Fysik, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet i fysik är inriktat mot modern fysik och öppnar möjligheter för såväl analytiskt arbete inom industrin som forskarutbildning.

Målet med fysiken som vetenskap är att så långt som möjligt avslöja naturens innersta väsen. Forskningen inom fysiken har resulterat i ett antal fundamentala lagar och samband som kan tillämpas på många områden inom naturvetenskap och teknik.

Under utbildningen arbetar du nära lärare och forskare som är engagerade i olika forskningsprojekt. Du får en fördjupad kunskap om och förståelse för fysikens begrepp och modeller, och kommer självständigt att kunna initiera och leda undersökningar. Programmet ges på engelska och vänder sig till studenter från hela världen. Eftersom vissa av de ingående kurserna är distanskurser, kan du studera delar av programmet på distans.

Vi har även ett utbytesavtal med University of Insubria i Como i Italien, som ger ett motsvarande program. Detta innebär att du har tillgång till ett stort utbud av kurser att välja bland. Du har även möjlighet att utan studieavgifter studera en eller två terminer i Como för att kunna ta en så kallad ”double degree”, dvs en examen från vardera lärosätet, vilket kan vara en fördel om du funderar på en internationell karriär.

Experimentet utgör ett viktigt instrument för att både testa hypoteser och formulera nya teorier. Därför utnyttjas laborationer i undervisningen för att öva experimentell metodik.

Som fysiker lär du dig att bygga modeller, göra beräkningar och ställa prognoser – kort sagt, att lösa problem. Fysik är inte ett homogent ämne, utan det rymmer många olika inriktningar: nanofysik, biofysik, kärnfysik, meteorologi, astronomi och oceanografi är bara några.

Karriär

Som fysiker kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat industrin. I regel arbetar fysiker med analys- och simuleringsarbete, men också med laborativt arbete. Utbildningen ger även en bra grund för forskarutbildning i fysik.

Examen

Masterexamen med huvudområde fysik.

Yann har alltid fascinerats av fysik

Porträtt Yann Gimbal-Zofka

Yann Gimbal-Zofka från Genève i Schweiz läser masterprogrammet i fysik på distans. Ända sedan Yann var liten har han varit fascinerad av fysik. Något som har påverkat hans intresse för fysik och hans karriärval är alla besök som han gjort på CERN, världens största partikelfysiklaboratorium, som ligger i Genéve.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans