Freds- och utvecklingsprogrammet

180 hp

Programmet förbereder dig som vill jobba internationellt eller lokalt med konflikter, fredsbyggande, hållbar utveckling, socioekonomiska förhållanden, mänskliga rättigheter och säkerhet.

Inom programmet är ditt huvudområde freds- och utvecklingsstudier. Du kan sedan välja om du vill lägga till ytterligare ett huvudområde inom sociologi, genusvetenskap, nationalekonomi eller statsvetenskap, och därmed få en fördjupad examen med två kandidatämnen. Denna kombination med en examen som innehåller två huvudområden ger dig en extra styrka på arbetsmarknaden och breddar dina möjligheter till fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan också kombinera freds- och utvecklingsstudier med andra kurser som är relevanta inom verksamhetsfältet.

Inom freds- och utvecklingsstudier är all undervisning på engelska, vilket ger dig vana att arbeta i internationella miljöer. Du har också möjligheter till en praktiktermin eller utlandsstudier.

Under studietiden erbjuds du också att delta i olika aktiviteter relaterade till det framtida yrkeslivet och seminarier med yrkesverksamma gästföreläsare.

Karriär

Du kan arbeta inom internationella och nationella organisationer, offentliga institutioner, icke-statliga organisationer och företag. I några tjänster kombineras arbetet i Sverige med perioder utomlands, som handläggare på en ambassad eller som projektkoordinator hos någon organisation.

Examen

Filosofie kandidatexamen (huvudområde: freds- och utvecklingsstudier). Möjlighet finns att läsa 90 hp i ytterligare ett huvudområde och få en kandidatexamen även i detta huvudområde.

studenter på praktik
1 8

Studenter berättar

Bild på Johan Jansson

I framtiden vill Johan Jansson, uppvuxen i Långskogen utanför Motala, jobba med att hjälpa människor. Därför studerar han Freds- och utvecklingsprogrammet på Linnéuniversitetet.

 

Vad är intressant med Freds- och utvecklingsprogrammet?

- Det finns många saker som är intressanta med programmet. Jag tycker att det är ovärderligt att lärarna som undervisar i utbildningen också jobbar inom yrkesområdet. Den faktorn ger kunskap vilket gör det enklare att förstå aktuella fall. Ämnena som berörs i utbildningen är otroligt intressanta där man snabbt kan dra kopplingar kring vad man läser till aktuella händelser som man kan följa i medierna. Programmet ger olika möjligheter under utbildningens gång som till exempel praktik, utbytesstudier och tillfälle att läsa ytterligare ett huvudområde. Jag har läst till statsvetenskap i min utbildning, möjligheten att kunna göra det var viktigt för mig.

Varför ville du börja studera på programmet?

- Det var länge sedan, jag kommer knappt ihåg. Men under en relativt varm och vacker vår läste jag en bok som berörde Kofi Annans tid inom Förenta Nationerna. Boken gav mig en törst om att förstå världen och tackla problem, men även att omfamna de möjligheter som finns. På det spåret började jag att undersöka vad som fanns tillgängligt i programväg runt om i Sverige. Jag fastnade för Freds- och utvecklingsprogrammet på Linnéuniversitetet.

Har du studerat utomlands under utbildningen?

- Jag har spenderat fyra, svettiga och varma månader i Florianópolis, Brasilien. Resan var ett stort steg för mig i mognad och utveckling som person. Det var otroligt bra läropengar för mig att åka hemifrån till en annan kontinent, leva och ta sig fram i ett nytt land med en annan kultur och ett annat språk. Florianópolis var en underbart magisk stad att vistas i med mycket att upptäcka och att göra. Att studera utomlands ger kunskaper i att ta hand om sig själv vilket visar att man kan klara av studierna även i ett främmande land. Dessutom är det otroligt lärorikt att utvecklas och studera i en annan miljö med en annan kultur. Där kan lärningsprocessen och materialet skilja sig åt än vad man själv är van vid. I Brasilien hade jag föreläsningar där vi besökte och fick se vardagen av vissa problem som man läser om i kurslitteraturen. Det gav mig ovärderliga lärdomar och kunskap.

Vad är det mest utmanande med din utbildning och varför?

- Jag tror faktiskt att ta ansvar och strukturera upp sina studier är det mest utmanande med att studera överlag på universitetet. Man lär sig planera, strukturera och utföra saker under begränsad tid. Dessutom är det en utmaning att läsa in material, förstå det för att sedan kritiskt ifrågasätta och tolka materialet. Det utvecklar ens analytiska förmåga något enormt.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad?

