Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan

150 hp

Det här programmet vänder sig till dig som har minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan. Utbildningen utgår från din erfarenhet, kunskap och de färdigheter som du har med dig från arbetslivet.

Programmet ges på distans 75% där gemensam undervisning är förlagd varannan vecka under två dagar. Majoriteten av denna undervisning genomförs online, men varje termin genomförs 3-4 träffar på Linnéuniversitetet. Du behöver tillgång till dator/bärbar enhet med headset och webbkamera samt tillgång till internetuppkoppling.

Alla kurser utgår från att du har med dig erfarenheter från förskolans pedagogiska verksamhet. I utbildningen använder du dina förkunskaper och bygger på med ny teoretisk kunskap om tex barns utveckling, lek och lärande, förskolans organisation och värdepedagogiskt arbete. Du utvecklar dina ämnesdidaktiska kunskaper knutna till förskoleverksamhet, såsom läs- och skrivutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik och estetiska lärprocesser. Du reflekterar och diskuterar vad ledarskapet innebär för förskolläraren. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du under handledning knyter samman dina nya teoretiska kunskaper med praktiken. Placering utanför Linnéuniversitetets partnerområde är möjlig. Det är inte tillåtet att göra VFU på egen arbetsplats, eller på annan enhet med samma förskolechef.

För program med start hösten 2021 sker gemensam undervisning udda veckor torsdag-fredag.

Karriär

Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt arbete med att stödja de allra yngsta i ett lekfullt lärande. Idag är bristen på förskollärare mycket stor vilket innebär att förskolläraryrket i dubbel bemärkelse är ett framtidsyrke. När du tar din förskollärarexamen vid Linnéuniversitet står du på gedigen grund och är väl förberedd för din kommande yrkesutövning.

Examen

Förskollärarexamen, 210 hp

Viktigt vid ansökan

För att vara behörig till Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma måste du kunna styrka att du har den grundläggande och särskilda behörigheten.

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten som krävs för alla kurser och program på högskolenivå, kan uppnås och styrkas på olika sätt. Det vanligaste sättet att uppfylla behörigheten är genom en avslutad gymnasieutbildning.

Särskild behörighet

I den särskilda behörigheten ingår förutom gymnasiala kurser pedagogisk yrkeserfarenhet på förskola. Du ska ha arbetet minst fem år motsvarande 100% efter 1998 varav minst två år sammanhängande. Yrkeserfarenheten styrker du genom att i ansökan bifoga tjänstgöringsintyg.

Exempel på tjänstgöringsintyg.

Om du inte uppfyller den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier.

Ansökningsperiod

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 1 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Ditt antagningsbesked kommer den 20 april, vilket förhoppningsvis underlättar din planering av till exempel tjänstledighet. Programstart för förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan är 2021-08-16.

Mer om programmet

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M