Fartygselteknik, högskoleingenjör med fartygs- och verkstadsförlagd praktik

255 hp

Vill du jobba med avancerad teknik i en internationell arbetsmiljö?

Bli fartygseltekniker!

Tekniken ombord blir allt mer avancerad och därför kommer det från 1 januari 2017 att krävas en behörighet som fartygseltekniker för att jobba med vissa uppgifter ombord på större fartyg. Det här programmet förbereder dig för denna position. Du lär dig att arbeta med och ansvara för olika typer av elektriska system ombord. På sjön arbetar man i allmänhet i ett så kallat 1:1-system vilket innebär att man arbetar lika länge som man sedan är hemma på ledighet. Arbetspassen är olika långa beroende på vilket fartyg man arbetar på. Vanligt är mellan 2 och 16 veckor långa pass och oftast arbetar man dagtid med nattjour.

För att kunna arbeta till sjöss krävs, förutom den teoretiska utbildningen, så kallad sjötid. Denna får du genom den fartygs- och verkstadsförlagda utbildning som pågår i perioder under utbildningens gång. Även de teoretiska studierna på skolan varvas med praktiska moment i simulatorer och labbsalar. Efter fyra år har du den utbildning du behöver för att arbeta som fartygseltekniker eller fartygselingenjör.

Karriär

Arbetet som fartygselingenjör innebär att se till att eltekniken i fartygets maskineri fungerar som den ska. Dessutom sköter du mycket annan elteknisk utrustning som finns ombord. På land kan du arbeta som ingenjör inom elkraftteknik, energiförsörjning, elektronik eller automation.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i fartygselteknik.

Film: Vad tar du alltid med dig ut på sjön?

Mer om programmet

Programansvarig berättar

Fartygselteknikprogrammet passar dig som är intresserad av elteknik, vill arbeta självständigt med problemlösning men också samarbeta med andra yrkesgrupper.

- Vi har satsat på att skapa en ny modern utbildning som tydligt svarar mot vad arbetsgivare efterfrågar. Vad jag vet är utbildningen unik i Sverige säger Magnus Nilsson.

En ny typ av behörighet, Electro Technical Officer, ETO, kommer att införas internationellt inom sjöfarten. Därmed finns behov av personal med ETO-behörighet inom branschen. Fartygselteknikprogrammet leder till just denna behörighet.

Programmet ges för första gången hösten 2016. De teoretiska momenten på skolan varvas med praktiskt arbete i simulatorer och labbsalar samt vid fartygs- och verkstadsförlagd utbildning. Den fartygs- och verkstadsförlagda utbildningen är anpassad för att uppnå behörighet för ETO och för att få den så kallad sjötid som krävs för att arbeta som fartygseltekniker.

- Programmet Fartygselteknik ger en högskoleingenjörsexamen i fartygselteknik. Trots att fartygselteknik är en ny inriktning på ingenjörsexamen så är ingenjörsexamen en väletablerad typ av examen som visar på teknisk bredd och ett djup inom sin inriktning menar Magnus Nilsson.

Arbetet som fartygseltekniker är varierat och innebär att se till att eltekniken i fartygets maskineri och annan elteknisk utrustning ombord fungerar. På land kan du arbeta som ingenjör inom elkraftteknik, energiförsörjning, elektronik eller automation.
Magnus Nilsson ser ljust på arbetsmarknaden för fartygseltekniker.

- Jag tror arbetsmarknaden kommer se bra ut om några år. De nya kraven på ETO-behörighet kommer införas och få har den kompetensen idag. Likaså kan du välja om du vill arbeta till sjöss eller iland.

Garantiplats för basår

Garantiplatser för studenter på basår och bastermin

Saknar du behörighet och behöver läsa upp? Gör det då på Linnéuniversitetet.

Om du läser basår eller bastermin på Linnéuniversitetet under läsåret innan du söker någon av våra sjöfartsutbildningar får du nämligen möjlighet till platsgaranti på programmen.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar