Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat

120 hp

Har du jobbat med pedagogiskt arbete i fritidshem i minst tre år? Denna tvååriga utbildning ger dig en lärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Programmet ges på distans med ett fåtal träffar på campus och utgår från den erfarenhet och kunskap som du har med dig från arbetslivet.

Programmet består av studier inom det fritidspedagogiska området samt inom det utbildningsvetenskapliga området. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och delaktighet, att utmana deras utveckling utifrån olika intressen och förutsättningar. I utbildningen använder du dina förkunskaper och bygger på med ny teoretisk kunskap om exempelvis värderingar och livsfrågor, barns utveckling, barns kommunikation samt barns språk- och matematikutveckling. Du fördjupar också dina kunskaper om skolan som organisation, om fritidshemmet som institution och dess roll i samhället. Under utbildningen får du också välja en kurs på 30 hp i ett praktiskt-estetiskt ämne. Du blir behörig att undervisa i ämnet i årskurs F-6.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du under handledning knyter samman dina nya teoretiska kunskaper med praktiken. Du gör inte din VFU på din egen arbetsplats utan på en annan skola.

Programmet ges på heltid på distans med maximalt fem träffar per år. Varje träff pågår under en till tre dagar. De flesta av träffarna är på Linnéuniversitetet i Kalmar, men det kan också bli någon träff i Växjö.

Karriär

Utbildningen gör dig väl rustad för att jobba som lärare i fritidshem och för att kunna undervisa i det valda praktisk-estetiska ämnet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6. Efterfrågan på legitimerade lärare inom fritidshem är stor och med denna utbildning är du väl förberedd för ditt fortsatta yrkesliv.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Utbildningen är på 120 hp men din examen blir på 180 hp där 60 hp valideras mot din yrkeserfarenhet.

Mer om programmet

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar