Fysik, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet i fysik ger en utmärkt grund för dig som vill gå vidare med doktorandstudier inom fysik, eller för dig som vill arbeta i industrier som kräver avancerade matematiska, beräknings- och problemlösningsfärdigheter eller en bakgrund inom materialvetenskap, kvantteknologi och nanoteknik. Utbildningsprogrammet börjar med en termin allmänna kurser, följt av 4-6 valbara tioveckorskurser där du har valet av att studera ämnen som teoretisk fysik, kondenserad materiens fysik, kvantberäkning och nanovetenskap. Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete (med en längd på 20, 30 eller 40 veckor) inom fysikforskargruppen i Kalmar. Programmet kan genomföras antingen på campus i Kalmar eller helt på distans.

Masterprogrammet i fysik förbereder dig med kunskap inom fysik för att möta samhällets och den akademiska världens behov. Linnéuniversitetsprogrammet erbjuder en gedigen bakgrund i teoretisk fysik med betoning på kondenserade materiens fysik och nanofysik.

Som student inom programmet har du förmånen att få vägledning från erfarna lärare och aktiva forskare. Under dina studier kommer du att arbeta nära lärare i pågående forskningsprojekt som aktivt genomförs på institutionen.

Många tidigare studenter har varit framgångsrika i att konkurrera om doktorandstudier vid universitet runt om i världen, och andra har gjort framgångsrika karriärer inom industrin.

Vi har även ett utbytesavtal med University of Insubria i Como i Italien som ger ett motsvarande program. Det innebär att du kan välja bland ett stort utbud av valbara fysikkurser och tillgång till forskningsfält som kompletterar de som finns på LNU. Du har även möjlighet att studera en eller två terminer i Como för att kunna ta en så kallad ”double degree”, det vill säga en examen från både LNU och University of Insurbia.

Karriär

Masterprogrammet i fysik från Linnéuniversitetet banar väg för en karriär inom forskning eller industri. Våra tidigare studenter arbetar nu i fysikrelaterade positioner antingen i akademiska forskningsstudier, till exempel doktorandstudier eller i industrin.

Examen

Filosofie masterexamen

Huvudområde: Fysik

ALLMÄNNA KURSER (första termin): välj 4 kurser av följande 5: Fysikens matematiska metoder; datorfysik I; kvantmekanik; klassisk elektrodynamik; statistisk fysik.

VALFRIA KURSER (exempel): Avancerad kvantmekanik ; avancerad kondenserade materiens fysisk ; kvanttransport i nanostrukturer; täthetsfunktionalteori med tillämpningar inom atom och kondenserade materiens fysik; kvantiserade mångpartikelsystem; introduktion till kvantberäkning.

Yann har alltid fascinerats av fysik

Porträtt Yann Gimbal-Zofka

Yann Gimbal-Zofka från Genève i Schweiz läser masterprogrammet i fysik på distans. Ända sedan Yann var liten har han varit fascinerad av fysik. Något som har påverkat hans intresse för fysik och hans karriärval är alla besök som han gjort på CERN, världens största partikelfysiklaboratorium, som ligger i Genéve.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans