Farmaceutprogrammet

180 hp

Tycker du om att möta och prata med människor, är intresserad av hur läkemedel fungerar och vill hjälpa människor till en bättre hälsa? Då är receptarieyrket något för dig!

Programmet börjar med en kort introduktion till yrket, med bl.a. tre dagars praktik på ett apotek. Under det första året läser du grundläggande kurser i cellbiologi, kemi, biokemi och mikrobiologi. Under andra och tredje året byggs dessa kurser på och blir mer yrkesspecifika och du lär dig hur kroppen fungerar, hur läkemedel tillverkas, dess verkningsmekanismer och hur man värderar effekten av en insatt terapi.

– Inom utbildningens andra och början av tredje året läser du ett antal kurser inom olika fokusområden, som utgörs av olika organsystem såsom t.ex. andningsvägar, hjärta-kärl, hjärnan, mag-tarmkanalen, njurar, endokrina organ m.fl. Du läser här integrerat anatomi, fysiologi, sjukdomslära, farmakologi och farmaci i en och samma kurs för att få en helhetsbild.

– Vi tror att studenterna genom att läsa på detta sätt med ett fokusområde i taget får en helhetsbild och en djupare förståelse. Läkarutbildningarna och farmaceututbildningar i USA är uppbyggda med kurser på ett liknande sätt, säger Christer Berg, en av farmaceutprogrammets programansvariga.

Under det tredje året får du lära dig det legala regelverk som styr läkemedelsområdet, om sjukdomar hos djur och dess behandling. En viktig kurs ges i kommunikation där du får insikter i hur man kommunicerar med kunder/patienter. Utbildningen avslutas den sista terminen med ett examensarbete om 10 veckor och 10 veckors praktik, förlagd på apotek över hela landet.

Du kan läsa utbildningen antingen på distans, med träffar i Kalmar cirka var 3-4 vecka om 3-4 dagar, eller som campusstudent

Karriär

Receptarier arbetar framförallt på apotek och många receptarier har en arbetsledande position. För närvarande är det stor brist på receptarier och det kommer att vara så flera år framöver! Därutöver arbetar receptarier även på läkemedelsrelaterade myndigheter och inom läkemedelsindustrin.

Examen

Receptarieexamen, samt Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Farmaci. Receptarieexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Studenter berättar

En härlig blandning av människor och naturvetenskap

Om du gillar kombinationen biologi och att arbeta med människor är farmaceutprogrammet något du bör fundera på.

När du har läst farmaceutprogrammet får du titeln receptarie. Förutom de naturvetenskapliga kurserna där du lär dig hur läkemedel och människokroppen fungerar, läser du också kurser om hur du ska hantera mötet med människor.

Rådgivning är en väsentlig del av receptariens yrke. För Julia Jönsson, som går tredje året på farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet, är det ett drömyrke.

− Jag ville kombinera naturvetenskapen med att jobba med människor. Mest biologin, som jag tycker är roligast. För mig var farmaceutprogrammet perfekt, säger Julia.

Från laboration − till kommunikation

På programmet varvas teori om läkemedel med hur de fungerar. Många laborationer genomförs, och studenterna läser också kommunikationsvetenskap.

− Första året hade vi ganska många labbar. Andra året var det mer föreläsningar och tentor. Vi kom då också in på den mänskliga biten och fick läsa kommunikation, säger Julia.

− Det handlade om hur du kommunicerar med människor som du möter i jobbet. Det är viktigt att veta hur du ska uppträda ute på golvet bland kunderna, säger Julia.

− Klassen är väldigt lättsam och det är en rolig blandning av människor, både sådana som precis kommit från gymnasiet och sådana som är 40 år och har barn. Det är väldigt mycket studier, men det känns helt klart värt det, säger Julia.

När Julia blir klar vill hon jobba ett par år och skaffa sig en ordentlig erfarenhet och bild av branschen för att sedan se vilken riktning hon ska ta.

− Hela läkemedelsbranschen är så spännande. Alla behöver ju mediciner, så det är alltid aktuellt, säger Julia.

Tidigare studenter berättar

"Ännu roligare på jobbet!"

Om du tycker om biologi, kemi och att hjälpa människor kan farmaceutprogrammet vara något för dig. För Heidi Schmäl-Backrot har programmet inneburit stora möjligheter − i dag är hon chef på Doc Morris-apotek.

Som receptarieutbildad är hon både ute på golvet och har kontakt med kunder och bakom receptdisken. Rådgivning är en stor del i jobbet.

− Om någon kommer in och säger "jag har ont i foten", gäller det att ställa rätt frågor, säger Heidi.

För de som genomgått farmaceututbildningen väntar en enorm arbetsmarknad. I Heidis fall innebar det en hel del kontakt med människor från andra länder.

− Eftersom Doc Morris är ett internationellt företag kommer mina kollegor från olika länder. Det är en fördel och öppnar upp massvis med möjligheter. Blandningen av kulturer och olika sätt att tänka är jättenyttig att uppleva. Det är spännande att se hur olika vi kan tänka om samma sak, säger Heidi.

Mer om programmet

Tycker du om att möta och prata med människor, är intresserad av hur läkemedel fungerar och vill hjälpa människor till en bättre hälsa? Då är receptarieyrket något för dig!

Under programmets första år läser du grundläggande kurser i cellbiologi, kemi,
biokemi och mikrobiologi och praktiserar några dagar på apotek. Under andra och tredje året blir studierna mer yrkesspecifika och du lär dig hur kroppen fungerar, läkemedels verkningsmekanismer och hur man värderar effekten av en insatt terapi.

– Inom utbildningen läser studenterna ett antal kurser inom olika fokusområden. Exempelvis läser man om hur hjärta och kärl fungerar, vilka sjukdomar man kan få i kärl och i hjärta, hur dessa sjukdomar kan behandlas och hur effektiva de olika behandlingarna är. Genom att läsa ett fokusområde i taget får våra studenter en helhetsbild av varje område, säger Christer Berg, en av farmaceutprogrammets programansvariga.

Du läser alltså fysiologi, sjukdomslära, farmakologi och farmaci i en och samma kurs för att få en helhetsbild.

– Studenterna får härigenom en djupare kunskap, och vi tror att det är lättare att förstå helheten genom det här sättet att studera. Läkarutbildningarna är uppbyggda med kurser på ett liknande sätt, säger Christer.

Från tillverkning till rådgivning – och spännande möten

Inom utbildningen får du också lära dig hur läkemedel tillverkas. Dessutom lär sig studenterna hur man ger professionell rådgivning.

– Inom vår utbildning får studenterna gedigna kunskaper om hur de med hjälp av olika kemiska substanser kan bota och kompensera det som inte fungerar i människokroppen. Dessutom hjälper farmaceuten människor till en bättre hälsa, säger Christer.

Att utbilda sig till receptarie innebär att du får ett yrke där du kommer att träffa alla de människor som är i behov av läkemedel, både receptfria och receptbelagda.

– Receptarien har en viktig roll i att informera patienten om hur medicinen fungerar och också bidra med kunskaper om de mediciner som människor stoppar i sig helt i onödan. Felaktiga mediciner kostar både individen och samhället mycket i onödan, säger Christer.

Kemi och biologi viktiga byggstenar

– Efter att under drygt tio år framgångsrikt drivit en biomedicinsk kemiutbildning i Kalmar ställde Apoteket AB frågan om vi kunde tänka oss utforma även en receptarieutbildning, säger Anki Koch-Schmidt, farmaceutprogrammets andra programansvariga.

– Vårt krav för att skapa en receptarieutbildning var att den fick göras treårig så att studenterna kunde få en gedigen kemisk och biologisk grund på vilken de sedan kunde bygga sina kunskaper inom farmaci. Efter att ha genomfört ett antal fortbildningskurser för receptarier hade jag nämligen observerat att dessa ofta saknade grundläggande kemiska och biologiska kunskaper, och inte kunde förklara varför och hur ett visst läkemedel agerade i kroppen, säger Anki.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar