Freds- och utvecklingsprogrammet

180 hp

Freds- och utvecklingsprogrammet är för dig som vill jobba internationellt eller lokalt med konflikthantering, fredsbyggande arbete, hållbar utveckling, socioekonomiska förhållanden, internationellt utvecklingssamarbete samt mänskliga rättigheter och säkerhet med ett genusperspektiv. Utbildningen ges huvudsakligen på engelska och ger dig goda förutsättningar för arbete i internationella miljöer.

Programmet ger dig en bred och djup teoretisk kunskap och analytisk förmåga kring konflikter, fred och utveckling på global, nationell och lokal nivå. Du får kunskap och insikt om utvecklingsarbete i en internationell kontext ur ett såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Du får en djupare förståelse för andra kulturer än din egen och utvecklar förmågan att jobba i interkulturella sammanhang. Under utbildningen lär du dig att analysera konfliktfrågor och freds- och utvecklingsprocesser ur både ett globalt perspektiv och ett genus­ och mångfaldsperspektiv. Du lär dig även analysera demokratiseringsprocesser, politisk styrning samt olika teorier och synsätt på utveckling och bistånd.

Lärarlaget har omfattande praktisk erfarenhet av arbete och forskning i utvecklings- och konfliktländer. Dessa erfarenheter av hur freds- och utvecklingsprocesser hanteras i praktiken – och de många utmaningar som tillämpningen av teorier inom ämnet möter i länder som kämpar med konflikter och utvecklingsarbete - är en viktig del av undervisningen och förbereder dig för ett jobb inom området. För att fördjupa kopplingen mellan teori och praktik erbjuds du under studietiden att delta i olika aktiviteter relaterade till ditt framtida yrkesliv, exempelvis genom seminarier med yrkesverksamma gästföreläsare, civilsamhälle, organisationer och experter, liksom övningar och färdighetsträning.

Inom programmet är ditt huvudområde freds- och utvecklingsstudier. Du kan sedan välja om du vill lägga till ytterligare ett huvudområde inom sociologi, genusvetenskap, nationalekonomi eller statsvetenskap, och på så sätt få en fördjupad examen med två kandidatämnen. Denna kombination med en examen som innehåller två huvudområden ger dig en extra styrka på arbetsmarknaden och breddar dina möjligheter till fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan också kombinera freds- och utvecklingsstudier med andra kurser som är relevanta inom verksamhetsfältet.

Inom freds- och utvecklingsstudier är all undervisning på engelska, vilket ger dig goda förutsättningar att arbeta i internationella miljöer och med internationella frågor inom Sverige. Du har också möjligheter till en praktiktermin eller att studera utomlands.

Karriär

Studenter som har avslutat programmet jobbar oftast inom internationella och nationella statliga och icke-statliga organisationer, offentlig sektor och företag, båda utomlands och i sina hemländer. I några tjänster kombineras arbetet i Sverige med perioder utomlands, som handläggare på en ambassad eller som projektkoordinator hos en internationell organisation.

Examen

Filosofie kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier.

Du kan läsa 90 hp i ytterligare ett huvudområde och få en kandidatexamen även i detta huvudområde. Du kan välja mellan sociologi, genusvetenskap, nationalekonomi eller statsvetenskap.

En grund för att göra skillnad i världen

Bild på Johan Jansson

I framtiden vill Johan Jansson, uppvuxen i Långskogen utanför Motala, jobba med att hjälpa människor. Därför studerar han Freds- och utvecklingsprogrammet på Linnéuniversitetet.

Studentberättelse från Colombia

Christina Arvidsson och Sara Karlsson, studenter på Freds- och utvecklingsprogrammet, spenderar 6 månader i Colombia. Här är deras berättelse om vardagen på Universidad Javeriana.

Utbildningen har gjort det möjligt för mig att klara av saker jag inte trodde var möjligt

Josefin Alumnintervju

Josefin Sjöberg, som är almun från Freds- och utvecklingsprogrammet, delar sin tid mellan Kampala i Uganda och Växjö i Småland.

Mer om programmet

Utbytesstudier och praktik

Freds- och utvecklingsprogrammet erbjuder dig flera valmöjligheter: du kan studera två huvudämnen, välja mellan olika samhällsvetenskapliga kurser, samt kombinera studierna av huvudämnet med en utbytestermin eller en praktik, i Sverige eller i något annat land.

Många av våra studenter väljer att under sin studietid spendera en termin utomlands. Det är ett tillfälle för dig att använda de färdigheter och kunskaper du lärt dig i praktiken, samtidigt som det ger värdefull erfarenhet av ett nytt land och en ny kultur. Du kan välja vilken termin du vill åka, men det bästa brukar vara att göra det inom det sista året för att du ska få ut så mycket som möjligt av din praktik eller dina utbytesstudier.

För dig som väljer att studera utomlands har Linnéuniversitetet utbytesavtal med universitet över hela världen att välja mellan. Inom ramen för programmet väljer du själv på vilket universitet och vilka kurser du vill läsa, utifrån dina specialintressen. Valet kan användas för att spetsa din kompetens för ditt framtida yrkesval och samtidigt ge dig nya kunskaper och erfarenheter. Rådfråga programansvarig innan du gör ditt val, för att forma din tid utomlands på bästa vis. Vi har ett utbytesprogram med Javeriana University i Bogotá Colombia som innehåller både lärar- och studentutbyte. Detta samarbete är statligt finansierat via SIDA och innehåller två student- och en lärarutbyte per år.
 

Om du istället vill känna på arbetslivet kan du välja att göra praktik under en termin (minst 20 veckor) hos valfri institution eller organisation. En praktik är ett spännande tillfälle att använda det du lärt dig under studierna i verkligheten. Vi har en bred samling länkar och tips till förfogande i sökandet av en praktikplats som passar dina yrkesambitioner, i Sverige eller utomlands.

Undervisning som sammanbinder teori med praktik

I freds- och utvecklingsstudier har vi ett mycket internationellt undervisningsteam. Vi består av två tyska, en fransk, en brittisk och en svensk lärare. Alla lärare har kompetens av olika områden inom fred, konflikt, utveckling och säkerhetstudier som de har förvärvat under deras långsiktiga erfarenhet av att leva och arbeta i utvecklingsländer runt om i världen.

Alla i undervisningsteamet utför fältforskning regelbundet för att hålla sig uppdaterade och berika det redan mångkulturella klassrummet med våra forskningsresultat. Genom vår egen forskning tar vi studenterna närmare praktiken av freds- och utvecklingsstudier.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M