Evolutionär ekologi hos fiskar, masterprogram

120 hp

Detta masterprogram ger dig möjlighet att nå en djupare förståelse för fiskars ekologi, evolution och mångfald.

Utbildningen syftar till du ska utveckla nyfikenhet, kunskap om aktuell forskning och en fördjupad förståelse för evolutionär ekologi med fokus på fiskarnas diversitet, evolution, ekologi och beteende. Du kommer även att få en inblick i hur forskningsresultat och kunskap kan omsättas till praktisk handling och bidra till ett framgångsrikt bevarande och ett hållbart nyttjande av fiskbestånd. Utbildningen är forskningsförberedande och ger också en allmän kompetens i ekologi och fiskbiologi som kan ge tillträde till arbete på myndigheter och inom privat sektor.

Urvalet av studenter som har sökt baseras på akademiska meriter och individuell bedömning. Alla sökande ska ansöka via antagning.se. Ansökan ska innehålla intressebrev, curriculum vitae, examensbevis och referenser.

Programmet ges under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Karriär

Utbildningen är forskningsförberedande och kan även ge tillträde till arbete på myndigheter och inom privat sektor. Expertkunskaper inom ekologi och fiskar är mycket efterfrågade av myndigheter och privat sektor såväl nationellt som internationellt.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot Evolutionär ekologi hos fiskar.

Huvudområde: Biologi.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar