Förskollärarprogrammet

210 hp

Vill du ha ett spännande och kreativt jobb där du får vara med och lägga grunden till livslångt lärande? Som förskollärare ger du varje barn i förskolan förutsättningar att lära och utvecklas genom leken.

Att vara förskollärare innebär ett stort ansvar. Du är barnens första lärare och leder arbetet med att skapa förutsättningar för barns livslånga lärande och en likvärdig utbildning i förskolan. På förskollärarprogrammet får du den kunskap du behöver för att förstå och utöva yrkets alla delar.

I programmet läser du om barns utveckling och lärande, estetiska lärprocesser, ämnesdidaktiska kurser om läs- och skrivutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik. Du läser om systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap. Undervisningen på förskollärarprogrammet har nära koppling till den forskning som bedrivs inom förskoleområdet. Förutom teoretiska studier får du praktiska erfarenheter genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under hela utbildningen har du även kontakt med förskolan genom fältstudier. Du placeras i första hand på regionens övningsförskolor.

Studierna bedrivs både individuellt och i mindre studiegrupper. Genom grupparbeten tränar du på att tillsammans med andra reflektera, planera, genomföra och analysera olika innehållsområden. Det förbereder dig för att jobba i förskolan, där arbetet görs tillsammans med arbetslaget under ledning av förskolläraren.

Programmet ges på heltid på campus och undervisningsformerna varierar. Delar av undervisningen kan även ske online.

Karriär

Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt arbete med att stödja de allra yngsta i ett lekfullt lärande. Idag är bristen på förskollärare mycket stor vilket innebär att förskolläraryrket i dubbel bemärkelse är ett framtidsyrke. När du utbildar dig till förskollärare vid Linnéuniversitet får du på gedigen grund och är väl förberedd för att jobba inom förskolan efter din examen.

Examen

Förskollärarexamen

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Digital frågestund

Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet välkomnar dig som är nyfiken på lärarutbildningen till vår digitala frågestund. Delta och ställ dina frågor till våra studievägledare!

  • Tisdagen den 19 mars kl. 15.00-17.00 frågestund om förskollärarprogrammet.

Mer information och länkar till frågestunden hittar du här!

”Det är roligt att se utvecklingen hos barnen”

Alexander läser Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet

Alexander Glimtén Jerneskog flyttade från Kungsbacka till Växjö för att studera på förskollärarprogrammet. I rollen som pedagog brinner han för att skapa goda relationer med barnen och bidra till deras utveckling.

"Jag ville få en ökad internationell förståelse för läraryrket"

Rebecca utanför en förskola i Uganda

Rebecca Svensson läser till förskollärare. Hon har valt att göra fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en förskola i Uganda.

Min kunskap är användbar inom många yrken

Sara Kalmlin vid Linnéuniversitetet.

Sara läste lärarutbildningen med inriktning förskollärare vid Linnéuniversitetet. Hon menar att lärarutbildningen inte endast är till för de som vill arbeta i skolans värld, utan att den öppnar för många yrkesvägar. Idag arbetar hon som husvärdinna på Ronald McDonald Hus där hon försöker att göra vardagen lite bättre för svårt sjuka barn och deras familjer.

Thelma brinner för barns utveckling

Thelma Dahl vid Linnéuniversitetet

Thelma läste förskoleprogrammet vid Linnéuniversitetet. Hon uppskattar att det är en bred utbildning och att kurserna hade ett varierat innehåll. Idag arbetar hon som förskolelärare i Jönköpings kommun.

Barnens utveckling är viktigt för Tibor

Porträtt Tibor Koczkas

Tibor Koczkas brinner för att få sprida kunskap och skapa kreativitet, engagemang, nyfikenhet och lärande genom musik, rytmik och drama. Det är också något han försöker göra varje dag i jobbet som förskollärare på Östregårds förskola i Växjö.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M