Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram

60 hp

I freds- och utvecklingsarbete studeras relationen mellan fattigdom, konflikter och utveckling, liksom det politiska manöverutrymmet för förändring.

Freds- och utvecklingsarbete riktar sig till dig som vill specialisera dig i frågor som gäller fred och utveckling, och internationellt utvecklingsarbete. Aktuell forskning liksom det konkreta arbete som utförs inom internationella organ, frivilligorganisationer och sociala rörelser diskuteras. För att träna praktiska färdigheter ingår en fältkurs i Sverige, och om finansiering och intresse finns, kan en valbar fältkurs i ett utvecklingsland genomföras.

Karriär

Målsättningen är en framtida yrkesverksamhet inom internationellt verksamma organisationer, vilkas arbete kretsar kring fattigdoms-, konflikt- och utvecklingsfrågor. Dessutom tränas både analytisk förmåga och konkreta färdigheter för den verklighet som internationellt utvecklingssamarbete verkar i.

Examen

Filosofie magisterexamen (huvudområde: freds- och utvecklingsstudier)

Jonas i Tanzania
1 4

Kontakter för livet och en stark bas att fortsätta ut på arbetsmarknaden

"Det mest värdefulla med programmet för min del tror jag är alla kontakter jag har fått under min utbildning. Programmet har betytt väldigt mycket för min utveckling såväl på det personliga planet som på det professionella och akademiska planet. Väljer du att läsa det här programmet har du möjlighet att gå hur långt som helst tack vara den kunskap och de kontakter du får under utbildningen". Cajsa Larson, Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram. 

Hitta möjligheter för att skapa en mer rättvis värld

Anders Linde läser magisterprogrammet Freds- och utvecklingsarbete. Han vill hitta möjligheter för att skapa en mer rättvis värld. Här berättar han om sina studier och framtidsplaner.

Varför sökte du magisterprogrammet i Freds- och utvecklingsarbete?

– Jag har en teknisk grundutbildning och är egentligen civilingenjör. Jag har en ganska lång yrkeskarriär i stora industriföretag bakom mig och har arbetat runtom i världen och blivit uppmärksammad på många av de orättvisor som präglar dagens värld av arbetslöshet, fattigdom, förtryck, orättvisor och oerhörda miljöproblem. Jag vill hitta möjligheter till en förändring och en mer uthållig och rättvisare värld. Därför sökte jag basåret i Fred och utveckling, men så hade jag alla poäng som krävdes för magisterprogrammet och kom in där. Jag sökte Freds- och utvecklingsarbete för att jag bland annat är intresserad av globala frågor, rättvisemärkt handel, demokrati, statsskick och så vidare. Jag har växt upp och jobbat utomlands inom internationella organisationer och har läst andra utbildningar inom samma ämne.

Är det något som har varit speciellt intressant så här långt?
– Allt är intressant! Speciellt intressant är det att man läser med människor från olika kulturer.

Hur tycker du att det är att läsa på universitet?

– Linnéuniversitetet är väldigt modernt och fräscht. Universitetsbiblioteket håller hög klass och det är bra och engagerade lärare. Jag har inte läst här så länge, men än så länge tycker jag att det är bra.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av studierna?

– Jag brukar gå på olika evenemang på konserthuset, idrottar, hjälper till med kyrkoverksamhet och har vuxna barn som hälsar på ibland. Jag har också gått en kurs i Fairtrade. Det är lite skillnad på aktiviteter mellan mig och mina studiekamrater då de är cirka 20 år yngre än mig.

Vad vill du göra efter studierna?

– Jag vill jobba med biståndsverksamhet och utveckling i Afrika eller Latinamerika. Jag kan tänka mig att jobba inom en större organisation som till exempel FN. Det kan också vara så att min akademiska period blir längre än jag planerat, det beror lite på arbetsmarknaden. Jag är inte ute efter att göra karriär utan vill hjälpa till där jag kan hjälpa till med sådant jag brinner för.

Varför ska man söka magisterprogrammet i Fred- och utvecklingsarbete?

– Är du intresserad av frågor som rör fattiga länder och hur de utvecklas, vill lära dig mer om andra kulturer, resa runt i världen eller leva på ett annat sätt. Du kanske har politiska skäl eller är intresserad av frågor om miljö, ekonomi, fattigdom, jämställdhet, kvinnors rätt eller befolkningsfrågor då tycker jag att det är rätt program att söka.

Mer om programmet

Arbeta för utveckling


Fred och utveckling, konflikt och klimat, relationerna mellan Nord och Syd är kärnfrågor i magisterprogrammet för fred och utveckling. Tänker du dig ett framtida yrkesliv med arbetsuppgifter inom dessa områden, eller är intresserad av att bättre förstå mediabilden av världens tillstånd – då kommer du att trivas hos oss.

Ett stort intresse och djup kunskap kring globala frågor är något du har stor nytta av på dagens, allt mer internationella arbetsmarknad. Efter examen ska du ha kunskaper som hjälper dig att hitta in i de organisationer och institutioner som arbetar med "våra" frågor, som frivilligorganisationer, sociala rörelser, SIDA, UD, internationellt verksamma företag och internationella organisationer. De svenska ambassaderna i länder där Sverige har utvecklingssamarbete och stödjer fredsbyggande arbete efter konflikt är också exempel på möjliga arbetsplatser.
Magisterprogrammet i freds- och utvecklingsarbete fördjupar dina kunskaper inom utvecklingsområdet. Kurserna som ingår i programmet har alla en inriktning mot den typ av analytiska och utredande arbetsuppgifter som arbetslivet kräver. Dessutom möjliggör det egna examensarbetet en fördjupning inom en sakfråga du finner intressant, vilket kan hjälpa dig som vill söka dig till en specifik organisation eller ett speciellt land efter studierna.

Tar du vara på de möjligheter som erbjuds till att på plats i ett utvecklingsland samla in material till en uppsats, får du redan under din studietid en praktisk erfarenhet som värderas högt på arbetsmarknaden.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken