Fysik, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet i fysik är inriktat mot modern fysik och öppnar möjligheter för såväl analytiskt arbete inom industrin som forskarutbildning.

Målet med fysiken som vetenskap är att så långt som möjligt avslöja naturens innersta väsen. Forskningen inom fysiken har resulterat i ett antal fundamentala lagar och samband som kan tillämpas på många områden inom naturvetenskap och teknik.

Under utbildningen arbetar du nära lärare och forskare som är engagerade i olika forskningsprojekt. Du får en fördjupad kunskap om och förståelse för fysikens begrepp och modeller, och kommer självständigt att kunna initiera och leda undersökningar. Programmet ges på engelska och vänder sig till studenter från hela världen. Eftersom vissa av de ingående kurserna är distanskurser, kan du studera delar av programmet på distans.

Vi har även ett utbytesavtal med University of Insubria i Como i Italien, som ger ett motsvarande program. Detta innebär att du har tillgång till ett stort utbud av kurser att välja bland. Du har även möjlighet att utan studieavgifter studera en eller två terminer i Como för att kunna ta en så kallad ”double degree”, dvs en examen från vardera lärosätet, vilket kan vara en fördel om du funderar på en internationell karriär.

Experimentet utgör ett viktigt instrument för att både testa hypoteser och formulera nya teorier. Därför utnyttjas laborationer i undervisningen för att öva experimentell metodik.

Som fysiker lär du dig att bygga modeller, göra beräkningar och ställa prognoser – kort sagt, att lösa problem. Fysik är inte ett homogent ämne, utan det rymmer många olika inriktningar: nanofysik, biofysik, kärnfysik, meteorologi, astronomi och oceanografi är bara några.

Karriär

Som fysiker kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat industrin. I regel arbetar fysiker med analys- och simuleringsarbete, men också med laborativt arbete. Utbildningen ger även en bra grund för forskarutbildning i fysik.

Examen

Masterexamen med huvudområde fysik.

Studenter berättar

Porträtt Yann Gimbal-Zofka

Yann vill jobba med fysik

Yann Gimbal-Zofka från Genève i Schweiz läser masterprogrammet i fysik på distans. Ända sedan Yann var liten har han varit fascinerad av fysik. Något som har påverkat hans intresse för fysik och hans karriärval är alla besök som han gjort på CERN, världens största partikelfysiklaboratorium, som ligger i Genéve.

Varför valde du att läsa masterprogrammet i Fysik?

– För det första så valde jag att läsa det här programmet eftersom jag hört mycket gott om det svenska utbildningssystemet. Sen valde jag också programmet på grund av att vänner till mig, som studerat på universitet i Sverige, har pratat om hur bra lärarna i Sverige är på att undervisa.

Vad är intressant med ditt program?

– Eftersom jag läser på distans så ges alla föreläsningar live genom ett videokonferenssystem, vilket gör det möjligt att kunna interagera direkt med lärarna. Att läsa ett distansprogram kräver mycket självdisciplin, men för mig har det inneburit stor flexibilitet och en möjlighet att kunna organisera mina studier som jag själv vill. Distansstudierna har gjort mig mer självständig och jag tror att det är bra förberedelse inför att läsa en forskarutbildning.

– En annan intressant sak är att jag via programmet har fått möjligheten att ta ytterligare en examen på University of Insubria i Italien.

Du har gjort praktik i Paris. Berätta mer om det.

– Jag fick möjligheten att göra min masteruppsats inom området med en professor från University of Insubria. Eftersom han hade sitt laboratorium i Paris (CSNSM) så gjorde jag min praktik där. Under praktiken fick jag möjlighet att arbeta med både professionella forskare kring ett mycket specifikt ämne, men också med forskarstuderande. 

Var utbildningen som du förväntade dig?

– Programmet har överträffat mina förväntningar. Kvaliteten på utbildningen har varit hög och lärarna mycket kompetenta och villiga att dela med sig av sina kunskaper. En sak som jag uppskattat är närheten mellan lärare och studenter. Till exempel är det möjligt att ställa frågor till lärarna, frågor som alltid leder till en konstruktiv diskussion.

Vad vill du göra efter att du har avslutat dina studier och har du något framtida drömjobb?

– Min plan är att fortsätta läsa en forskarutbildning, så just nu letar jag efter en sådan.

– Jag har inget drömjobb för tillfället, men jag vet att jag vill jobba inom fysikområdet, eftersom det är något som inspirerar mig. Jag vet också att jag vill lära mig nya saker varje dag på mitt framtida jobb.

Alumner berättar

Elena berättar om sin tid som student på masterprogrammet i Fysik och om hennes nuvarande jobb på STMicroelectronics i Italien.  

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar