Farmaceutprogrammet

180 hp

Tycker du om att möta och prata med människor, är intresserad av hur läkemedel fungerar och vill hjälpa människor till en bättre hälsa? Då är receptarieyrket något för dig!

Programmet börjar med en kort introduktion till yrket, med bl.a. tre dagars praktik på ett apotek. Under det första året läser du grundläggande kurser i cellbiologi, kemi, biokemi och mikrobiologi. Under andra och tredje året byggs dessa kurser på och blir mer yrkesspecifika och du lär dig hur kroppen fungerar, hur läkemedel tillverkas, dess verkningsmekanismer och hur man värderar effekten av en insatt terapi.

– Inom utbildningens andra och början av tredje året läser du ett antal kurser inom olika fokusområden, som utgörs av olika organsystem såsom t.ex. andningsvägar, hjärta-kärl, hjärnan, mag-tarmkanalen, njurar, endokrina organ m.fl. Du läser här integrerat anatomi, fysiologi, sjukdomslära, farmakologi och farmaci i en och samma kurs för att få en helhetsbild.

– Vi tror att studenterna genom att läsa på detta sätt med ett fokusområde i taget får en helhetsbild och en djupare förståelse. Läkarutbildningarna och farmaceututbildningar i USA är uppbyggda med kurser på ett liknande sätt, säger Christer Berg, en av farmaceutprogrammets programansvariga.

Under det tredje året får du lära dig det legala regelverk som styr läkemedelsområdet, om sjukdomar hos djur och dess behandling. En viktig kurs ges i kommunikation där du får insikter i hur man kommunicerar med kunder/patienter. Utbildningen avslutas den sista terminen med ett examensarbete om 10 veckor och 10 veckors praktik, förlagd på apotek över hela landet.

Du kan läsa utbildningen antingen på distans, med träffar i Kalmar cirka var 3-4 vecka om 3-4 dagar, eller som campusstudent

Karriär

Receptarier arbetar framförallt på apotek och många receptarier har en arbetsledande position. För närvarande är det stor brist på receptarier och det kommer att vara så flera år framöver! Därutöver arbetar receptarier även på läkemedelsrelaterade myndigheter och inom läkemedelsindustrin.

Examen

Receptarieexamen, samt Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Farmaci. Receptarieexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring vårt program? Mejla till programansvar.farm@lnu.se 

För Roza är resan mot målet viktig

Roza Abdul Hadi vid Linnéuniversitetet.

Roza ville prova på att studera i en större stad och då föll valet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon uppskattar att det är en mångkulturell stad med närhet till naturen.

En härlig blandning av människor och naturvetenskap

Om du gillar kombinationen biologi och att arbeta med människor är farmaceutprogrammet något du bör fundera på.

 

Utbildningen i Kalmar är unik

Anna har pendlat till Kalmar i snart tre år för att studera på farmaceutprogrammet − och det har varit värt varenda tågresa.

Ett utvecklande och givande yrke

Viktoria Joelsson vid Linnéuniversitetet

Viktoria läste farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Idag jobbar hon som farmaceut på Apotekets kundservice. Hon uppskattar mötet med kunderna och att få hjälpa dem att lösa deras ärenden.

Det är underbart att bidra till en god läkemedelsanvändning

Jasmin Tern vid Linnéuniversitetet

Jasmin är en tidigare student ifrån Farmaceutprogrammet. Hon arbetar på Apotekets kundservice i Kalmar och ingår i ett team med farmaceuter som hanterar orderberedning. Hon använder sin kunskap för att farmakologiskt godkänna beställningar lagda via Apotekets distanshandel.

Ännu roligare på jobbet!

Om du tycker om biologi, kemi och att hjälpa människor kan farmaceutprogrammet vara något för dig. För Heidi Schmäl-Backrot har programmet inneburit stora möjligheter − i dag är hon chef på ett apotek.

Mer om programmet

Tycker du om att möta och prata med människor, är intresserad av hur läkemedel fungerar och vill hjälpa människor till en bättre hälsa? Då är receptarieyrket något för dig!

Under programmets första år läser du grundläggande kurser i cellbiologi, kemi,
biokemi och mikrobiologi och praktiserar några dagar på apotek. Under andra och tredje året blir studierna mer yrkesspecifika och du lär dig hur kroppen fungerar, läkemedels verkningsmekanismer och hur man värderar effekten av en insatt terapi.

– Inom utbildningen läser studenterna ett antal kurser inom olika fokusområden. Exempelvis läser man om hur hjärta och kärl fungerar, vilka sjukdomar man kan få i kärl och i hjärta, hur dessa sjukdomar kan behandlas och hur effektiva de olika behandlingarna är. Genom att läsa ett fokusområde i taget får våra studenter en helhetsbild av varje område, säger Christer Berg, en av farmaceutprogrammets programansvariga.

Du läser alltså fysiologi, sjukdomslära, farmakologi och farmaci i en och samma kurs för att få en helhetsbild.

– Studenterna får härigenom en djupare kunskap, och vi tror att det är lättare att förstå helheten genom det här sättet att studera. Läkarutbildningarna är uppbyggda med kurser på ett liknande sätt, säger Christer.

Från tillverkning till rådgivning – och spännande möten

Inom utbildningen får du också lära dig hur läkemedel tillverkas. Dessutom lär sig studenterna hur man ger professionell rådgivning.

– Inom vår utbildning får studenterna gedigna kunskaper om hur de med hjälp av olika kemiska substanser kan bota och kompensera det som inte fungerar i människokroppen. Dessutom hjälper farmaceuten människor till en bättre hälsa, säger Christer.

Att utbilda sig till receptarie innebär att du får ett yrke där du kommer att träffa alla de människor som är i behov av läkemedel, både receptfria och receptbelagda.

– Receptarien har en viktig roll i att informera patienten om hur medicinen fungerar och också bidra med kunskaper om de mediciner som människor stoppar i sig helt i onödan. Felaktiga mediciner kostar både individen och samhället mycket i onödan, säger Christer.

Kemi och biologi viktiga byggstenar

– Efter att under drygt tio år framgångsrikt drivit en biomedicinsk kemiutbildning i Kalmar ställde Apoteket AB frågan om vi kunde tänka oss utforma även en receptarieutbildning, säger Anki Koch-Schmidt, farmaceutprogrammets andra programansvariga.

– Vårt krav för att skapa en receptarieutbildning var att den fick göras treårig så att studenterna kunde få en gedigen kemisk och biologisk grund på vilken de sedan kunde bygga sina kunskaper inom farmaci. Efter att ha genomfört ett antal fortbildningskurser för receptarier hade jag nämligen observerat att dessa ofta saknade grundläggande kemiska och biologiska kunskaper, och inte kunde förklara varför och hur ett visst läkemedel agerade i kroppen, säger Anki.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar