Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhets­integrerad profil

240 hp

Vill du arbeta med barn i förskoleklass och elever i grundskolans årskurs 1-3, då är denna inriktning för dig. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig dessutom mycket praktisk erfarenhet.

För lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, är kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt barns kommunikation och språkutveckling viktigt.

I matematikundervisningen är det betydelsefullt att kunna utgå från och knyta an till barns perspektiv. I undervisning i engelska läggs betoning på kommunikation. Studier i samhällsorientering, naturorientering och teknik ingår också i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala och generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och lärande, läroplansteori, sociala relationer, bedömning och ledarskap.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid.

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje läsår i ett arbetslag med lärare och genomför två dagar varannan vecka på de utsedda skolorna. Även VFU genomförs på dessa skolor. Observera att studier under teorikurserna är förlagda till campus Kalmar, oavsett vilken skola du tilldelats.

Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Studieort Karlskrona
Du som blir antagen till någon av grundlärarprogrammets inriktningar med studieort Karlskrona, kommer att tillhöra ett arbetslag vid en skola i Karlskrona kommun. Vid den utsedda skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Karriär

Med en lärarexamen har du mycket goda möjligheter till anställning efter utbildningen. Programmet rustar dig väl för arbetet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

”Jag ser fram emot att komma ut och jobba”

Sofia Edman i universitetets lokaler.

Sofia Edman läser till lärare med inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Ett val hon gjort för att möta elever som är nyfikna och har en vilja att lära. Utbildningens verksamhetsintegrerade profil gör att hon känner sig väl förberedd för sin nya yrkesroll som lärare.

Programansvarig berättar

Programansvarig Katarina Herrlin undervisar
Katarina Herrlin är programansvarig i Kalmar och en av initiativtagarna till grundlärarprogrammets VI-profil.

Den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen som erbjuder lärarstudenter dubbelt så mycket tid i skolverksamheten har varit i gång i Kalmar sedan 2013. Från hösten 2020 permanentas Grundlärarprogrammets VI-profil, en lärarutbildning i samverkan med flera kommuner; Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås och Nybro. Från ht-20 involveras också kommunerna Oskarshamn och Karlskrona. De studenter som söker till Oskarshamn eller Karlskrona läser sina teoretiska kurser på Linnéuniversitetet i Kalmar, men genomför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt VI-dagar lokalt.