Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil

180 hp

Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig dessutom mycket praktisk erfarenhet.

Programmet består av studier inom det fritidspedagogiska området. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och delaktighet, att utmana deras utveckling utifrån olika intressen och förutsättningar. Ett självständigt arbete inom området ingår i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala kunskaper för lärare till exempel läroplansteori, vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt bedömning och utvärdering.

I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i något praktiskt eller estetiskt ämne.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid.

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje läsår i ett arbetslag med lärare och vistas på utvalda skolor i Kalmar kommun och dess grannkommuner. Profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Karriär

Programmet gör dig väl rustad för att bli lärare i fritidshem och för att kunna undervisa i det valda praktisk-estetiskt ämne i grundskolans årskurs 1-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Studenter berättar

Therese på praktik

"Mina möten med barnen utvecklar mig i min lärarroll"

Therese Fransson brinner för barns utbildning och utveckling och valde därför att läsa till grundlärare med inriktning mot fritidshem. Hon lockades av programmets verksamhetsintegrerade profil som innebär att hon får möta barnen ute i skolan två dagar varannan vecka under hela studietiden. Möten som berikar hennes utbildning och gör henne säkrare i sin roll som blivande lärare.

Varför valde du att läsa till grundlärare med inriktning mot fritidshem?

– Jag tycker arbetet på fritidshemmet är spännande och intressant. Jag upplever att jag lär känna barnen på en djupare nivå och så är ämnet idrott väldigt kul. Jag bor i Kalmar och valde Linnéuniversitetet just därför, sen tyckte jag också att den verksamhetsintegrerade profilen som utbildningen har lät väldigt intressant.

Vad innebär det att du har en verksamhetsintegrerad profil på din utbildning?

– Det innebär att jag får komma direkt ut i verkligheten och känna på om det är något för mig. Jag får också med mig många bra exempel in till lektionerna på universitetet. Det hjälper mig att lösa mina uppgifter på en mer fördjupad nivå. Det bästa av allt är att jag känner att det är det här jag pluggar för – att få komma ut och träffa barnen. 

Vilken är din roll när du är ute på verksamhetsintegrerad praktik?

– I början är det mycket iakttagelser av hur barnen förhåller sig till varandra men även hur lärarna arbetar och att finnas där för barnen som en extra vuxen som har tid att lyssna på dem. På första praktiken kände jag mig lite osäker och tyckte framförallt konflikthantering var svårt. Det känner jag mig säkrare på nu och det underlättar för att ta mer egna initiativ. Under andra året läser vi vårt ämne, bild eller idrott, och får möjlighet att undervisa hela eller kortare lektioner och hålla i aktiviteter.

Vad tillför den verksamhetsintegrerade profilen till dina studier?

– Många goda och mindre goda exempel om vad arbetslivet som lärare går ut på. Jag har fått mer kunskap, både om hur saker och ting fungerar i skolan och i samhället samt utvecklats mycket i mig själv. Jag får chans att testa mina egna idéer och knyta kontakter med blivande arbetsgivare.

Vad vill du göra möjligt efter utbildningen? Vad brinner du för?

– Jag vill gärna arbeta med barn som varit eller är utsatta på något sätt i samhället. Jag brinner för barnkonventionen och vill gärna arbeta med att lyfta fram och utveckla den, både för barn och lärare i Sverige och andra länder, samt visa på hur viktig den är för barnens utbildning och utveckling.

Projektledaren berättar

En unik grundlärarutbildning

Den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen i Kalmar har varit i gång sedan 2013. Från och med hösten 2015 genomförs Grundlärarprogrammets alla tre inriktningar (fritidshem, fk-åk 3 samt åk 4-6) som VI-utbildningar. 

Projektledare Katarina Herrlin

– Studenterna har samma utbildningsplan och samma mål för sin utbildning som studenter på "vanliga" program har. Det som skiljer är upplägget där alla teorikurser har verksamhetsintegrerat arbete på schemat, säger Katarina Herrlin, projektledare och en av initiativtagarna till programmet.

Grundidén med den här utbildningen är att varje student - som del av en studentgrupp - genomför sina VI-dagar och verksamhetsförlagda kurser på i förväg, utvalda övningsskolor hela utbildningen igenom. Varje år genomförs en rockad, och varje enskild student får därför möjlighet att se olika skolor under sin utbildning. Ordinarie verksamhetsförlagd utbildning (VFU) påverkas inte av upplägget, utan genomförs i traditionell ordning, fem veckor i streck, med särskilda kursplaner och mål, vid den skola där lärarstudenten innevarande år är placerad. Sammantaget innebär deltagandet i VI-profilen att de studerande, jämfört med den ordinarie lärarutbildningen, tillbringar dubbelt så mycket tid i verksamheten.

– De här extra dagarna, som vi kallar VI-dagar (verksamhetsintegrerade dagar) är alltså ingenting som tas från den vanliga VFU:n utan vi har valt att ge plats för dessa i teorikurserna. Vi tror att de praktiska erfarenheterna som studenterna får ute i skolorna kan utveckla och fördjupa teoretiska resonemang och att det i gengäld kommer utmana praktiskt yrkeskunnande på ett helt annat sätt än tidigare, säger Katarina.

– Utbildningen är unik i Sverige. Profilen vid campus Kalmar ger dig som student möjlighet att på ett mer handgripligt sätt utveckla det kunnande och den kompetens som är förutsättningen för att bli en riktigt bra lärare. Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda en verksamhetsintegrerad profil för samtliga inriktningar inom Grundlärarprogrammet vid campus Kalmar, säger Katarina.

Tidigare studenter berättar

Alfred Tholén i skolan

Alfred skapar spel utifrån elevernas intressen

Alfred Tholén avslutade sin utbildning med att skriva ett utvecklingsbaserat arbete, där han såg möjligheten att öka användandet av programmet Minecraft på fritidshemmet. En erfarenhet som han tog med sig in i rollen som fritidspedagog. Om tiden räcker till så utvecklar han gärna programmeringsspel utifrån elevernas egna intressen.

Vilken utbildning har du läst på Linnéuniversitetet?

– Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. Examinerad lärare i fritidshem och i idrott och hälsa.

Jobbar som/på vilken skola?

– Fritidspedagog på Oxelbergsskolan i Norrköping. Vi jobbar hårt för att förändra titeln till Lärare i fritidshem. Kommunen är inte riktigt med på banan än, men det kommer nog!

Hur gick det till när du fick ditt första jobb?  

– Mitt första jobb som examinerad lärare var klart och bestämt redan innan examen. Jag sökte tre olika arbeten i två olika kommuner och blev erbjuden alla tre tjänster och kunde därför välja den arbetsplats som mest passade min syn på hur en bra skola är.

Vad har du för arbetsuppgifter/ansvar?

– Fritidspedagog i förskoleklass på förmiddagen och på fritidshemmet på eftermiddagen, schemaansvarig för förskoleklassbarnen på fritidshemmet.   

Vad är det bästa med ditt lärarjobb?

– Att det är extremt varierande. Även om man har samma schema varje vecka så är ingen dag den andra lik. Vissa dagar rullar allt på perfekt, eleverna är glada, pigga och vill pröva allt. Andra dagar har några elever sovit dåligt, några är snuviga och det är regnigt och trist ute. Det är en häftig känsla att vara med och skapa ett barns barndom, det är en ständig påminnelse för mig att aldrig låta mitt dåliga humör gå ut över eleverna, hur dålig min dag än må vara. Ett dåligt bemötande från mig kan skapa ett negativt minne för livet för ett barn.

Vad utmanar dig i din yrkesroll?

– Budgetar, styrdokument, barn, kollegor, föräldrar, lokaler. Det finns otroligt många utmaningar när man arbetar inom barnomsorgen. Det viktiga är att inte fokusera på vad man inte kan göra för att man har en utmanande barngrupp, utan istället fundera på vad man kan göra med just den här barngruppen. För att inte stanna av i min utveckling försöker jag fördjupa mig i ämnen jag tycker är intressanta. Till våren kommer jag t.ex. att läsa 7.5 hp kring datorspel och lärande och tar alla chanser till vidareutbildningar jag kan få genom mitt arbete.

Brinner du för någon särskild fråga eller uppgift?

– Informations- och kommunikationsteknologi, IKT, på fritidshemmet som grundar sig i elevernas egna intressen. Det är svårt att lyckas att planera och skapa övningar nästan löpande i takt med att elevernas intressen förändras, jag tror dock att eleverna lättare tar till sig kunskapen om den baseras på deras intressen. Just nu försöker jag att få tiden att räcka till för att skapa ett programmeringsspel baserat på leken ”Den hemliga stigen” och att introducera Minecraft på fritidshemmet med ett projekt som involverar digitalisering av pärlplattor. 

På din utbildning valde du att göra ett avslutande utvecklingsbaserat självständigt arbete. Vad innebär det?

– Ett utvecklingsbaserat arbete innebär att man tar över en del av fritidshemmet (eller aktiviteter som annars ofta sköts av fritidslärare t.ex. rastaktiviteter) och genomför ett projekt med syfte att utveckla en viss aspekt av arbetet. Jag såg utrymme för en ökad användning av spelet Minecraft på fritidshemmet. Arbetet börjar med fem veckors planering, förarbete, nutidsanalyser och liknande, genomförs under fem veckor, under utbildningens sista vfu-period, och de sista fem veckorna används till att sammanställa ett arbete om vad man har gjort, varför man har gjort det och hur det gick. Genomförandedelen av arbetet är riktigt spännande och det viktigaste var att alltid komma ihåg att det inte kunde bli rätt eller fel. Den data som analyseras i slutet av arbetet har jag skapat själv genom mitt arbete, även om allt hade blivit fel hade man kunnat analysera varför. Det var ett arbete som får en individ att växa, att ta eget ansvar och att våga utmana sig själv. Helt perfekt alltså.

Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

– Tack vare att mitt utvecklingsarbete uppmärksammades i en av lärarförbundets tidningar (Fritidspedagogik) har jag fått mail och samtal av ett par pedagoger från olika fritidshem i Sverige som har bett om hjälp med att komma igång med ett liknande arbeten själva.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Sjöfartshögskolan i Kalmar