Freds- och utvecklingsprogrammet

180 hp

Freds- och utvecklingsprogrammet ger dig omfattande kunskap inom konflikthantering, fredsbyggande, utvecklingsarbete och internationellt utvecklingssamarbete. Du lär dig också om kopplingen till mänskliga rättigheter och säkerhetsfrågor. Genom att kombinera teori med erfarenheter från praktiskt arbete utomlands kommer du att kunna arbeta inom en stor bredd av organisationer, såväl i Sverige som utomlands. Utbildningen är på engelska och programmet erbjuder interkulturella perspektiv och erfarenheter.

Programmet ger dig en bredd av fördjupad kunskap och analystekniker som gör att du kan skapa förståelse för konflikt-, freds- och utvecklingsfrågor, såväl globalt som lokalt. Du kommer att få insikter i utvecklings-arbete från ett ekologiskt och socialt perspektiv såväl som från ett genusperspektiv. Du analyserar konflikter, utvärderar konfliktlösningsstrategier, jämför fredsbyggandestrategier och studerar konfliktförebyggande mekanismer. Du kommer även att studera demokratisering och politiskt styre genom olika teorier och förhållningssätt till utveckling och bistånd. Under hela programmet kommer du att bygga en djupare förståelse för olika kulturer och utveckla förmågan att arbeta i interkulturella sammanhang.

Vårt internationella lärarteam har gedigen erfarenhet av fältarbete genom såväl arbete som forskning i länder med utmaningar kopplade till utveckling och konflikthantering. Vi ser till att utnyttja denna omfattande praktiska kunskap för att förbereda dig för de möjligheter och utmaningar du kommer att möta när du sedan jobbar inom fältet. Programmet erbjuder en bredd av aktiviteter som är relaterade till ditt framtida yrkesliv, som seminarier med experter från organisationer som bedriver verksamhet inom fältet, övningar och färdighetsträning. Du kan också göra praktik, skriva uppsats eller studera utomlands. Att studera på engelska ger dig en extra färdighet som krävs för arbete i internationella miljöer eller arbete med internationella frågor på hemmaplan.

Karriär

Freds- och utvecklingsprogrammet ger dig en omfattande utbildning som gör det möjligt för dig att söka jobb inom utvecklingsarbete, internationellt utvecklingssamarbete och fredsbyggande såväl som inom konflikthantering och konfliktlösning. Inom detta interdisciplinära område kan du jobba vid många olika typer av organisationer. Tidigare studenter jobbar idag med exempelvis säkerhetsfrågor såsom minröjning i Afghanistan, som förespråkare för mänskliga rättigheter i Sverige, som konfliktmedlare i Bryssel, som antiterrorismexperter vid FN i Kenya, och med konstprojekt kopplade till fredsbyggande i Somalia

Examen

Filosofie kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier.

Internationella möjligheter

Många av våra studenter väljer att studera en termin utomlands under programmet, vanligtvis den sista terminen. Du kan antingen studera vid ett annat universitet eller praktisera utomlands. Detta är en fantastisk möjlighet för dig att använda de färdigheter och den kunskap du har fått under programmet, samtidigt som du får uppleva ett nytt land och en ny kultur.

En praktikperiod ger dig spännande möjligheter att använda det du har lärt dig under utbildningen på en riktig arbetsplats. Många av våra studenter väljer att göra en praktikperiod som avslutning på sin utbildning för att få en första jobberfarenhet. En del av dessa studenter fortsätter sedan till och med att jobba för dessa organisationer efter sin praktik. Ifall du istället är sugen på att studera utomlands en termin så har Linnéuniversitetet utbytesavtal med hundratals universitet världen över, vilket gör det möjligt för dig att studera utomlands utan någon extra kostnad. Stäm av med programansvarig innan du fattar ditt beslut så att du kan forma din tid utomlands på bästa möjliga sätt.

Utöver universitetets generella lista över avtal så har freds- och utvecklingsprogrammet två specialavtal för lärar- och studentutbyte, med Javeriana University i Bogotá, Colombia och med University of Dar es-Salaam i Tanzania. Både dessa universitetet erbjuder statliga stipendier till våra utresande studenter.

Läs mer om internationella möjligheter vid Linnéuniversitetet.

"Jag gillar att programmet kombinerar freds- och utvecklingsfrågor"

Amanda utanför Universitetsbiblioteket i Växjö

Tack vare bredden på programmet har Amanda fått en djupare förståelse och nya perspektiv på vilka frågor hon tycker är mest intressanta. Hon uppskattar även det faktum att undervisningsspråket är engelska, vilket gör studentgruppen mer mångfaldig och internationell. Det öppnar även upp för olika jobbmöjligheter och för att utveckla sina färdigheter.

En grund för att göra skillnad i världen

Bild på Johan Jansson

I framtiden vill Johan Jansson, uppvuxen i Långskogen utanför Motala, jobba med att hjälpa människor. Därför studerar han Freds- och utvecklingsprogrammet på Linnéuniversitetet.

Studentberättelse från Colombia

Christina Arvidsson och Sara Karlsson, studenter på Freds- och utvecklingsprogrammet, spenderar 6 månader i Colombia. Här är deras berättelse om vardagen på Universidad Javeriana.

Safi hjälper unga att upptäcka världen

Safi Sabuni i Bryssel

Safi flyttade från Stockholm till Växjö för att studera på Linnéuniversitetet. Direkt efter examen flyttade hon utomlands för att arbeta med internationella frågor. Det hon tyckte var mest intressant med sin utbildning var möjligheten att jobba praktiskt och sätta sig in i hur yrket kunde se ut på olika arbetsplatser.

Utbildningen har gjort det möjligt för mig att klara av saker jag inte trodde var möjligt

Josefin Alumnintervju

Josefin Sjöberg, som är alumn från Freds- och utvecklingsprogrammet, delar sin tid mellan Kampala i Uganda och Växjö i Småland.

Mer om programmet

"Du kommer att fokusera på utvecklingsländer"

Programansvarig Manuela Nilsson berättar om programmet.

Fred och utveckling är ett internationellt, interdisciplinärt och dynamiskt studieområde som behandlar frågor som är av ökande betydelse i vår globaliserade värld. Ett speciellt fokus finns på utvecklingsländer, vilket kräver att du utvecklar empati, förståelse och tolerans för de delar av världen där samhällen är fast i fattigdom, konflikt och underutveckling. Programmet ger dig inte bara den kunskap och de färdigheter som behövs för att jobba med dessa frågor, utan uppmuntrar dig också att engagera dig i och arbeta aktivt för konstruktiv förändring.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M