- En av fördelarna med programmet är att man kommer i kontakt med många olika personer och situationer. Det ger perspektiv på livet där, i alla fall jag, på ett personligt plan fått en hunger att vilja göra skillnad, oavsett vart. Utbildningen på Linnéuniversitetet har gett mig en stor del av den här hungern. Jag tycker även att utbildningen till stor del har gett en analytiska redskap som gör att man ifrågasätter saker på ett annat sätt. Det bidrar till att man blir mer vaken på sin omgivning och mer nyfiken på att veta mer. Detta tror jag kommer hjälpa till att göra skillnad i framtiden. Dessutom ger utbildningen en bra grund för vidare studier på avancerad nivå.

Studentberättelse från Colombia

Byggnad i Columbia
1 5

Christina Arvidsson och Sara Karlsson, studenter på Freds- och utvecklingsprogrammet, spenderar 6 månader i Colombia. Här är deras berättelse om vardagen på Universidad Javeriana.

"Att studera på Javeriana i Bogotá är verkligen en upplevelse. Universitetet är modernt med ett bibliotek där eleverna har chansen att låna både datorer, spela tevespel eller ta en paus i pluggandet framför en film. Här i Colombia fungerar skolsystemet annorlunda. Som student har du flera olika kurser parallellt med varandra under en hel termin, vilket har både sina för och nackdelar.

Trots att Colombia har varit i krig i över 50 år är Bogotá, huvudstaden, en modern och framåtsträvande stad, där kriget inte märks av lika tydligt som på andra delar av landet. Här kryllar det av graffiti, en stor HBTQ-rörelse och stort utbud av nöjesliv med massor av salsa. Trots att du kanske inte har den bästa spanskan, bemöts du alltid med ett leende när du tragglande försöker beställa på restaurang vilket gör Colombia till ett väldigt välkomnande land.

När vi har tröttnat på storstadens avgaser och trafik har vi haft möjligheten att uppleva Colombia på helgerna. Bland annat har vi besökt San Andres, en karibisk ö som är väldigt olik fastlandet där vi kunnat uppleva stränder och karibiskt hav med massor av dykning och snorkling. Colombia är även känt för sitt kaffe. I Salento där Sara och Villemo upplevde storslagen natur och fick chansen att lära sig mer om kaffeodlingar under guidade turer.

Vi har nu varit i Colombia i snart tre månader och har ytterligare tre månader kvar. Då vi tänkte ta chansen att uppleva andra städer och den karibiska kusten under en hel månad när skolan är slut i början på juni."

Tidigare studenter berättar

Josefin Alumnintervju

Bostadsort: Kampala och Växjö

Josefin Sjöberg, som är almun från Freds- och utvecklingsprogrammet, delar sin tid mellan Kampala i Uganda och Växjö i Småland.

 

Hur hamnade du i Uganda?

- Efter att jag tog examen förra året insåg jag att jag ville bredda min kompetens med ett tredje språk, vilket jag tror kan ge mig en fördel på arbetsmarknaden. Därför har jag nu sedan ett år tillbaka läst franska på distans samtidigt som jag mestadels bott i Uganda, som jag först lärde känna när jag åkte på utbytesstudier.

Hur var din utbytestermin?

- Jag studerade i Mbarara i Uganda. Där läste jag olika kurser kopplade till samhällsutveckling, genus och mänskliga rättigheter. Det var givetvis otroligt värdefullt att studera dessa ämen från ett ugandisk perspektiv, men jag lärde mig nog minst lika mycket utanför klassrummet under min tid som utbytesstudent. Dessutom ledde mina utbytesstudier till att jag kunde återvända senare samma år, tillsammans med en annan student inom programmet, för att utföra en fältstudie som finansierats av Sida!

Vad har du för råd till andra som vill resa utomlands under sin utbildning?

- Börja planera redan första året hur du vill lägga upp dina studier, speciellt om du planerar att ha utlandssvistelser med i din utbildning.Vill man exempelvis göra både utlandsstudier och praktik kräver detta att man har koll på vilken termin man kan åka, vart man vill åka, deadlines för olika ansökningar och så vidare. Jag rekommenderar starkt att man bokar tid hos studievägledaren om alla valmöjligheter känns för stort att ta in på egen hand.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

- Vad som lockade mig mest var såklart mitt intresse för just konfliktlösning och utvecklingsfrågor. Jag gillade också att utbildningen var bred och att man som student får stort inflytande över vad man vill fördjupa sig i efter att ha fått testa på olika områden av freds- och utvecklingsarbete. Det är också väldigt positivt att utbildningen är interdisciplinär, vilket innebär att man får arbeta utifrån många olika teoretiska perspektiv. Det fördjupar förståelsen av det man studerar genom att man får fokusera på olika saker från olika utgångspunkter. Utbildningen ges på engelska.

Hur ser du på det?

- Jag gillade verkligen det. Ett annat plus var att man läser tillsammans med många internationella studenter. Dessa två faktorer gör att man dels får "gratis träning" i akademisk engelska som troligtvis kommer vara viktigt i en framtida karriär, samtidigt som man får ta del av nya perspektiv och ofta helt olika sätt att s på världen från de utländska studenterna.

Vad har du haft mest nytta av från din utbildning?

- Jag uppskattar verkligen hur mycket utbildningen har tvingat mig att att ta mig ut ur min "comfort zone" och därmed gjort det möjligt för mig att klara av saker jag inte trodde var möjligt när jag först började. Speciellt viktigt för mig har mina utlandsvistelser varit med både studier, praktik och fältarbete. Även på hemmaplan på universitetet uppmuntras man ständigt att utmana sig själv och lärarna är fantastiskt duktiga på att utmana oss på konstruktiva sätt!

Vi har pratat mycket om utlandsvistelser, men vad hade du för favoritställe i Växjö?

- Det får bli campus. Linnéuniversitetet är beläget i ett vackert naturområde som jag uppskattade väldigt mycket eftersom jag gillar att jogga utomhus.

Mer om programmet

Utbytesstudier och praktik

Freds- och utvecklingsprogrammet erbjuder dig flera valmöjligheter: du kan studera två huvudämnen, välja mellan olika samhällsvetenskapliga kurser, samt kombinera studierna av huvudämnet med en utbytestermin eller en praktik, i Sverige eller i något annat land.

Många av våra studenter väljer att under sin studietid spendera en termin utomlands. Det är ett tillfälle för dig att använda de färdigheter och kunskaper du lärt dig i praktiken, samtidigt som det ger värdefull erfarenhet av ett nytt land och en ny kultur. Du kan välja vilken termin du vill åka, men det bästa brukar vara att göra det inom det sista året för att du ska få ut så mycket som möjligt av din praktik eller dina utbytesstudier.

För dig som väljer att studera utomlands har Linnéuniversitetet utbytesavtal med universitet över hela världen att välja mellan. Inom ramen för programmet väljer du själv på vilket universitet och vilka kurser du vill läsa, utifrån dina specialintressen. Valet kan användas för att spetsa din kompetens för ditt framtida yrkesval och samtidigt ge dig nya kunskaper och erfarenheter. Rådfråga programansvarig innan du gör ditt val, för att forma din tid utomlands på bästa vis. Vi har ett utbytesprogram med Javeriana University i Bogotá Colombia som innehåller både lärar- och studentutbyte. Detta samarbete är statligt finansierat via SIDA och innehåller två student- och en lärarutbyte per år.
 

Om du istället vill känna på arbetslivet kan du välja att göra praktik under en termin (minst 20 veckor) hos valfri institution eller organisation. En praktik är ett spännande tillfälle att använda det du lärt dig under studierna i verkligheten. Vi har en bred samling länkar och tips till förfogande i sökandet av en praktikplats som passar dina yrkesambitioner, i Sverige eller utomlands.

Undervisning som sammanbinder teori med praktik

I freds- och utvecklingsstudier har vi ett mycket internationellt undervisningsteam. Vi består av två tyska, en fransk, en brittisk och en svensk lärare. Alla lärare har kompetens av olika områden inom fred, konflikt, utveckling och säkerhetstudier som de har förvärvat under deras långsiktiga erfarenhet av att leva och arbeta i utvecklingsländer runt om i världen.

Alla i undervisningsteamet utför fältforskning regelbundet för att hålla sig uppdaterade och berika det redan mångkulturella klassrummet med våra forskningsresultat. Genom vår egen forskning tar vi studenterna närmare praktiken av freds- och utvecklingsstudier.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken