Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan

150 hp

Programmet vänder sig till dig som har erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola och vill läsa till förskollärare. Utbildningen utgår från din erfarenhet, kunskap och de färdigheter som du har med dig från arbetslivet.

Programmet ges på distans och deltid. Gemensam undervisning är förlagd varannan vecka under två dagar. Majoriteten av denna undervisning genomförs online, men varje termin genomförs 3-4 träffar på Linnéuniversitetet. Du behöver tillgång till dator/bärbar enhet med headset och webbkamera samt tillgång till internetuppkoppling.

Program med start höstterminen 2024 har gemensam undervisning tisdagar och onsdagar jämna veckor.

Alla kurser utgår från att du har med dig erfarenheter från förskolans pedagogiska verksamhet. I utbildningen använder du dina förkunskaper och bygger på med ny teoretisk kunskap om tex barns utveckling, lek och lärande, förskolans organisation och värdepedagogiskt arbete. Du utvecklar dina ämnesdidaktiska kunskaper knutna till förskoleverksamhet, såsom läs- och skrivutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik och estetiska lärprocesser. Du reflekterar och diskuterar vad ledarskapet innebär för förskolläraren. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du under handledning knyter samman dina nya teoretiska kunskaper med praktiken. Placering utanför Linnéuniversitetets partnerområde är möjlig. Det är inte tillåtet att göra VFU på egen arbetsplats eller inom ramen för sin tjänst. Studenten ska i möjligaste mån placeras på förskola med annan rektor än sin egen i syfte att möta andra verksamheter och handledare.

Karriär

Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt arbete med att stödja de allra yngsta i ett lekfullt lärande. Idag är bristen på förskollärare mycket stor vilket innebär att förskolläraryrket i dubbel bemärkelse är ett framtidsyrke. När du tar din förskollärarexamen vid Linnéuniversitet står du på gedigen grund och är väl förberedd för din kommande yrkesutövning.

Examen

Förskollärarexamen, 210 hp

Viktigt vid ansökan

Ansökningsperiod

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars. Om programmet har öppet för sen anmälan kan du anmäla dig även efter sista anmälningsdagen.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga till din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. På den här länken hittar du viktiga datum, till exempel sista kompletteringsdag och när antagningsbeskedet skickas ut. 

Terminsstart

Terminsstart för Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan är 2024-08-12

Behörighet

För att vara behörig till Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma måste du kunna styrka att du har den grundläggande och särskilda behörigheten.

Den grundläggande behörigheten som krävs för alla kurser och program på högskolenivå, kan uppnås och styrkas på olika sätt. Det vanligaste sättet att uppfylla behörigheten är genom en avslutad gymnasieutbildning.

I den särskilda behörigheten ingår förutom gymnasiala kurser pedagogisk yrkeserfarenhet på förskola. Du ska ha arbetet minst tre år motsvarande 100% efter 1998 varav minst två år sammanhängande. Yrkeserfarenheten styrker du genom att i ansökan bifoga tjänstgöringsintyg.

Exempel på tjänstgöringsintyg.

Om du inte uppfyller den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier.

Mer om programmet

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M