Evolutionär Ekologi, masterprogram

120 hp

Detta masterprogram ger dig möjlighet att nå en djupare förståelse för organismers ekologi, evolution och mångfald. Programmet i evolutionär ekologi ges på engelska och har ett individuellt upplägg utifrån dina tidigare kunskaper, erfarenheter och mål med din utbildning.

Denna master i evolutionär ekologi utvecklar din nyfikenhet och kunskap om aktuell forskning och ger dig en fördjupad förståelse för evolutionär ekologi. Fokus ligger på organismers mångfald, evolution, ekologi och beteende. Du kommer även att få en inblick i hur forskningsresultat och kunskap kan omsättas till praktisk handling och bidra till ett framgångsrikt bevarande av djur och växter, samt ett hållbart resursutnyttjande.

Som student får du möjlighet att göra ett individuellt upplägg för dina studier i samråd med programansvarig. Utbildningen innehåller obligatoriska kurser och projektkurser. I upplägget utgår vi från dina tidigare kunskaper, erfarenheter och mål med din utbildning.

Urvalet till programmet baseras på akademiska meriter och individuell bedömning. Ansökan ska innehålla motivationsbrev, curriculum vitae, examensbevis och referenser. Motivationsbrevet ska kort beskriva din utbildningsbakgrund och varför du vill läsa utbildningen. Brevet ska även kort beskriva ditt examensarbete vid kandidatexamen.

Karriär

Utbildningen är forskningsförberedande och efter examen kan du som ekolog också ha ett jobb på en myndighet eller inom privat sektor. Du kan t.ex. arbeta som doktorand, handläggare vid länsstyrelsen eller som konsult inom företag som utför naturvärdesinventeringar. Expertkunskaper inom ekologi är mycket efterfrågade av många branscher såväl nationellt som internationellt.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot Evolutionär ekologi.

Huvudområde: Biologi

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar