Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram

Engelska - Svenska 60 hp

I programmet får du en bred praktisk och teoretisk grund för ett framtida arbete som översättare. Du kan fördjupa dina kunskaper i engelska, franska eller tyska.

Du tränas att översätta och analysera olika texttyper, även med hjälp av digitala översättningsverktyg och korpusar. Stor vikt läggs vid översättningsteori och kontrastiva skillnader mellan källspråket och svenska.

Första halvan av programmet innehåller kurser i språkstruktur och genrekunskap, svensk sakprosa och översättningsteori och -praktik. Under andra halvan tränas översättning till och från svenska, samtidigt som du skriver en både praktiskt och teoretiskt inriktad magisteruppsats. Programmet ges på hel- och halvfart, distans med några campusträffar i Växjö.

Karriär

Arbetsmarknaden är ljus och mångsidig. Du kan få jobb som frilansöversättare eller bli anställd på företag, myndigheter och organisationer. Arbetet kan innefatta allt från översättning av marknadsföringstexter och teknisk dokumentation till lokalisering av webbtexter. Du kan också bli undertextare, korrekturläsare, skribent eller kommunikatör.

Examen

Filosofie magisterexamen med inriktning mot facköversättning engelska-svenska, franska-svenska eller tyska-svenska.

Tidigare studenter berättar

Linda översättning

Linda driver eget företag inom översättning

Efter att ha jobbat som gymnasielärare i ett antal år sökte Linda Axelsson nya utmaningar. Genom att läsa Facköversättarprogrammet uppfyllde hon drömmen om att jobba med engelskan på heltid. Nu driver hon företaget The Right Words.

Jag hade aldrig startat eget om jag inte hade gått Facköversättarprogrammet.
Idag driver jag företaget, The Right Words, som erbjuder språktjänster såsom undertextning, facköversättning, copywriting, språkgranskning och korrekturläsning. Under utbildningens gång fick vi möjlighet att lyssna på verksamma översättare som berättade att det faktiskt var möjligt att försörja sig som frilansöversättare. En av mina största kunder är ett av Sveriges ledande undertextningsföretag, och mitt samarbete med dem är ett direkt resultat av mina studier på Facköversättarprogrammet. Förutom undertextning jobbar jag mycket med översättning av facktexter inom marknadsföring, handel och utbildning. Mina kunder finns främst i Nordeuropa och Nordamerika, och den största andelen är återkommande.

Programmets praktiska kurser väl användbara i arbetet

Jag använder mycket av det jag lärde mig under utbildningen i mitt dagliga arbete. Jag har också mycket nytta av att ha skrivit ett examensarbete med en fördjupad facktextöversättning, samt av de praktiska översättningsuppgifter vi gjorde under kursens gång, där vi fick mycket matnyttig feedback. Vi fick också prova på att skriva och översätta många olika slags texter och testa CAT-verktyg. Många av mina uppdrag innebär att jag exempelvis sysslar med textanalys och språkgranskning, och behöver goda kunskaper inom svensk grammatik och semantik.

Facköversättning en växande arbetsmarknad

Jag upplever att behovet av skickliga översättare från engelska till svenska, som är villiga att arbeta på frilansbasis, är relativt stort. Inom undertextnings-branschen är behovet extra stort. Jag tror också att arbetsmarknaden för översättare från språk som arabiska, samt olika kinesiska och indiska språk, kommer att växa stadigt under kommande år.

Mer om programmet

Samverkan inom översättningsprogrammet

Under utbildningen får studenterna träffa ett antal aktiva översättare som gästföreläser. Flera av lärarna är också aktiva översättare. I utbildningen ingår också obligatorisk träning i att använda några av de översättningsverktyg som förekommer inom yrket.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar