Freds- och utvecklingsprogrammet

180 hp

Programmet förbereder dig som vill jobba internationellt eller lokalt med konflikter, fredsbyggande, hållbar utveckling, socioekonomiska förhållanden, mänskliga rättigheter och säkerhet.

Inom programmet är ditt huvudområde freds- och utvecklingsstudier. Du kan sedan välja om du vill lägga till ytterligare ett huvudområde inom sociologi, genusvetenskap, nationalekonomi eller statsvetenskap, och därmed få en fördjupad examen med två kandidatämnen. Denna kombination med en examen som innehåller två huvudområden ger dig en extra styrka på arbetsmarknaden och breddar dina möjligheter till fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan också kombinera freds- och utvecklingsstudier med andra kurser som är relevanta inom verksamhetsfältet.

Inom freds- och utvecklingsstudier är all undervisning på engelska, vilket ger dig vana att arbeta i internationella miljöer. Du har också möjligheter till en praktiktermin eller utlandsstudier.

Under studietiden erbjuds du också att delta i olika aktiviteter relaterade till det framtida yrkeslivet och seminarier med yrkesverksamma gästföreläsare.

Karriär

Du kan arbeta inom internationella och nationella organisationer, offentliga institutioner, icke-statliga organisationer och företag. I några tjänster kombineras arbetet i Sverige med perioder utomlands, som handläggare på en ambassad eller som projektkoordinator hos någon organisation.

Examen

Filosofie kandidatexamen (huvudområde: freds- och utvecklingsstudier). Möjlighet finns att läsa 90 hp i ytterligare ett huvudområde och få en kandidatexamen även i detta huvudområde.

En grund för att göra skillnad i världen

Bild på Johan Jansson

I framtiden vill Johan Jansson, uppvuxen i Långskogen utanför Motala, jobba med att hjälpa människor. Därför studerar han Freds- och utvecklingsprogrammet på Linnéuniversitetet.

Studentberättelse från Colombia

Christina Arvidsson och Sara Karlsson, studenter på Freds- och utvecklingsprogrammet, spenderar 6 månader i Colombia. Här är deras berättelse om vardagen på Universidad Javeriana.

"Utbildningen har gjort det möjligt för mig att klara av saker jag inte trodde var möjligt."

Josefin Alumnintervju

Mer om programmet

Utbytesstudier och praktik

Freds- och utvecklingsprogrammet erbjuder dig flera valmöjligheter: du kan studera två huvudämnen, välja mellan olika samhällsvetenskapliga kurser, samt kombinera studierna av huvudämnet med en utbytestermin eller en praktik, i Sverige eller i något annat land.

Många av våra studenter väljer att under sin studietid spendera en termin utomlands. Det är ett tillfälle för dig att använda de färdigheter och kunskaper du lärt dig i praktiken, samtidigt som det ger värdefull erfarenhet av ett nytt land och en ny kultur. Du kan välja vilken termin du vill åka, men det bästa brukar vara att göra det inom det sista året för att du ska få ut så mycket som möjligt av din praktik eller dina utbytesstudier.

För dig som väljer att studera utomlands har Linnéuniversitetet utbytesavtal med universitet över hela världen att välja mellan. Inom ramen för programmet väljer du själv på vilket universitet och vilka kurser du vill läsa, utifrån dina specialintressen. Valet kan användas för att spetsa din kompetens för ditt framtida yrkesval och samtidigt ge dig nya kunskaper och erfarenheter. Rådfråga programansvarig innan du gör ditt val, för att forma din tid utomlands på bästa vis. Vi har ett utbytesprogram med Javeriana University i Bogotá Colombia som innehåller både lärar- och studentutbyte. Detta samarbete är statligt finansierat via SIDA och innehåller två student- och en lärarutbyte per år.
 

Om du istället vill känna på arbetslivet kan du välja att göra praktik under en termin (minst 20 veckor) hos valfri institution eller organisation. En praktik är ett spännande tillfälle att använda det du lärt dig under studierna i verkligheten. Vi har en bred samling länkar och tips till förfogande i sökandet av en praktikplats som passar dina yrkesambitioner, i Sverige eller utomlands.

Undervisning som sammanbinder teori med praktik

I freds- och utvecklingsstudier har vi ett mycket internationellt undervisningsteam. Vi består av två tyska, en fransk, en brittisk och en svensk lärare. Alla lärare har kompetens av olika områden inom fred, konflikt, utveckling och säkerhetstudier som de har förvärvat under deras långsiktiga erfarenhet av att leva och arbeta i utvecklingsländer runt om i världen.

Alla i undervisningsteamet utför fältforskning regelbundet för att hålla sig uppdaterade och berika det redan mångkulturella klassrummet med våra forskningsresultat. Genom vår egen forskning tar vi studenterna närmare praktiken av freds- och utvecklingsstudier.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M