Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram

60 hp

I freds- och utvecklingsarbete studeras relationen mellan fattigdom, konflikter och utveckling, liksom det politiska manöverutrymmet för förändring.

Karriär

Målsättningen är en framtida yrkesverksamhet inom internationellt verksamma organisationer, vilkas arbete kretsar kring fattigdoms-, konflikt- och utvecklingsfrågor. Dessutom tränas både analytisk förmåga och konkreta färdigheter för den verklighet som internationellt utvecklingssamarbete verkar i.

Examen

Filosofie magisterexamen (huvudområde: freds- och utvecklingsstudier)

Studenter berättar

"Jag vill hitta möjligheter för att skapa en mer rättvis värld"


Anders Linde läser magisterprogrammet Freds- och utvecklingsarbete. Här berättar han om sina studier och framtidsplaner.

Varför sökte du magisterprogrammet i Freds- och utvecklingsarbete?

– Jag har en teknisk grundutbildning och är egentligen civilingenjör. Jag har en ganska lång yrkeskarriär i stora industriföretag bakom mig och har arbetat runtom i världen och blivit uppmärksammad på många av de orättvisor som präglar dagens värld av arbetslöshet, fattigdom, förtryck, orättvisor och oerhörda miljöproblem. Jag vill hitta möjligheter till en förändring och en mer uthållig och rättvisare värld. Därför sökte jag basåret i Fred och utveckling, men så hade jag alla poäng som krävdes för magisterprogrammet och kom in där. Jag sökte Freds- och utvecklingsarbete för att jag bland annat är intresserad av globala frågor, rättvisemärkt handel, demokrati, statsskick och så vidare. Jag har växt upp och jobbat utomlands inom internationella organisationer och har läst andra utbildningar inom samma ämne.

Är det något som har varit speciellt intressant så här långt?
– Allt är intressant! Speciellt intressant är det att man läser med människor från olika kulturer.

Hur tycker du att det är att läsa på universitet?

– Linnéuniversitetet är väldigt modernt och fräscht. Universitetsbiblioteket håller hög klass och det är bra och engagerade lärare. Jag har inte läst här så länge, men än så länge tycker jag att det är bra.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av studierna?

– Jag brukar gå på olika evenemang på konserthuset, idrottar, hjälper till med kyrkoverksamhet och har vuxna barn som hälsar på ibland. Jag har också gått en kurs i Fairtrade. Det är lite skillnad på aktiviteter mellan mig och mina studiekamrater då de är cirka 20 år yngre än mig.

Vad vill du göra efter studierna?

– Jag vill jobba med biståndsverksamhet och utveckling i Afrika eller Latinamerika. Jag kan tänka mig att jobba inom en större organisation som till exempel FN. Det kan också vara så att min akademiska period blir längre än jag planerat, det beror lite på arbetsmarknaden. Jag är inte ute efter att göra karriär utan vill hjälpa till där jag kan hjälpa till med sådant jag brinner för.

Varför ska man söka magisterprogrammet i Fred- och utvecklingsarbete?

– Är du intresserad av frågor som rör fattiga länder och hur de utvecklas, vill lära dig mer om andra kulturer, resa runt i världen eller leva på ett annat sätt. Du kanske har politiska skäl eller är intresserad av frågor om miljö, ekonomi, fattigdom, jämställdhet, kvinnors rätt eller befolkningsfrågor då tycker jag att det är rätt program att söka.

Mer om programmet

Arbeta för utveckling


Fred och utveckling, konflikt och klimat, relationerna mellan Nord och Syd är kärnfrågor i magisterprogrammet för fred och utveckling. Tänker du dig ett framtida yrkesliv med arbetsuppgifter inom dessa områden, eller är intresserad av att bättre förstå mediabilden av världens tillstånd – då kommer du att trivas hos oss.

Ett stort intresse och djup kunskap kring globala frågor är något du har stor nytta av på dagens, allt mer internationella arbetsmarknad. Efter examen ska du ha kunskaper som hjälper dig att hitta in i de organisationer och institutioner som arbetar med "våra" frågor, som frivilligorganisationer, sociala rörelser, SIDA, UD, internationellt verksamma företag och internationella organisationer. De svenska ambassaderna i länder där Sverige har utvecklingssamarbete och stödjer fredsbyggande arbete efter konflikt är också exempel på möjliga arbetsplatser.
Magisterprogrammet i freds- och utvecklingsarbete fördjupar dina kunskaper inom utvecklingsområdet. Kurserna som ingår i programmet har alla en inriktning mot den typ av analytiska och utredande arbetsuppgifter som arbetslivet kräver. Dessutom möjliggör det egna examensarbetet en fördjupning inom en sakfråga du finner intressant, vilket kan hjälpa dig som vill söka dig till en specifik organisation eller ett speciellt land efter studierna.

Tar du vara på de möjligheter som erbjuds till att på plats i ett utvecklingsland samla in material till en uppsats, får du redan under din studietid en praktisk erfarenhet som värderas högt på arbetsmarknaden.

Valmöjlighet att göra en handledd fältstudie i ett utvecklingsland

I slutet av andra terminen, under uppsatsmomentet, har du som student möjlighet utföra en handledd fältstudie i ett utvecklingsland. Under fyra veckor i fält får du fördjupade kunskaper i de processer och villkor som påverkar utvecklingen i det landet och regionen. Vilket land det blir beror på intresset i studentgruppen – och att minst 6 studenter är intresserade av att åka, men det kan gälla Tanzania, Kenya, el ev Burma.

Sedan 2006 har omkring 80 studenter deltagit i fältkursen som fram till förra året gick till norra Moçambique där de samlat in data till sina magisteruppsatser. Fältkursen sker i samarbete med lokala intressenter och är utformad för att likna de studier som utförs inom internationella utvecklingssamarbeten och som ofta efterfrågas av utvecklingsorganisationer.

En lärare/handledare som talar landets språk är med under hela fältstudien och handleder arbetet på plats. Innan avresan från Sverige bestämmer studenten ett tema för sin uppsats och på plats i utvecklingslandet tar man, tillsammans med lokala intressenter, fram en mer specifik frågeställning för forskningsområdet.

Under arbetet får studenterna använda sina kunskaper i ett lokalt sammanhang, studiernas fokus ger möjlighet att följa särdragen i lokal utvecklingsproblematik. Även om fältstudierna sker i nära samarbete med lokala intressenter ska den färdiga magisteruppsatsen sättas in i ett större perspektiv som belyser ämnet från flera olika nivåer.

Resultatet av fältstudien presenteras i magisteruppsatsen och diskuteras vid ett slutseminarium. De inledande resultaten presenteras och diskuteras även med intressenterna i fältstudielandet innan hemresan tillbaka till Sverige.

Rese- och boendekostnader står du som student för själv.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken