Evolutionär ekologi hos fiskar, masterprogram

120 hp

Detta masterprogram ger dig möjlighet att nå en djupare förståelse för fiskars ekologi, evolution och mångfald.

Utbildningen syftar till du ska utveckla nyfikenhet, kunskap om aktuell forskning och en fördjupad förståelse för evolutionär ekologi med fokus på fiskarnas diversitet, evolution, ekologi och beteende. Du kommer även att få en inblick i hur forskningsresultat och kunskap kan omsättas till praktisk handling och bidra till ett framgångsrikt bevarande och ett hållbart nyttjande av fiskbestånd. Utbildningen är forskningsförberedande och ger också en allmän kompetens i ekologi och fiskbiologi som kan ge tillträde till arbete på myndigheter och inom privat sektor.

Urvalet av studenter som har sökt baseras på akademiska meriter och individuell bedömning. Alla sökande ska ansöka via antagning.se. Ansökan ska innehålla intressebrev, curriculum vitae, examensbevis och referenser.

Programmet ges under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Karriär

Utbildningen är forskningsförberedande och kan även ge tillträde till arbete på myndigheter och inom privat sektor. Expertkunskaper inom ekologi och fiskar är mycket efterfrågade av myndigheter och privat sektor såväl nationellt som internationellt.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot Evolutionär ekologi hos fiskar.

Huvudområde: Biologi.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar