Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhets­integrerad profil

240 hp

Vill du arbeta med barn i förskoleklass och elever i grundskolans årskurs 1-3, då är denna inriktning för dig. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig dessutom mycket praktisk erfarenhet.

För lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, är kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt barns kommunikation och språkutveckling viktigt.

I matematikundervisningen är det betydelsefullt att kunna utgå från och knyta an till barns perspektiv. I undervisning i engelska läggs betoning på kommunikation. Studier i samhällsorientering, naturorientering och teknik ingår också i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala och generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och lärande, läroplansteori, sociala relationer, bedömning och ledarskap.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid.

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje läsår i ett arbetslag med lärare och genomför två dagar varannan vecka på de utsedda skolorna. Även VFU genomförs på dessa skolor. Observera att studier under teorikurserna är förlagda till campus Kalmar, oavsett vilken skola du tilldelats.

Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Studieort Karlskrona
Du som blir antagen till någon av grundlärarprogrammets inriktningar med studieort Karlskrona, kommer att tillhöra ett arbetslag vid en skola i Karlskrona kommun. Vid den utsedda skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Karriär

Med en lärarexamen har du mycket goda möjligheter till anställning efter utbildningen. Programmet rustar dig väl för arbetet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Studenter berättar

Maja Karlberg i universitetets lokaler

"Mitt mål som lärare är att barnen ska tycka att det är roligt att lära sig nya saker"

Efter vikariat i skolan fastnade Maja Karlberg för läraryrket. Nu läser hon till grundlärare med verksamhetsintegrerad profil. Hennes mål som lärare är att lyfta fram mer teater och drama i skolmiljö och att barnen ska tycka att det är roligt att lära sig nya saker.

Varför valde du att läsa till grundlärare med inriktning förskoleklass och år 1-3 på Linneuniversitetet?

– Jag hade vikarierat en del i skolor innan och fastnade för yrket. Dessutom tyckte jag att utbildningen verkade väldigt rolig. Eftersom jag bor i Bergkvara passade det bra med mitt boende och dessutom var Linnéuniversitetet det första universitetet med verksamhetsintegrerad profil för inriktningen F-3.

Vad är det som är mest intressant med ditt program?

– Det bästa med mitt program är att kopplingen mellan teori och praktik blir så tydlig eftersom jag läser VI-profilen. Det är verkligen en tillgång att vara ute i verksamheten så pass mycket som vi är. Det tillför en helhet till utbildningen.

Vad innebär det att du har en verksamhetsintegrerad profil på din utbildning?

– Det innebär att jag är ute på praktik två dagar varannan vecka löpande under hela utbildningen. Jag är knuten till en utvald VI-skola per läsår. Min roll på praktiken är främst att observera lektioner men jag fungerar även som en hjälpande hand och resurs i klassrummet. Ofta har vi också uppgifter från skolan som vi ska genomföra i form av olika lektionsmoment. Nu är jag inne på år två och känner mig lite mer hemma i rollen som lärare och vågar ta lite mer plats.

Hur tror du att möjligheten till verksamhetsintegrerad profil påverkar din kommande yrkesroll som lärare?

– Jag tror att jag kommer känna mig mer trygg när jag kommer ut som nyutexaminerad lärare eftersom jag har varit ute i verksamheten så pass mycket.

Vad vill du göra möjligt efter utbildningen? Vad brinner du för?

– Jag vill arbeta som lärare och ge eleverna de bästa tänkbara förutsättningarna för att kunna uppskatta skoltiden. Min önskan är att de ska tycka att det är roligt att lära sig nya saker. Dessutom vill jag lyfta fram alla fördelar med teater och drama i skolmiljö.

Projektledaren berättar

En unik grundlärarutbildning

Den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen i Kalmar har varit i gång sedan 2013. Från och med hösten 2015 genomförs Grundlärarprogrammets alla tre inriktningar (fritidshem, fk-åk 3 samt åk 4-6) som VI-utbildningar. 

Projektledare Katarina Herrlin

– Studenterna har samma utbildningsplan och samma mål för sin utbildning som studenter på "vanliga" program har. Det som skiljer är upplägget där alla teorikurser har verksamhetsintegrerat arbete på schemat, säger Katarina Herrlin, projektledare och en av initiativtagarna till programmet.

Grundidén med den här utbildningen är att varje student - som del av en studentgrupp - genomför sina VI-dagar och verksamhetsförlagda kurser på i förväg, utvalda övningsskolor hela utbildningen igenom. Varje år genomförs en rockad, och varje enskild student får därför möjlighet att se olika skolor under sin utbildning. Ordinarie verksamhetsförlagd utbildning (VFU) påverkas inte av upplägget, utan genomförs i traditionell ordning, fem veckor i streck, med särskilda kursplaner och mål, vid den skola där lärarstudenten innevarande år är placerad. Sammantaget innebär deltagandet i VI-profilen att de studerande, jämfört med den ordinarie lärarutbildningen, tillbringar dubbelt så mycket tid i verksamheten.

– De här extra dagarna, som vi kallar VI-dagar (verksamhetsintegrerade dagar) är alltså ingenting som tas från den vanliga VFU:n utan vi har valt att ge plats för dessa i teorikurserna. Vi tror att de praktiska erfarenheterna som studenterna får ute i skolorna kan utveckla och fördjupa teoretiska resonemang och att det i gengäld kommer utmana praktiskt yrkeskunnande på ett helt annat sätt än tidigare, säger Katarina.

– Utbildningen är unik i Sverige. Profilen vid campus Kalmar ger dig som student möjlighet att på ett mer handgripligt sätt utveckla det kunnande och den kompetens som är förutsättningen för att bli en riktigt bra lärare. Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda en verksamhetsintegrerad profil för samtliga inriktningar inom Grundlärarprogrammet vid campus Kalmar, säger Katarina.