ till praktik är utlandsstudier.

Politik och demokrati med europaperspektiv

Efter avklarade Europastudier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats. Utbildningen ger konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor inom EU:s institutioner, internationella organisationer och intresseorganisationer, eller vid riksdagen och regeringen.

Programmet består av studier i fördjupningsämnet statsvetenskap samt europastudier med möjlighet till praktik och utlandsstudier.

Exempel på arbeten

Utbildningen ger dig konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor i och utanför Sverige. Det kan ske inom offentlig sektor, för kommuner, landsting, verk och myndigheter, såväl som inom det privata näringslivet och inom organisationer inom det civila samhället. Utbildningen syftar till att ge god beredskap för att arbeta med omvärldsanalys, utredningar, projektutvärderingar, politik och lobbyism inom områden som miljö, mänskliga rättigheter, demokrati och handel.

Karriär

Utbildningen ger konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor. Det kan ske som omvärldsanalytiker, konsult, lobbyist eller utredare inom miljö, mänskliga rättigheter, demokrati eller handel. Med avklarade Europastudier är möjligheterna många. Flera av våra tidigare studenter arbetar idag mycket framgångsrikt nationellt såväl som internationellt, både inom den offentliga sektorn och inom privata internationella företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Europastudier (huvudområde: statsvetenskap).

Studenter berättar

Oscar Tollin

Oscar vill arbeta inom FN

Oscar Tollin är 21 år och kommer från Stockholm. Efter gymnasiet studerade han en termin i London och därefter jobbade han i ett och ett halvt år. Han går nu första året på programmet Europastudier vid Linnéuniversitetet.

– Det som fick mig att söka till detta program var att jag tycker det är väldigt intressant med internationell politik och gärna skulle vilja jobba inom detta område senare i livet.

– Växjö valde jag för att staden kretsar mycket runt universitetet och att den är såpass liten att man inte har några problem med att ta sig dit man vill på ett enkelt sätt. Allt man kan tänka sig behöva finns ändå i denna "lilla" stad.

Hur är det att läsa på programmet?

– Det är riktigt utmanande, men samtidigt får man många ögonblick där man tycker att det är mycket intressant. Med riktigt utmanande menar jag att det är mycket att lära sig, men också att man efter att ha lärt sig något enkelt kan tillämpa det på dagens samhälle. Världen är stor och vi lär oss om hur den fungerar; därför blir det väldigt mycket att lära sig.

Är det något som har varit extra intressant under utbildningen så här långt?

– Det mest intressanta med detta program är att man får omge sig med människor som är väldigt öppna och som accepterar alla olika åsikter och bakgrunder.

Hur är det att studera på universitet?

– Att studera på universitet är verkligen något unikt, då man verkligen får bestämma över sitt schema helt själv.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av studierna?

– Vid sidan av studierna så kan man festa, träna och dela upplevelser med nya och spännande människor.

Vad vill du göra efter studierna?

– Efter studierna skulle jag gärna vilja arbeta inom FN eller hålla föreläsningar om globaliseringen för människor.

Varför ska man läsa programmet, tycker du?

– Detta program ska du läsa ifall du är intresserad av hur världen fungerar och hur vi alla är beroende av varandra.

Tidigare studenter berättar

Anne H Morrisey

Anne Haglund Morrissey har läst programmet Europastudier vid Linnéuniversitetet och arbetar idag som Policy Analyst vid EU-kommissionen i Bryssel.

– Jag sökte till utbildningen 1994. Efter studentexamen hade jag pluggat i Frankrike ett par år och hade där utöver mitt starka samhällsintresse ännu mer fått upp ögonen för internationella relationer och europeisk politik. Vid den tiden fanns knappt något program i Sverige som kombinerade statsvetenskap med europastudier och där man, som jag tyckte var viktigt, hade möjlighet att studera utomlands och praktisera under utbildningen. Att universitetet dessutom hade en tradition av internationellt samarbete bidrog också till mitt val.

Vad är det mest intressanta med utbildningen?

– Utbildningen ger en stark statsvetenskaplig bas som kombineras med kurser med fokus på samarbete och utmaningar i Europa. Förutom att ge dig som student en bred bas att stå på, så har du också möjligheten att inrikta utbildningen mot områden du har ett särskilt starkt intresse för genom specialinriktade kurser, uppsatsskrivning och möjligheten till studier utomlands eller praktik.

– Just möjligheten till praktik under utbildningen ger dig en erfarenhet av en möjlig framtida arbetsplats. Och redan under utbildningen får du en insikt i hur de kunskaper som förvärvas under utbildningen är användbara i arbetslivet.

Finns det något unikt med utbildningen värt att lyfta fram?

– Universitetet har en lång internationell tradition, där du under delar av programmet läser tillsammans med utbytesstudenter på engelska, och utbildningen ger dig möjlighet att läsa utomlands en termin eller praktisera antingen i Sverige eller i omvärlden. Dessa element ger dig viktiga erfarenheter som är användbara på den europeiska arbetsmarknaden.

Vad jobbar du med idag?

– Jag arbetar som policyanalytiker vid EU-kommissionens generaldirektorat för forskning vid departementet för Internationellt samarbete. Mer specifikt arbetar jag med att utveckla EU:s internationella forskningssamarbete och hur detta ska inriktas och utformas i förhållande till olika länder i omvärlden, forskningsområden och teman. Jag ansvarar för de vetenskapsråd som EU-kommissionen har vid EU:s delegationer/ambassader i omvärlden och har hand om EU:s forskningssamarbete med Japan.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

– Utbildningen gav mig en bred bas att stå på och möjligheten att inrikta mig på de områden som jag hade ett särskilt starkt intresse för. Jag valde själv att läsa en period utomlands och att komplettera utbildningen med studier i språk och nationalekonomi, och kombinerade utbildningen med en praktikperiod i Europaparlamentet.

– Efter utbildningen fortsatte jag med en magister i statsvetenskap och en masterutbildning i europapolitiska studier. Eftersom jag under studierna utvecklat ett starkt forskningsintresse, fortsatte jag med doktorandutbildning och sedan en akademisk karriär. När man som jag arbetar som handläggare i EU-kommissionen så är specialkompetens just i områden som europapolitiskt samarbete, demokratifrågor och EU-rätt samt analytiska färdigheter, erfarenhet av utredningsarbete och uppsatsskrivning mycket användbart; något som präglar programmet Europastudier.

Vem tycker du ska läsa programmet Europastudier?

– Är du intresserad av hur samhället är organiserat, hur politik skapas, samarbetet i Europa, demokratifrågor och hur stater bedriver internationellt samarbete är utbildningen något för dig!

Mer om programmet

Vill du jobba på EU:s huvudkontor i Bryssel? Eller kanske åt Sveriges riksdag? Efter utbildningen blir Europa din arbetsmarknad.

På programmet Europastudier formar du själv din utbildning genom att välja vad du vill rikta in din utbildning mot. Det gemensamma för alla inriktningar är att vi höjer blicken mot Europa och de speciella förhållanden som råder här. På programmet förbereds du för att arbeta med internationella samhällsfrågor, men din inriktning väljer du själv.

Både i Sverige och i resten av världen är behovet av skickliga administratörer stort. Efter programmet är du exempelvis kvalificerad för att arbeta som EU-koordinator eller ansvara för utrednings- och utvärderingsuppdrag.

Exempel på arbetsplatser utomlands är EU:s institutioner, internationella organisationer och intresseorganisationer. I Sverige kan arbetsplatser till exempel vara riksdagen, regeringen, kommuner, landsting, myndigheter och även här internationella företag.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M