Europastudier

180 hp

Det ökade europeiska samarbetet har gjort att kunskaper om EU och Europa idag efterfrågas inom många olika yrkesområden. På Europastudier förbereds du för en framtida karriär på den europeiska arbetsmarknaden. Programmet består av ämnet statsvetenskap samt europastudier.

Du studerar frågor som politik, ekonomi och mänskliga rättigheter – allt ur ett internationellt perspektiv. Programmet har en tydlig internationell profil och flera av kurserna läser du på engelska tillsammans med Linnéuniversitetets utbytesstudenter. Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet till praktik och utlandsstudier. I samråd med programansvarig lägger du upp dina framtidsplaner och vilken praktikplats som bäst kan öppna dörren för dig till en intressant karriär. Ett alternativ till praktik är utlandsstudier.

Karriär

Utbildningen ger dig konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor i och utanför Sverige. Det kan ske inom offentlig sektor, för kommuner, landsting, verk och myndigheter, såväl som inom det privata näringslivet och inom organisationer inom det civila samhället. Utbildningen syftar till att ge god beredskap för att arbeta med omvärldsanalys, utredningar, projektutvärderingar, politik och lobbyism inom områden som miljö, mänskliga rättigheter, demokrati och handel.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Europastudier (huvudområde: statsvetenskap).

Utmanande och mycket intressant

Oscar student på Europastudier

Oscar Tollin kommer från Stockholm. Efter gymnasiet studerade han en termin i London och därefter jobbade han i ett och ett halvt år. Oscar vill arbeta inom FN och därför valde han Europastudier. 

Praktiken ger tillfälle att använda de teoretiska kunskaperna 

Linda student Europastudier

Linda rekommenderar stark att verkligen ta tillvara på möjligheten att få utföra en praktik. Att få komma ut i verkligheten och se hur det kan fungera är en viktig erfarenhet inför kommande arbetsliv. 

En bred bas med möjlighet att fokusera på områden som intresserar

Anne H Morrisey

Anne Haglund Morrissey har läst programmet Europastudier vid Linnéuniversitetet och arbetar idag som Policy Analyst vid EU-kommissionen i Bryssel.

Mer om programmet

Vill du jobba på EU:s huvudkontor i Bryssel? Eller kanske åt Sveriges riksdag? Efter avklarade Europastudier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats. Utbildningen ger konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor inom EU:s institutioner, internationella organisationer och intresseorganisationer, eller vid riksdagen och regeringen.

På programmet Europastudier formar du själv din utbildning genom att välja vad du vill rikta in din utbildning mot. Det gemensamma för alla inriktningar är att vi höjer blicken mot Europa och de speciella förhållanden som råder här. På programmet förbereds du för att arbeta med internationella samhällsfrågor, men din inriktning väljer du själv.

Både i Sverige och i resten av världen är behovet av skickliga administratörer stort. Efter programmet är du exempelvis kvalificerad för att arbeta som EU-koordinator eller ansvara för utrednings- och utvärderingsuppdrag.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M