Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram

120 hp

Programmet ger en fördjupning inom el från förnyelsebara källor med speciell betoning av elkraftsystem.

Frågan om el från förnyelsebara källor är en av vår tids ödesfrågor. I många länder är behovet av lokal elproduktion stort, medan utsläpp av växthusgaser globalt sett måste minskas kraftigt. Sol-, vind-, vattenkraft eller bioenergi kan vara lösningar för både el- och energiförsörjning som dessutom kan väljas utifrån lokala förutsättningar.

I många länder tillkommer aspekten att elnätet är i stort behov av modernisering. I nuläget är det en stor utmaning att kunna hantera varierande elkällor såsom el från solceller och vindkraftverk, både vad gäller ledningskapacitet och lagringskapacitet. Det smarta nätet är den lösning där efterfrågan och generering kan matchas med hjälp av smart kommunikation.

Programmet bygger på elkraftteknik med väsentliga inslag av förnyelsebar energi, kommunikation och reglerteknik. Det innebär att du får en bred kunskapsbas att stå på och en god överblick över hela fältet vad gäller elkraftsystem och förnyelsebar energi.

Karriär

Programmet förbereder för en yrkesverksamhet som utredare, konsult eller tillståndsbedömare inom privat sektor eller offentlig förvaltning. Det kan även leda till en forskningskarriär. Programmet erbjuder även redan verksamma ingenjörer med kandidat- eller högskoleingenjörsexamen möjlighet att höja sin kompetens.

Examen

Filosofie masterexamen

Huvudområde: Elektroteknik, med inriktning förnyelsebara elkraftsystem

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken