Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

180 hp

Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. Programmet är från hösten 2023 omarbetat med nya uppdaterade kurser för att skapa det bästa grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem!

Programmet ger dig en grundlärarexamen där du inriktar dig mot arbete i fritidshem genom studier inom det fritidspedagogiska området men du blir också behörig i att undervisa i ett praktisk estetiskt ämne.

Inom det fritidspedagogiska området lär du dig att ta tillvara barns kreativitet och delaktighet samt utmana deras utveckling och lärande utifrån olika intressen och förutsättningar. Under utbildningen kommer du att få skriva ett självständigt arbete inom området fritidspedagogik.

Du kommer även att studera centrala kunskaper för lärare, exempelvis läroplansteori, vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt bedömning och utvärdering.

I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i ett praktisk estetiskt ämne, bild, idrott och hälsa eller musik som du blir behörig att undervisa i årskurs 1-6. Bildämnet samläses på campus Kalmar och musikämnet samläses på campus Växjö.

Förutom teoretiska studier får du praktiska erfarenheter genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du genomför dessutom verksamhetsintegrerade dagar i de teoretiska kurserna under hela din utbildning. Du placeras då i första hand på utsedda övningsskolor i regionen. Den starka kopplingen mellan teori och praktik ger dig möjlighet att på ett konkret sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Karriär

Denna utbildning som ger dig lärarexamen gör dig väl rustad för att bli lärare i fritidshem och för att kunna undervisa i det valda praktisk estetiska ämnet i grundskolans årskurs 1-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. Många kurser innehåller interkulturella inslag, till exempel i form av kurslitteratur eller gästföreläsare från andra länder. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Tack lärare

En bra lärare kan göra stor skillnad i barn och ungdomars liv. De kan inspirera till lärande, stärka självkänslan och ge verktyg som behövs för att lyckas. I denna film får du se hur några elever berättar om sin lärare och varför hon är bra! 

Jonathan Persson Dahl

"Jag vill vara den läraren som kan skapa en trygg grupp där alla känner sig välkomna."

Jonathan Persson Dahl från Klippan i Skåne valde att flytta till Växjö för att studera till grundlärare inriktning fritidshem för att kunna arbeta med det han brinner för.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar