Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil

180 hp

Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig dessutom mycket praktisk erfarenhet.

Programmet består av studier inom det fritidspedagogiska området. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och delaktighet, att utmana deras utveckling utifrån olika intressen och förutsättningar. Ett självständigt arbete inom området ingår i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala kunskaper för lärare till exempel läroplansteori, vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt bedömning och utvärdering.

I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i något praktiskt eller estetiskt ämne.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid.

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje läsår i ett arbetslag med lärare och genomför två dagar varannan vecka på de utsedda skolorna. Även VFU genomförs på dessa skolor.

Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Studieort Karlskrona
Du som blir antagen till någon av grundlärarprogrammets inriktningar med studieort Karlskrona, kommer att tillhöra ett arbetslag vid en skola i Karlskrona kommun. Vid den utsedda skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Karriär

Programmet gör dig väl rustad för att bli lärare i fritidshem och för att kunna undervisa i det valda praktisk-estetiskt ämne i grundskolans årskurs 1-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

”Jag vill hjälpa barn att växa”

Amanda i lokaler på universitetskajen i Kalmar

Kreativitet och engagemang för att leda grupper styrde Amanda Harryssons val av utbildning. Idag läser hon till lärare med inriktning mot fritidshem och programmets verksamhetsintegrerade profil gör att hon känner sig väl förberedd för att börja arbeta i skolan.

Alfred skapar spel utifrån elevernas intressen

Alfred Tholén i skolan

Alfred Tholén avslutade sin utbildning med att skriva ett utvecklingsbaserat arbete, där han såg möjligheten att öka användandet av programmet Minecraft på fritidshemmet. En erfarenhet som han tog med sig in i rollen som fritidspedagog. Om tiden räcker till så utvecklar han gärna programmeringsspel utifrån elevernas egna intressen.

Programansvarig berättar

Programansvarig Katarina Herrlin undervisar
Katarina Herrlin är programansvarig i Kalmar och en av initiativtagarna till grundlärarprogrammets VI-profil.

Den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen som erbjuder lärarstudenter dubbelt så mycket tid i skolverksamheten har varit i gång i Kalmar sedan 2013. Från hösten 2020 permanentas Grundlärarprogrammets VI-profil, en lärarutbildning i samverkan med flera kommuner; Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås och Nybro. Från ht-20 involveras också kommunerna Oskarshamn och Karlskrona. De studenter som söker till Oskarshamn eller Karlskrona läser sina teoretiska kurser på Linnéuniversitetet i Kalmar, men genomför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt VI-dagar lokalt.