Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram

120 hp

Programmet ger en fördjupning inom el från förnyelsebara källor med speciell betoning av elkraftsystem.

Frågan om el från förnyelsebara källor är en av vår tids ödesfrågor. I många länder är behovet av lokal elproduktion stort, medan utsläpp av växthusgaser globalt sett måste minskas kraftigt. Sol-, vind-, vattenkraft eller bioenergi kan vara lösningar för både el- och energiförsörjning som dessutom kan väljas utifrån lokala förutsättningar.

I många länder tillkommer aspekten att elnätet är i stort behov av modernisering. I nuläget är det en stor utmaning att kunna hantera varierande elkällor såsom el från solceller och vindkraftverk, både vad gäller ledningskapacitet och lagringskapacitet. Det smarta nätet är den lösning där efterfrågan och generering kan matchas med hjälp av smart kommunikation.

Programmet bygger på elkraftteknik med väsentliga inslag av förnyelsebar energi, kommunikation och reglerteknik. Det innebär att du får en bred kunskapsbas att stå på och en god överblick över hela fältet vad gäller elkraftsystem och förnyelsebar energi.

Karriär

Programmet förbereder för en yrkesverksamhet som utredare, konsult eller tillståndsbedömare inom privat sektor eller offentlig förvaltning. Det kan även leda till en forskningskarriär. Programmet erbjuder även redan verksamma ingenjörer med kandidat- eller högskoleingenjörsexamen möjlighet att höja sin kompetens.

Examen

Filosofie masterexamen

Huvudområde: Elektroteknik, med inriktning förnyelsebara elkraftsystem

En bred utbildning som förbereder studenterna för yrkeslivet

Obiageli Maryann Ezeani vid Linnéuniversitetet.

Obiageli valde att studera vid Linnéuniversitetet på grund av universitetets goda rykte samt att hon ser en stor potential inom området förnyelsebara elkraftsystem.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M