Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhets­integrerad profil

240 hp

Vill du arbeta med barn och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära? Ser du det som en viktig uppgift att få alla barn att trivas och känna sig trygga i skolan för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt? Då ska du bli grundlärare för elever i förskoleklass och årskurs 1-3.

Som lärare i grundskolan blir du en viktig person i elevernas utveckling. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Du får vara med och lägga grunden i den viktiga språk-, läs, skriv- och matematikutvecklingen. Utbildningen förbereder dig även för undervisning i samhällsorienterade ämnen, naturorienterande ämnen/teknik och engelska.

Genom hela din utbildning läser du kurser inom utbildningsvetenskap som förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat utveckling och lärande, läroplansteori, ledarskap, bedömning och sociala relationer.

Den verksamhetsintegrerade profilen på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på utsedda skolor där du genomför verksamhetsintegrerade dagar. Du gör också din VFU på dessa skolor. Din VFU görs i olika perioder och ligger utlagda under hela din utbildning. Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett konkret sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Karriär

Med en lärarexamen har du mycket goda möjligheter till anställning efter din utbildning. Programmet rustar dig väl för arbetet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Tack lärare

En bra lärare kan göra stor skillnad i barn och ungdomars liv. De kan inspirera till lärande, stärka självkänslan och ge verktyg som behövs för att lyckas. I denna film får du se hur några elever berättar om sin lärare och varför hon är bra! 

Jag ser fram emot att komma ut och jobba

Sofia Edman i universitetets lokaler.

Sofia Edman läser till lärare med inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Ett val hon gjort för att möta elever som är nyfikna och har en vilja att lära. Utbildningens verksamhetsintegrerade profil gör att hon känner sig väl förberedd för sin nya yrkesroll som lärare.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M