Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram

60 hp

I freds- och utvecklingsarbete studeras relationen mellan fattigdom, konflikter och utveckling, liksom det politiska manöverutrymmet för förändring.

Freds- och utvecklingsarbete riktar sig till dig som vill specialisera dig i frågor som gäller fred och utveckling, och internationellt utvecklingsarbete. Aktuell forskning liksom det konkreta arbete som utförs inom internationella organ, frivilligorganisationer och sociala rörelser diskuteras. För att träna praktiska färdigheter ingår en fältkurs i Sverige, och om finansiering och intresse finns, kan en valbar fältkurs i ett utvecklingsland genomföras.

Karriär

Målsättningen är en framtida yrkesverksamhet inom internationellt verksamma organisationer, vilkas arbete kretsar kring fattigdoms-, konflikt- och utvecklingsfrågor. Dessutom tränas både analytisk förmåga och konkreta färdigheter för den verklighet som internationellt utvecklingssamarbete verkar i.

Examen

Filosofie magisterexamen (huvudområde: freds- och utvecklingsstudier)

Kontakter för livet och en stark bas att fortsätta ut på arbetsmarknaden

"Det mest värdefulla med programmet för min del tror jag är alla kontakter jag har fått under min utbildning. Programmet har betytt väldigt mycket för min utveckling såväl på det personliga planet som på det professionella och akademiska planet. Väljer du att läsa det här programmet har du möjlighet att gå hur långt som helst tack vara den kunskap och de kontakter du får under utbildningen". Cajsa Larson, Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram. 

Hitta möjligheter för att skapa en mer rättvis värld

Anders Linde har en ganska lång yrkeskarriär i stora industriföretag bakom sig och har arbetat runtom i världen och blivit uppmärksammad på många av de orättvisor som präglar dagens värld av arbetslöshet, fattigdom, förtryck, orättvisor och oerhörda miljöproblem. Han sökte Freds- och utvecklingsarbete för att han bland annat är intresserad av globala frågor, rättvisemärkt handel, demokrati och statsskick. 

Mer om programmet

Arbeta för utveckling


Fred och utveckling, konflikt och klimat, relationerna mellan Nord och Syd är kärnfrågor i magisterprogrammet för fred och utveckling. Tänker du dig ett framtida yrkesliv med arbetsuppgifter inom dessa områden, eller är intresserad av att bättre förstå mediabilden av världens tillstånd – då kommer du att trivas hos oss.

Ett stort intresse och djup kunskap kring globala frågor är något du har stor nytta av på dagens, allt mer internationella arbetsmarknad. Efter examen ska du ha kunskaper som hjälper dig att hitta in i de organisationer och institutioner som arbetar med "våra" frågor, som frivilligorganisationer, sociala rörelser, SIDA, UD, internationellt verksamma företag och internationella organisationer. De svenska ambassaderna i länder där Sverige har utvecklingssamarbete och stödjer fredsbyggande arbete efter konflikt är också exempel på möjliga arbetsplatser.
Magisterprogrammet i freds- och utvecklingsarbete fördjupar dina kunskaper inom utvecklingsområdet. Kurserna som ingår i programmet har alla en inriktning mot den typ av analytiska och utredande arbetsuppgifter som arbetslivet kräver. Dessutom möjliggör det egna examensarbetet en fördjupning inom en sakfråga du finner intressant, vilket kan hjälpa dig som vill söka dig till en specifik organisation eller ett speciellt land efter studierna.

Tar du vara på de möjligheter som erbjuds till att på plats i ett utvecklingsland samla in material till en uppsats, får du redan under din studietid en praktisk erfarenhet som värderas högt på arbetsmarknaden.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M