Farmaceutprogrammet

180 hp

Tycker du att det är trevligt att möta och prata med människor, är intresserad av hur läkemedel fungerar och vill hjälpa människor till en bättre hälsa? Då är receptarieyrket något för dig!

Antalet apotek har ökat de senaste åren pga omregleringen av Apoteksväsendet 2009. I takt med en ökad etablering av apotek i Sverige behövs fler receptarier, varför du blir eftertraktad på arbetsmarknaden! Under programmets första år läser du grundläggande kurser i cellbiologi, kemi, biokemi och mikrobiologi och praktiserar några dagar på apotek. Under andra och tredje året blir studierna mer yrkesspecifika och du lär dig hur kroppen fungerar, läkemedels verkningsmekanismer och hur man värderar effekten av en insatt terapi. Du får också lära dig hur läkemedel tillverkas. Rådgivning är en väsentlig del av receptariens yrkesvardag. I kursen beteende- och kommunikationsvetenskap får du viktiga verktyg för möten med människor. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Under utbildningen möter du, förutom lektorer och professorer vid universitetet, apotekare och kliniskt verksamma läkare som föreläsare samt yrkesverksamma farmaceuter genom sammanlagt 10 veckors handledd praktik på apotek. Du kan läsa utbildningen antingen på distans, med träffar i Kalmar cirka var 3-4 vecka om 3-4 dagar, eller som campusstudent.

Karriär

Receptarier arbetar framförallt på apotek och många receptarier har en arbetsledande position. För närvarande är det stor brist på receptarier och det kommer att vara så flera år framöver! Därutöver arbetar receptarier även på läkemedelsrelaterade myndigheter och inom läkemedelsindustrin.

Examen

Receptarieexamen ger en yrkesexamen (legitimationsyrke), och filosofie kandidatexamen i farmaci.

Studenter berättar

En härlig blandning av människor och naturvetenskap

Om du gillar kombinationen biologi och att arbeta med människor är farmaceutprogrammet något du bör fundera på.

När du har läst farmaceutprogrammet får du titeln receptarie. Förutom de naturvetenskapliga kurserna där du lär dig hur läkemedel och människokroppen fungerar, läser du också kurser om hur du ska hantera mötet med människor.

Rådgivning är en väsentlig del av receptariens yrke. För Julia Jönsson, som går tredje året på farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet, är det ett drömyrke.

− Jag ville kombinera naturvetenskapen med att jobba med människor. Mest biologin, som jag tycker är roligast. För mig var farmaceutprogrammet perfekt, säger Julia.

Från laboration − till kommunikation

På programmet varvas teori om läkemedel med hur de fungerar. Många laborationer genomförs, och studenterna läser också kommunikationsvetenskap.

− Första året hade vi ganska många labbar. Andra året var det mer föreläsningar och tentor. Vi kom då också in på den mänskliga biten och fick läsa kommunikation, säger Julia.

− Det handlade om hur du kommunicerar med människor som du möter i jobbet. Det är viktigt att veta hur du ska uppträda ute på golvet bland kunderna, säger Julia.

− Klassen är väldigt lättsam och det är en rolig blandning av människor, både sådana som precis kommit från gymnasiet och sådana som är 40 år och har barn. Det är väldigt mycket studier, men det känns helt klart värt det, säger Julia.

När Julia blir klar vill hon jobba ett par år och skaffa sig en ordentlig erfarenhet och bild av branschen för att sedan se vilken riktning hon ska ta.

− Hela läkemedelsbranschen är så spännande. Alla behöver ju mediciner, så det är alltid aktuellt, säger Julia.

"Utbildningen i Kalmar är unik"

Anna Lundén har pendlat till Kalmar i snart tre år för att studera på farmaceutprogrammet − och det har varit värt varenda tågresa.

Mycket av tiden på farmaceutprogrammet tillbringas i laboratorium. I vita rockar blandar studenterna läkemedel, och lär sig hur de fungerar i kroppen.

− Utbildningen är unik. Vi blir receptarier som kan jobba på apotek, men vi får också behörighet att vara med och tillverka läkemedel, säger Anna.

Annas intresse för naturvetenskap och behandlingar av sjukdomar gjorde att hon valde att utbilda sig till receptarie. Efter examen vill Anna jobba på ett apotek, och hon ser fram emot att använda sina nya kunskaper.

− Att vara receptarie är ett stort ansvar, det är lite skrämmande men det ska bli väldigt roligt, säger Anna.

Arbetsmarknaden ser ljus ut för receptarierna − och Anna ser positivt på framtiden.

− Det bästa med utbildningen är att vi har mycket labbar, för då får du chansen att känna efter vad du vill göra. Vi kan ju välja på två helt olika jobb när vi är klara, säger Anna.

Första och andra året spenderas mycket tid i labbet, och studenterna läser ämnen som kemi och biologi. Sista året handlar mycket om apotekskunskap, och utbildningen avslutas med en lång praktik.

Inledande praktik en vägvisare

− Det är tuffast första året, men det blir lättare och lättare. I början av utbildningen hade vi en veckas praktik på ett apotek och kunde känna efter om det var rätt för oss. För mig kändes det helt rätt och jag fick något att sträva efter, säger Anna.

Annas råd till nya studenter på farmaceutprogrammet är att inte ge upp.

− Det är jobbigt i början, men bli inte avskräckt. Det blir bara bättre och bättre ,och det är värt det, säger Anna.

Anna ska vidare i vintermörket. Hennes tåg ska snart gå och tillsammans med sin pendlarvän styr hon stegen mot stationen.

Tidigare studenter berättar

"Ännu roligare på jobbet!"

Om du tycker om biologi, kemi och att hjälpa människor kan farmaceutprogrammet vara något för dig. För Heidi Schmäl-Backrot har programmet inneburit stora möjligheter − i dag är hon chef på Doc Morris-apotek.

Som receptarieutbildad är hon både ute på golvet och har kontakt med kunder och bakom receptdisken. Rådgivning är en stor del i jobbet.

− Om någon kommer in och säger "jag har ont i foten", gäller det att ställa rätt frågor, säger Heidi.

För de som genomgått farmaceututbildningen väntar en enorm arbetsmarknad. I Heidis fall innebar det en hel del kontakt med människor från andra länder.

− Eftersom Doc Morris är ett internationellt företag kommer mina kollegor från olika länder. Det är en fördel och öppnar upp massvis med möjligheter. Blandningen av kulturer och olika sätt att tänka är jättenyttig att uppleva. Det är spännande att se hur olika vi kan tänka om samma sak, säger Heidi.

Mer om programmet

Tycker du om att möta och prata med människor, är intresserad av hur läkemedel fungerar och vill hjälpa människor till en bättre hälsa? Då är receptarieyrket något för dig!

Under programmets första år läser du grundläggande kurser i cellbiologi, kemi,
biokemi och mikrobiologi och praktiserar några dagar på apotek. Under andra och tredje året blir studierna mer yrkesspecifika och du lär dig hur kroppen fungerar, läkemedels verkningsmekanismer och hur man värderar effekten av en insatt terapi.

– Inom utbildningen läser studenterna ett antal kurser inom olika fokusområden. Exempelvis läser man om hur hjärta och kärl fungerar, vilka sjukdomar man kan få i kärl och i hjärta, hur dessa sjukdomar kan behandlas och hur effektiva de olika behandlingarna är. Genom att läsa ett fokusområde i taget får våra studenter en helhetsbild av varje område, säger Christer Berg, en av farmaceutprogrammets programansvariga.

Du läser alltså fysiologi, sjukdomslära, farmakologi och farmaci i en och samma kurs för att få en helhetsbild.

– Studenterna får härigenom en djupare kunskap, och vi tror att det är lättare att förstå helheten genom det här sättet att studera. Läkarutbildningarna är uppbyggda med kurser på ett liknande sätt, säger Christer.

Från tillverkning till rådgivning – och spännande möten

Inom utbildningen får du också lära dig hur läkemedel tillverkas. Dessutom lär sig studenterna hur man ger professionell rådgivning.

– Inom vår utbildning får studenterna gedigna kunskaper om hur de med hjälp av olika kemiska substanser kan bota och kompensera det som inte fungerar i människokroppen. Dessutom hjälper farmaceuten människor till en bättre hälsa, säger Christer.

Att utbilda sig till receptarie innebär att du får ett yrke där du kommer att träffa alla de människor som är i behov av läkemedel, både receptfria och receptbelagda.

– Receptarien har en viktig roll i att informera patienten om hur medicinen fungerar och också bidra med kunskaper om de mediciner som människor stoppar i sig helt i onödan. Felaktiga mediciner kostar både individen och samhället mycket i onödan, säger Christer.

Kemi och biologi viktiga byggstenar

– Efter att under drygt tio år framgångsrikt drivit en biomedicinsk kemiutbildning i Kalmar ställde Apoteket AB frågan om vi kunde tänka oss utforma även en receptarieutbildning, säger Anki Koch-Schmidt, farmaceutprogrammets andra programansvariga.

– Vårt krav för att skapa en receptarieutbildning var att den fick göras treårig så att studenterna kunde få en gedigen kemisk och biologisk grund på vilken de sedan kunde bygga sina kunskaper inom farmaci. Efter att ha genomfört ett antal fortbildningskurser för receptarier hade jag nämligen observerat att dessa ofta saknade grundläggande kemiska och biologiska kunskaper, och inte kunde förklara varför och hur ett visst läkemedel agerade i kroppen, säger Anki.

Vad gör en farmaceut?

Ordet farmaci kommer från grekiskan och betyder läkemedel. Farmaci är ett yrkesområde som kopplar samman hälsovetenskaper med de kemiska vetenskaperna.

Apotekare och receptarier arbetar inom det farmaceutiska yrkesområdet, på apotek eller inom läkemedelsindustrin, och kallas därför även farmaceuter eller farmacevter (svensk stavning).

För att få arbeta som farmaceut på apotek i Sverige krävs apotekar- eller receptarielegitimation, vilken ansöks om hos Socialstyrelsen efter avlagd examen.

Vid Linnéuniversitetet leder farmaceutprogrammets treåriga utbildning till en receptarieexamen, men även till en Fil. kand i farmaci.

Det finns möjligheter för en receptarie att komplettera sin utbildning till apotekare. Apotekare är en yrkestitel som kan fås efter att ha läst en masterutbildning (totalt fem år) inom farmaci. I Sverige är vi tillsammans med Norge och Finland ensamma om att utbilda receptarier, och i övriga Europa krävs en apotekarexamen för att få expediera och blanda till mediciner på apotek.

En receptarie kan bland annat arbeta med att blanda och expediera mediciner till patienter på apotek, vara chef eller arbetsledare på apotek, delta i utveckling av nya läkemedel samt delta i produktionen av läkemedel. En receptarie är berättigad att arbeta på apotek i Sverige, Finland och Norge.

En apotekare kan arbeta med allt som en receptarie gör, men därtill kan en apotekare frisläppa en "batch" av läkemedel efter tester och analys vid tillverkning av läkemedel samt jobba på apotek i hela Europa.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar