Förskollärarprogrammet

210 hp

Vill du ha ett spännande och kreativt arbete där du får vara med och lägga grunden till livslångt lärande? Då är förskolläraryrket något för dig.

Kurserna i programmet anknyter till den kommande yrkesutövningen. Du läser kurser som ger goda kunskaper, exempelvis om barns utveckling, lek och lärande, förskolans organisation och värdepedagogiskt arbete. Dessutom förvärvar du ämnesdidaktiska kunskaper knutna till förskoleverksamhet, såsom läs- och skrivutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik och estetiska lärprocesser. Förutom teoretiska studier får du praktiska erfarenheter genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor i regionen. Under hela utbildningen har du även kontakt med förskolans verksamhet genom fältstudier. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom förskoleområdet.

Programmet ges på heltid och undervisningsformerna varierar. Detta innebär bland annat att undervisningen även sker online. Därför behövs tillgång till dator/bärbar enhet med headset och webbkamera samt tillgång till bredbandsuppkoppling.

Karriär

Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt arbete med att stödja de allra yngsta i ett lekfullt lärande. Idag är bristen på förskollärare mycket stor vilket innebär att förskolläraryrket i dubbel bemärkelse är ett framtidsyrke. När du tar din förskollärarexamen vid Linnéuniversitet står du på gedigen grund och är väl förberedd för din kommande yrkesutövning.

Examen

Förskollärarexamen

Tidigare studenter berättar

Porträtt Tibor Koczkas

Barnens utveckling är viktigt för Tibor

Tibor Koczkas brinner för att få sprida kunskap och skapa kreativitet, engagemang, nyfikenhet och lärande genom musik, rytmik och drama. Det är också något han försöker göra varje dag i jobbet som förskollärare på Östregårds förskola i Växjö.

Östregårds förskola har en musikprofil som gör att musiken är en del av barnens lärande och Tibor är den person på förskolan som har ett övergripande musikansvar. En vanlig dag jobbar han med musik och lärande på många olika sätt.

– Jag tycker att det bästa med förskolläraryrket är att det är så varierande och att jag får möjlighet till att arbeta med en mängd olika uttryckssätt och se barnens utveckling varje dag. Sen är det också roligt att få utveckla förskoleverksamheten tillsammans med mina kollegor, säger Tibor.

Något som Tibor tycker är utmanande i sin yrkesroll är barnens behov, tankar och uttryck, samtidigt som mötet med barnen och barnens lärande med hjälp av musiken är hans stora drivkraft.

– Jag gillar att se varje dag som ett oskrivet blad och fylla det med kunskap, utveckling och lärande, säger han. 

Tibor sökte Förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet eftersom han hade hört mycket positivt kring programmet och eftersom han länge har varit intresserad utav att få arbeta med barn. Tibor trivs i rollen som förskollärare men är öppen för nya utmaningar.

– I framtiden skulle jag vilja arbeta med att vidareutbilda studenter i musik, rytmik och drama. Dessutom skulle jag vilja läsa till specialpedagog, avslutar Tibor.

Studenter berättar

Rebecca utanför en förskola i Uganda

"Jag ville få en ökad internationell förståelse för läraryrket"

Rebecca Svensson läser till förskollärare. Hon har valt att göra fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en förskola i Uganda.

Varför valde du att göra din verksamhetsförlagda utbildning utomlands?

– Jag valde att göra den utomlands för att få en ökad internationell förståelse för läraryrket och för att uppleva en lärandemiljö som står i kontrast till den i Sverige. 

Varför valde du att göra den på en förskola i Uganda?

– Jag visste att jag ville göra praktiken i ett utvecklingsland. När jag fick höra att föreståndaren för just den här skolan, hade varit i Sverige och blivit inspirerad av den svenska förskolan, såg jag detta som ett ypperligt tillfälle att åka ner och inspirera dem ytterligare. 

Vad skiljer undervisning och lärarrollen mellan Sverige och Uganda?

– Det som skiljer undervisningen åt mellan Sverige och Uganda är att barnen i Uganda redan vid 3-4 års ålder måste lära sig räkna matte, läsa och skriva. All undervisning sker på engelska som är ett nytt språk för de flesta barnen. De har uppnåendemål som finns högre upp i åldrarna för barnen i Sverige. I den svenska förskolan har vi strävansmål och det finns inget krav på att barnen ska lära sig läsa/skriva och räkna matte. I Sveriges förskolor ska läraren vara medforskare och medupptäckare tillsammans med barnen och utmana dem vidare i sin utveckling samt förmedla de normer och värden som svenska samhället vilar på. Läraren i Uganda undervisar mer traditionellt och förmedlar kunskap till barnen som sitter och lyssnar.

Vad ser du som viktigast i din kommande lärarroll?

– Det jag tycker är viktigast i min kommande lärarroll är att tillsammans med barnen skapa ett lärande som är lustfullt, och att utifrån deras tidigare erfarenheter och kunskaper kunna utmana barnen vidare i sin utveckling och sitt lärande.  

Vad tar du med dig mest från din verksamhetsförlagda utbildning i Uganda?

– Jag har lärt mig så otroligt mycket om mig själv som person och vem jag vill vara som lärare. 

Har du något tips till andra som funderar på att göra VFU utomlands?

– Vet du att du vill åka utomlands så är det bra att börja fundera i god tid på vart du vill åka och kolla upp vilka möjligheter som universitetet kan erbjuda.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar