Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program

180 hp

Ta chansen och studera idrottsvetenskap som riktar sig mot hälsa och entreprenörskap. Programmet har en bred grund som utvecklar dina kunskaper inom träning, kost, friluftsliv och hälsa. När du gått klart utbildningen kommer du antingen kunna starta eget inom hälsoområdet eller jobba inom många olika organisationer som arbetar hälsofrämjande.

Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig ett brett vetenskaplig kunnande med möjlighet att läsa vidare till en masterexamen. Programmet omfattar både samhälls- och naturvetenskap. Ämnen som ingår är t.ex. entreprenörskap, anatomi, fysiologi, träningslära, idrotten i samhället, kost, hälsokommunikation och ledarskap. Utbildningen har också en inriktning mot friluftsliv där studenten får chansen att studera ledarskap i Sälen samt få ett internationellt perspektiv genom en resa till Italien. Programmet innehåller även praktiska moment som hälsocoach och ger dig möjlighet att bli licensierad personlig tränare.

Karriär

Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med hälsa i organisationer och företag. Programmet ger dig även färdighet att starta eget inom idrott- och hälsobranschen

Examen

Filosofie kandidatexamen i idrottsvetenskap. Utbildningen ger dig även möjlighet fortsätta läsa ett till två år mot en magister- eller masterexamen i idrottsvetenskap

Studenter på föreläsning i en föreläsningssal
1 6

Kajakpaddling på schemat

Under kurserna i friluftsliv får du prova på flera olika aktiviteter. I filmen ovan kan du se hur det kan gå till när studenter på programmet provar på kajakpaddling.

Jenni gör ett fystest på sin kompis Petur

Här får du se hur ett fystest går till och varför det är viktigt.

Studenter genomför hälsotester i forskningsprojekt

Under utbildningen får studenterna prova på att hålla i hälsotester som är en del i ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet. Personerna som deltar i forskningsprojektet gör först ett hälsotest som tittar på deras syreupptagningsförmåga, spänst, rörlighet och kroppsstyrka. Sedan får de ett särskilt träningsprogram som de genomför under åtta månader innan de avslutar med ett hälsotest som visar hur de har förbättrats.

Studenter berättar

Johanna Bergstedt

Examensarbete: Studenter kan minska stress med mindfulness

Kan studenters stress minskas med hjälp av mindfulnessövningar och meditation? Det har Johanna Bergstedt och hennes studiekamrat Alexander Björkefall på det idrottsvetenskapliga programmet "Fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv" undersökt i sitt examensarbete.

Läs hela intervjun med Johanna

—Både jag och Alexander har ett stort intresse för hälsa men har också haft problem med prestationsångest och har känt av den stress som många studenter brottas med under tiden som de pluggar. Tidigare under utbildningen hade vi en föreläsning om mindfulness som väckte tankar hos oss. Vi ville ta reda på om det faktiskt fungerar, berättar Johanna.

—Vi bad 40 personer att använda en särskild meditations-app, 5-25 minuter varje dag under fem veckor. Under tiden fick de regelbundet uppskatta sin psykiska hälsa utifrån en särskild skattningsskala, DASS 21, ett verktyg där de själva uppskattar sin psykiska hälsa, till exempel graden av oro, hur ofta de känner av hjärtklappning, om de har svårt att ta initiativ eller liknande symptom på depression, ångest och stress.

Studien visar att det finns hälsovinster med att ta en meditationspaus i pluggandet och att det räcker med en kvart om dagen för att du ska må bättre. Efter fem veckor hade deltagarnas stress- och ångestnivåer minskat kraftigt. Flera av deltagarna i studien har sagt att de tycker att vardagen är lättare att hantera när de får ta en kort paus från den och att de sover bättre.
—Vi stannar upp för lite i vår vardag. Vi kör på med skygglapparna nedfällda och springer vidare. Motorvägen tar aldrig slut. När du då sätter dig ned och mediterar en stund måste du ta en paus. Du tvingas känna efter och får ett annat lugn som du annars skulle gått miste om. Det gör att din stressnivå sjunker, säger Johanna.

De har försökt att bortse från yttre faktorer som kan påverka deltagarnas stressnivåer. Om du har tenta en vecka så är det ganska naturligt att stress och ångest ökar. Däremot var det svårt att inte se vilken påverkan ett särskilt tillfälle hade på deltagarna.
—Studiens näst sista vecka inföll under påsk och vi kunde tydligt se hur deltagarnas värden blev bättre. De var lediga, hemma med familjen och mådde överlag bättre än under andra veckor".

Efter examen planerar Johanna att åka till fjällen och jobba som skidlärare men drömmen är att öppna ett hälsocenter med ett helhetsperspektiv på hälsa.
—Jag vill komma ifrån hälsohetsen som finns i samhället. Folk ser hur elitidrottare tränar samtidigt som de bombarderas med olika expertråd om kost och träning från media som ger en skev bild av hälsa. Det är stor skillnad på wellness och fitness. Hälsa handlar om balans inte om prestation.

Tidigare studenter berättar

Magdalena kombinerar två yrken 

Magdalena sökte till det idrottsvetenskapliga programmet Fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv för att hon har ett stort hälsointresse och vill hjälpa människor att hitta en sundare livsstil.

Varför sökte du utbildningen?

Jag sökte utbildningen för att jag ville komplettera min undersköterskeutbildning med hälsa och livsstil. Jag vill hjälpa människor att hitta en sundare livsstil. Jag sökte till utbildningen för att jag har ett stort allmänt hälsointresse.

Vad är det mest intressanta med utbildningen?

Svårt att säga. Hela utbildningen är mycket intressant. Man får lära sig mycket inom många olika områden. I första hand tycker jag att idrottsmedicinen och nutritionskursen var det mest intressanta för min del.

Finns det något unikt med utbildningen som du vill lyfta fram?

Det unika med utbildningen är att den är så bred. Man får en bred kunskap som ger en möjlighet att kunna arbeta inom nästan vilket område som helst som rör hälsa, fysisk aktivitet, hälsopromotion, nutrition med mera. 

Vad arbetar du med idag?

Idag arbetar jag på Cityläkarna i Kalmar AB. På Cityläkarna arbetar jag som hälsokoordinator samt som undersköterska på lab. Att få kombinera mina två utbildningar på detta sätt är något som jag trivs mycket bra med.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Utan min "nya" utbildning skulle jag inte kunna arbeta som hälsokoordinator. Med hjälp av denna utbildning har jag lärt mig mycket om det friska hos en människa och hur man bevarar det friska. Inom vården är det annars en hel del fokus på det "sjuka".

Hur ser du på framtiden?

Jag ser ljust på framtiden. Jag stortrivs med mitt arbete och vad jag förstår så kommer det här med fysisk aktivitet och sunda livsstilar allt mer. Detta är även områden som lyfts fram inom vården mer och mer.

Cecilia arbetar med företagshälsa

"Jag har stor nytta av utbildningen nu när jag arbetar med företagshälsa och som massör. Att ha bred kunskap och kunna vara flexibel i arbetet med företag är mycket viktigt, man måste ju anpassa sig efter företagets förutsättningar!"

Varför sökte du utbildningen?

Jag har alltid haft ett stort intresse för hälsa och rörelse. Jag ville utveckla mina befintliga kunskaper och få mer bredd. Jag har sedan 17-årsåldern varit aktiv ledare inom land- och vattengympa, både för Friskis & Svettis och för Korpen. Dessutom har jag alltid gillat att vara ute i naturen. Jag valde även utbildningen för att läsa något roligt, jag gick på magkänslan helt enkelt.

Vad är det mest intressanta med utbildningen?

Jag tycker kombinationen fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv är riktigt bra. Att få en bred grund i hälsobranschen är mycket viktigt för att kunna få jobb och kunna anpassa sig efter arbetsmarknaden. Jag tycker även det är värt att nämna alla äventyr man får vara med om under utbildningen! Grottkrypning, utlandsresor och kanotpaddling med övernattningar är några äventyr man får vara med om. Det är väldigt kul och givande. Så här i efterhand förstår jag hur mycket jag lärt mig under dessa tillfällen, både faktamässigt och om mig själv.

Finns det något unikt med utbildningen som är värt att lyfta fram?

Förutom det jag nämnt innan så blir sammanhållningen i klassen mycket stark då man "tvingas" utföra olika aktiviteter tillsammans och lösa problem gemensamt. Det är roligt och utvecklande! Jag tycker att lärarna är lyhörda och lyssnar till våra åsikter vilket gör att man känner att det går att påverka och forma utbildningen. Om jag skall summera och sammanfatta mina tre år på programmet så var det en rolig och givande utbildning som gav mig förutsättningarna till att arbeta med det jag ville!

Vad jobbar du med idag?

Jag arbetar på ett företag på Gotland som heter Ryggakuten. Vi är fyra som jobbar där, två naprapater, en sjukgymnast och jag. Jag jobbar delvis som massör och delvis med företagshälsa.

Jag har utifrån mina tidigare erfarenheter och kunskapen från utbildningen skapat en företagshälsa som är unik i sitt slag. Parallellt med arbetet vidareutbildar jag mig inom sälj för att kunna sälja den företagshälsa vi har på Ryggakuten på ett mer medvetet sätt. Jag trivs jättebra och känner att jag får utveckla mig och mina idéer, vilket är lättare att göra i ett mindre företag. Jag tycker också att det är väldigt spännande att jobba med mina kollegor, naprapaterna och sjukgymnasten, eftersom de har en annan utbildning och kunskap och på så sätt kompletterar vi varandra.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Jag har haft stor nytta av utbildningen nu när jag arbetar med företagshälsa och som massör. Att ha bred kunskap och kunna vara flexibel i arbetet med företag och dess hälsa är mycket viktigt, man måste ju anpassa sig efter företagets förutsättningar!

Genom att ha kunskap om många olika delar av ett friskvårdsarbete är det lättare att anpassa och få nöjda kunder. Även i min roll som massör har jag nytta av utbildningen då jag inte bara kan erbjuda en massage utan även kunskap, tips och råd till patienten som gör att hen får ett mervärde utav behandlingen.

Hur ser du på framtiden?

Jag ser ljust på framtiden! Dels allmänt, då hälsobranschen är en växande bransch, och dels för egen del, då jag känner att jag kan utvecklas och växa på det företag jag nu arbetar på.

Vem ska läsa programmet Fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv?

Den som har ett intresse inom något av de tre områdena fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv såklart, men också någon som vill kunna utveckla och jobba inom hälso- eller friluftsbranschen. Utbildningen är bred och därför är det bra att kunna ha ett eget driv för att lyckas inom branschen. Jobben kommer inte till dig, utan du får leta rätt på dem eller skapa dem själv.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar