Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram

120 hp

Programmet ger en fördjupning inom el från förnyelsebara källor med speciell betoning av elkraftsystem.

Frågan om el från förnyelsebara källor är en av vår tids ödesfrågor. I många länder är behovet av lokal elproduktion stort, medan utsläpp av växthusgaser globalt sett måste minskas kraftigt. Sol-, vind-, vattenkraft eller bioenergi kan vara lösningar för både el- och energiförsörjning som dessutom kan väljas utifrån lokala förutsättningar.

I många länder tillkommer aspekten att elnätet är i stort behov av modernisering. I nuläget är det en stor utmaning att kunna hantera varierande elkällor såsom el från solceller och vindkraftverk, både vad gäller ledningskapacitet och lagringskapacitet. Det smarta nätet är den lösning där efterfrågan och generering kan matchas med hjälp av smart kommunikation.

Programmet bygger på elkraftteknik med väsentliga inslag av förnyelsebar energi, kommunikation och reglerteknik. Det innebär att du får en bred kunskapsbas att stå på och en god överblick över hela fältet vad gäller elkraftsystem och förnyelsebar energi.

Karriär

Programmet förbereder för en yrkesverksamhet som utredare, konsult eller tillståndsbedömare inom privat sektor eller offentlig förvaltning. Det kan även leda till en forskningskarriär. Programmet erbjuder även redan verksamma ingenjörer med kandidat- eller högskoleingenjörsexamen möjlighet att höja sin kompetens.

Examen

Filosofie masterexamen

Huvudområde: Elektroteknik, med inriktning förnyelsebara elkraftsystem

En bred utbildning som förbereder studenterna för yrkeslivet

Obiageli Maryann Ezeani vid Linnéuniversitetet.

Obiageli valde att studera vid Linnéuniversitetet på grund av universitetets goda rykte samt att hon ser en stor potential inom området förnyelsebara elkraftsystem.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M