Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram

Tyska - Svenska, heltid distans 60 hp

I programmet får du en bred praktisk och teoretisk grund för ett framtida arbete som översättare. Du kan fördjupa dina kunskaper i engelska, franska eller tyska.

Du tränas att översätta och analysera olika texttyper, även med hjälp av digitala översättningsverktyg och korpusar. Stor vikt läggs vid översättningsteori och kontrastiva skillnader mellan källspråket och svenska. Första halvan av programmet innehåller kurser i språkstruktur och genrekunskap, svensk sakprosa och översättningsteori och -praktik. Under andra halvan tränas översättning till och från svenska, samtidigt som du skriver en både praktiskt och teoretiskt inriktad magisteruppsats. Programmet ges på hel- och halvfart, distans med några campusträffar i Växjö.

Karriär

Arbetsmarknaden är ljus och mångsidig. Du kan få jobb som frilansöversättare eller bli anställd på företag, myndigheter och organisationer. Arbetet kan innefatta allt från översättning av marknadsföringstexter och teknisk dokumentation till lokalisering av webbtexter. Du kan också bli undertextare, korrekturläsare, skribent eller kommunikatör.

Examen

Filosofie magisterexamen med inriktning mot facköversättning engelska-svenska, franska-svenska eller tyska-svenska.

Tidigare studenter berättar

Linda översättning

Linda driver eget företag inom översättning

Efter att ha jobbat som gymnasielärare i ett antal år sökte Linda Axelsson nya utmaningar. Genom att läsa Facköversättarprogrammet uppfyllde hon drömmen om att jobba med engelskan på heltid. Nu driver hon företaget The Right Words.

Jag hade aldrig startat eget om jag inte hade gått Facköversättarprogrammet.
Idag driver jag företaget, The Right Words, som erbjuder språktjänster såsom undertextning, facköversättning, copywriting, språkgranskning och korrekturläsning. Under utbildningens gång fick vi möjlighet att lyssna på verksamma översättare som berättade att det faktiskt var möjligt att försörja sig som frilansöversättare. En av mina största kunder är ett av Sveriges ledande undertextningsföretag, och mitt samarbete med dem är ett direkt resultat av mina studier på Facköversättarprogrammet. Förutom undertextning jobbar jag mycket med översättning av facktexter inom marknadsföring, handel och utbildning. Mina kunder finns främst i Nordeuropa och Nordamerika, och den största andelen är återkommande.

Programmets praktiska kurser väl användbara i arbetet

Jag använder mycket av det jag lärde mig under utbildningen i mitt dagliga arbete. Jag har också mycket nytta av att ha skrivit ett examensarbete med en fördjupad facktextöversättning, samt av de praktiska översättningsuppgifter vi gjorde under kursens gång, där vi fick mycket matnyttig feedback. Vi fick också prova på att skriva och översätta många olika slags texter och testa CAT-verktyg. Många av mina uppdrag innebär att jag exempelvis sysslar med textanalys och språkgranskning, och behöver goda kunskaper inom svensk grammatik och semantik.

Facköversättning en växande arbetsmarknad

Jag upplever att behovet av skickliga översättare från engelska till svenska, som är villiga att arbeta på frilansbasis, är relativt stort. Inom undertextnings-branschen är behovet extra stort. Jag tror också att arbetsmarknaden för översättare från språk som arabiska, samt olika kinesiska och indiska språk, kommer att växa stadigt under kommande år.

Carolines förväntningar på facköversättarprogrammet överträffades

Caroline Weiland tog examen 2014 och arbetar idag som frilansöversättare och handläggare på en högskola i Berlin.


Varför valde du att läsa Facköversättarprogrammet?

Redan under skoltiden tyckte jag mest om språk och började därför läsa en kvällskurs i svenska. Efter studenten pluggade jag "Skandinavistik" vid universitetet i Greifswald. Ämnet är en kombination av nordisk litteratur och lingvistik. Redan då fascinerades jag av översättning, men först 2012 efter några års arbetslivserfarenhet bestämde jag mig att satsa professionellt på översättning och började jobba för en översättningsbyrå i Berlin. Jag tyckte om mina arbetsuppgifter men kände att jag behövde en teoretisk grund att stå på. Därför var jag glad när jag kom in på Linnéuniversitetets distansprogram i facköversättning. Det passade mig perfekt eftersom det gav mig möjligheten att plugga från Berlin och kombinera det med mitt halvtidsjobb.

Motsvarade programmet dina förväntningar?

Ja absolut, mina förväntningar överträffades till och med. Jag tyckte mycket om blandningen av teori och praktik. Den stora andelen praktiska övningar gav en bra förberedelse inför typiska problem man konfronteras som översättare. Att få feedback på sina översättningar var extremt lärorikt och jag har lärt mig otroligt mycket om översättningsprocessen, typiska översättningsproblem och det svenska språket under studierna. Eftersom mitt modersmål är tyska var några kurser förstås ganska krävande för mig, t ex översättning från tyska till svenska och kursen i svensk textanalys. Programmets upplägg med klart definierade deadlines är dessutom bra anpassat till dem som pluggar halvfart vid sidan om jobbet.

Vad jobbar du med idag? Var din utbildning inom facköversättning avgörande för ditt nuvarande jobb?

Idag jobbar jag deltid som handläggare för ett internationellt distansprogram på en högskola i Berlin. Här kommunicerar jag främst på engelska, och översätter inte så mycket i mitt arbete. Däremot frilansar jag som översättare under den övriga tiden. Jag översätter från engelska, svenska, danska och norska till tyska. Det är väldigt olika texter, från hemsidor för en språkskola till utställningskataloger och reklamtexter för tandimplantat – och det är ju just det som är fascinerande med jobbet. Man lär sig så många intressanta fakta inom väldigt olika ämnen och så är det en ofattbart fin känsla när man har hittat rätt motsvarighet till ett uttryck som inte verkar finnas i någon ordbok. Programmet i facköversättning har hjälpt mig att fatta medvetna beslut under översättningsarbetet.

Vilka kunskaper från programmet har du mest användning av i ditt nuvarande arbete?

Jag har framför allt lärt mig att lägga märke till semantiska och pragmatiska aspekter när jag översätter. De strategier vi fick lära oss är till stor hjälp under mitt dagliga arbete. Och så har jag framför allt lärt mig vilka friheter jag har som översättare.

Hur ser behovet av språkkunskaper ut på din arbetsplats? Framöver?

För mitt jobb på högskolan är språkkunskaper mycket viktiga, våra studenter kommer från hela världen. Kommunikationen sker främst på engelska. I Tyskland är det inte lika vanligt än med studieprogram på engelska men det kommer att öka, det är jag säker på. Och det kräver förstås att de som organiserar programmen måste fördjupa sina engelskkunskaper. Jag hoppas kunna fortsätta jobba som översättare och få spännande uppdrag även i framtiden. Jag anser att språk spelar en avgörande roll i alla livsområden och det är viktigt att använda språk på ett medvetet sätt båda i privata och offentliga sammanhang.

Carolines hemsida

Susanna har eget företag inom översättning

För Susanna Berthelsen gav utbildningen till facköversättare möjlighet att jobba med sitt största intresse. Direkt efter examen startade hon företaget Idiomatica Gbg, där hon gör översättningar av facktexter från spanska och engelska till svenska.

Jag valde att läsa Facköversättarprogrammet eftersom språk alltid har varit ett av mina största intressen och jag visste nog redan tidigt att jag ville arbeta med det på något sätt. Sedan tog det ett tag innan jag vågade tro att jag kunde satsa på just översättning men när jag gjorde det så kändes Facköversättarprogrammet som ett självklart val.

Utbildningen inspirerade mig till att starta eget företag

Idag jobbar jag som översättare. Jag fick arbetet genom att starta ett eget företag och sedan börja kontakta potentiella kunder för att få översättaruppdrag. Jag frilansar för översättningsbyråer och direktkunder. Min utbildning inom facköversättning är absolut avgörande eftersom de flesta kunder frågar efter att man har en översättarutbildning. De kunskaper jag har mest nytta av är de rena översättarkunskaperna och de kurser vi läste i svensk språkkunskap. Vi hade också en föreläsning av en verksam översättare som berättade om hur han gått till väga för att starta eget företag, vilket var användbart när jag själv skulle göra det. Språkkunskaper är själva grunden i mitt arbete så det behovet är stort.

Therese jobbar som översättare i England

Therese Allard lockades av möjligheten att vidareutbilda sig på distans. Hon såg det som en träning inför framtida jobb som frilansande översättare. Efter utbildningen valde hon dock att börja ett nytt liv som översättare i England.

Jag hade otrolig tur och hittade ett jobb som fast anställd översättare hos Wiggle Ltd i Portsmouth, England. Det är ett online-företag som säljer sportutrustning inom cykling, löpning, simning och triathlon. Jag såg annonsen på en svensk jobbsajt några veckor innan examen, sökte det och fick det inom en vecka. Fyra veckor senare var jag på plats i England och kunde påbörja ett nytt liv som översättare. Ett tips till alla er som tänkt påbörja utbildningen är att hålla koll på jobbsajter regelbundet, eller göra som jag, prenumerera på jobbannonser som har något med översättning att göra.

Utbildningen lärde mig att tänka som en översättare

Jag tvivlar på att jag hade varit lika bra på det jag gör idag ifall jag inte hade gått utbildningen och lärt mig tänka som en översättare. Det gäller inte bara att hitta rätt definition av ett ord, utan det gäller att hitta rätt nyans och kunna anpassa texten till rätt publik och medium. En del av mitt jobb är att översätta tekniska produktbeskrivningar om exempelvis cyklar, och göra dem begripliga för helt vanliga människor som vill köpa en cykel på hemsidan, samtidigt som terminologin måste vara korrekt. En annan del av mitt jobb är att översätta nyhetsbrev som skickas ut till våra kunder. Då är fokuset ett annat, och jag behöver vara kreativ och välja mina ord noga. Då gäller det att ha stenkoll på synonymer! Eftersom översättarprogrammet på Linnéuniversitetet gav mig en bred förståelse av olika typer av texter så kände jag mig väl förberedd för mitt nuvarande jobb.

Större projekt öppnar upp för frilansare

Just nu är vi ett fullt team med två fast anställda översättare i det svenska teamet, men ibland uppstår det behov av frilansare om det kommer in större projekt. Mitt tips är att alltid hålla ögonen öppna helt enkelt. Dock tar vi endast in översättare med språk-kombinationen engelska/svenska.

Mer om programmet

Samverkan inom översättningsprogrammet

Under utbildningen får studenterna träffa ett antal aktiva översättare som gästföreläser. Flera av lärarna är också aktiva översättare. I utbildningen ingår också obligatorisk träning i att använda några av de översättningsverktyg som förekommer inom yrket.

Vanliga frågor om programmet

Är jag behörig?

Man är behörig att gå programmet om man har tagit ut en kandidatexamen (eller lärarexamen) som innehåller 90 högskolepoäng (dvs. tre terminer) i något av språken engelska, franska, spanska eller tyska och om det ingår ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng i ämnesstudierna.
Man kan även gå kurserna som ingår i programmet som fristående kurser. Då räcker det med att man har läst tre terminer i ett av språken och att det ingår ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng. Fristående kurs och programmet innehåller precis samma kurser.

Har ni inträdesprov?

Nej.

Kan jag tillgodoräkna mina tidigare poäng?

Man kan tillgodoräkna sig tidigare poäng om dessa inte ingår i ens behörighetsgivande poäng. Det vill säga att om man till exempel har en kandidatexamen i franska och svenska som utgör behörighet för att gå programmet får man inte tillgodoräkna sig poängen, eftersom man inte kan räkna poängen två gånger i en magisterexamen, en gång på grundnivå och en gång på avancerad nivå. Om poängen inte ingår i de behörighetsgivande poängen får man däremot tillgodoräkna sig poängen.

Vilken examen får man när man gått programmet?

Man får en Filosofie magisterexamen med inriktning mot facköversättning engelska-svenska eller franska-svenska eller spanska-svenska eller tyska-svenska (Huvudområde: Engelska eller Franska eller Spanska eller Tyska). Då man får sin examen i engelska/franska/spanska/tyska skrivs analysdelen av examensarbetet på engelska, franska, spanska eller tyska.

När börjar programmet?

Såväl helfart/distans som halvfart/distans utlyses enbart inför höstterminer.

Hur sköts undervisningen?

Kursen ges med sju obligatoriska träffar på campus i Växjö per år på helfart och sammanlagt sju träffar under två år på halvfart, se programupplägg. Undervisningen sköts huvudsakligen över nätet med hjälp av lärplattformen Moodle. Via plattformen får de studerande uppgifter som de genomför enskilt och i grupp.

Här hittar du tider för obligatoriska träffar under läsåret 2014-2015. Från och med höstterminen 2014 har vi delvis ett nytt upplägg och innehåll för kurserna.

Måste jag komma på distansträffarna?

Ja, träffarna är obligatoriska. I undantagsfall kan vi dock tänka oss att studenterna missar ett tillfälle (vid till exempel sjukdom). I så fall får den studerande göra kompletterande uppgifter. Vi rekommenderar mycket starkt att de studerande närvarar vid introduktionsmötet eftersom det har visat sig vara svårt att fullfölja kursen om man missar den viktiga informationen om teknik, innehåll och upplägg på kursen.

Vilka jobb kan man få efter utbildningen?

Flera av de som gått utbildningen har fått jobb på översättarbyråer eller arbetar som frilansande översättare. Några arbetar som undertextare. Medan många har översättning som huvudsysselsättning har en del översättningsverksamhet som en lönsam bisyssla. Enligt Högskoleverkets rapport Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden (2010:1 R, s. 43) kommer behovet av kvalificerade översättare att vara fortsatt stort.

Vilka kurskoder är det som gäller?

Först läser man, beroende på språkinriktning, 4EN304, 4FR314, 4SP304 eller 4TY314 (som innehåller Engelsk/fransk/spansk/tysk språkstruktur, 5 hp, Svensk sakprosa: språkstruktur och text¬produktion, 5 hp, Text- och genrekunskap, 5 hp och 15 hp översättningsteori) och sedan 4EN31E, 4FR32E, 4SP31E eller 4TY32E (som innehåller 10 hp översättning till svenska, 5 hp till engelska/franska/spanska/tyska och 15 hp uppsats).

Lägg märke till att engelska och tyska erbjuds både på helfart och halvfart, medan franska och spanska enbart erbjuds på halvfart.

Jag har inte formell behörighet, men tror ändå att jag har förutsättningar att klara av utbildningen. Kan jag få min reella kompetens prövad?

Ja, det kan du. Gå in här på antagning.se för att ta reda på hur du gör. Observera att din ansökan om prövning av reell kompetens måste vara inskickad senast 15 april. Följande kriterier måste du uppfylla:

  • akademisk examen på grundnivå där ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng ingår
  • skriftlig språkfärdighet motsvarande nivån 90 högskolepoäng
  • teoretiska kunskaper i språk

Ingår träning i översättarverktyg i utbildningen?

Ja. Studenterna får tillfälle att öva på SDL Trados Studio och även Memsource ingår i träningen. Studenter som använder Mac ges möjlighet att prova annat verktyg.


Kan man läsa till en masterexamen?

Vi kommer under 2017 att utveckla ett masterår som kan kopplas på magisterprogrammet i facköversättning. Tanken är att första terminen på masteråret ska innehålla praktik vid en översättningsbyrå eller vid en myndighet som har ett stort behov av översättningstjänster. Andra terminen kommer att bestå av en masteruppsats på 30 högskolepoäng.

Vad gör jag om jag inte blir klar med mitt examensarbete?

Du kan ansöka om att bli omregistrerad och få fortsatt handledning genom att fylla i blanketten nedan. Omregistrering sker dock endast i mån av plats.
Omregistrering_uppsats_word_facköversättning.pdf

Programupplägg

Utbildningen erbjuds på

Helfart/distans (engelska och tyska)
Halvfart/distans (engelska, franska och tyska)

OBS! Från och med höstterminen 2014 ser kurserna lite annorlunda ut. De nya uppläggen på hel- och halvfart presenteras nedan.

På helfart ser upplägget ut på följande sätt:

Hösttermin

4EN304/4TY314

Engelsk/tysk språkstruktur, 5 hp
Text- och genrekunskap, 5 hp
Svensk sakprosa: språkstruktur och textproduktion, 5 hp
Introduktion till översättningsteori och översättningspraktik, 15 hp


Vårtermin

4EN31E/4TY32E

Översättningsövningar från engelska/tyska till svenska, 10 hp
Översättningsövningar från svenska till engelska/tyska, 5 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Under den första terminen läser du en introduktionskurs i översättningsteori och -praktik, en kurs i engelsk eller tysk grammatik, en kurs i engelsk eller tysk textlingvistik samt en kurs i svensk textlingvistik. Under andra terminen läser du två kurser i vilka du tränar översättning till och från svenska, samtidigt som du arbetar med ditt examensarbete – ett individuellt översättningsarbete åtföljt av en översättningsteoretisk analys som skrivs på engelska/franska/tyska.

På halvfart blir utbildningen tvåårig och får därför följande utseende:

Hösttermin, år 1
4EN304/4FR314/4TY314

Engelsk/fransk/tysk språkstruktur, 5 hp
Svensk sakprosa: språkstruktur och textproduktion, 5 hp
Introduktion till översättningsteori och översättningspraktik, 5 hp


Vårtermin, år 1
4EN304/4FR314/4TY314

Introduktion till översättningsteori och översättningspraktik, 10 hp
Text- och genrekunskap, 5 hp


Hösttermin, år 2
4EN31E/4FR32E/4SP31E/4TY32E

Översättningsövningar från engelska/franska/tyska till svenska, 10 hp
Översättningsövningar från svenska till engelska/franska/tyska, 5 hp


Vårtermin, år 2
4EN31E/4FR32E/4TY32E

Självständigt arbete, 15 hp

Undervisningen sköts huvudsakligen över nätet med hjälp av lärplattformen MyMoodle. Kursen innefattar sju obligatoriska träffar på campus i Växjö under året för helfart och sammanlagt sju träffar för halvfart under två år.

 

Tider för campusträffar höstterminen 2017 och vårteminen 2018

Helfart: engelska och tyska

31 augusti 13.00 – 1 september 17.00 (introduktionsdagar, språkstruktur)
14 oktober, 12.00 – 16.00 (salstentamen, språkstruktur)
9 november 13.00 – 10 november 16.30 (översättningsteori och CAT-verktyg)
5, 7, 12 december för PC-användare: 8, 11 december för Mac-användare: Hands on-övningar, översättningsverktyg (studenterna väljer ett tillfälle)
18 januari, tid meddelas senare (omtentamen, språkstruktur)
19 januari 2018, 10-17 (översättning till svenska, uppsatsintro, terminologi med Henrik Nilsson/tnc)
16 mars, 10.00-17.00 (översättningsforskning, översättning inom EU och översättning från svenska)
Slutseminarium 2 varianter:
24 maj (tyska och franska) och 25 maj (engelska)
Eller:
7 juni (tyska och franska) och 8 juni (engelska)

Halvfart, första året: engelska, tyska, franska

31 augusti 13.00 – 1 september 17.00 (introduktionsdagar, språkstruktur)
14 oktober, 12.00 – 16.00 (salstentamen, språkstruktur)
9 november 13.00 – 10 november 16.30 (översättningsteori och CAT-verktyg)
5, 7, 12 december för PC-användare: 8, 11 december för Mac-användare: Hands on-övningar, översättningsverktyg (studenterna väljer ett tillfälle)
18 januari 2018, tid meddelas senare (omtentamen, språkstruktur)

Halvfart, andra året: engelska, tyska franska

8 september 10.00 –17.00 (översättning till svenska, uppsatsintroduktion)
23 november 10.00 –17.00 (terminologi med Henrik Nilsson/tnc; Översättarcentrum informerar)
24 november 9.00 – 17.00 (översättningsforskning, översättning inom EU och översättning från svenska)
Slutseminarium 2 varianter:
24 maj (tyska och franska) och 25 maj (engelska)
Eller:
7 juni (tyska och franska) och 8 juni (engelska)

 

Seriös utbildning på hög nivå

Våren 2012 genomfördes en undersökning bland tidigare studenter på facköversättarprogrammet. Syftet var att ta reda på vad det är som får studenter att välja programmet, vilka förväntningar de har på programmet och hur arbetslivet ser ut efter examen. 

Nio av tio av de tidigare studenterna lämnar ett övergripande gott betyg på utbildningen. När de tidigare studenterna fick frågan vad de uppskattade mest med utbildningen svarar de bland annat: “Jag blev ännu säkrare språkligt inom det fackliga språket.”, “Kompetenta och engagerade lärare” och “Seriös utbildning på hög nivå.”. 

Tidigare studenter menar att deras yrken har direkt koppling till utbildningen, och att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna är skiftande och kan innefatta allt från översättning, korrekturläsning, språkgranskning, dokumenthantering, språkundervisning, administrativ service, konferensplanering och webbutvärdering.

Några exempel på yrkestitlar bland tidigare studenter som tagit examen är: översättare, tolk, administrativ assistent, bibliotekarie, chief accountant, frilansande facköversättare, gymnasielärare, handläggare, lektor, project coordinator, teknisk skribent, utbildningsadministratör och språkkonsult.

Källa: Daniel Larsson, Facköversättarprogrammet – en alumnstudie vid Institutionen för språk och litteratur våren 2012.

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken