Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhets­integrerad profil

240 hp

I grundskolans årskurs 4-6 ska läraren utveckla elevers nyfikenhet för fortsatt lärande. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig mycket praktisk erfarenhet från skolans vardag.

I programmet läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik, engelska samt naturorienterade ämnen och teknik. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, som till exempel utveckling och lärande, läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning.

Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen och finns tillsammans med forskningsmetodik genomgående i utbildningens kurser. En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga arbetena som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid.

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje läsår i ett arbetslag med lärare och vistas på utvalda skolor i Kalmar kommun och dess grannkommuner. Profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Karriär

Programmet med profilen verksamhetsintegrering gör dig väl rustad för att arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer.

Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället!

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4¬6

Studenter berättar

Här möter du Linnea och Daniel som berättar om sin lärarutbildning med verksamhetsintegrerad profil. 

Katarina och Emma i klassrummet

Här möter du Katarina Petersson och Emma Arvidsson som läser första året på Grundlärarprogrammet år 4-6 i Kalmar. Tack vare utbildningens verksamhetsintegrerade profil möter de elever i klassrummet två dagar varannan vecka och får se hur lärandet fungerar i verkligheten.

Madeleine studerar utomlands

Madeleine vill undervisa utomlands

Madeleine Modig brinner för mångfald och internationella miljöer. Möjligheten att studera utomlands avgjorde därför valet att läsa till lärare vid Linnéuniversitetet. I sin kommande lärarroll drömmer hon om att undervisa i engelska utomlands.

Lärarstudenter på praktik

De får dubbelt så mycket tid i skolvardagen

Det finns lärarstudenter som inte känner sig redo för lärarrollen när de tar sin examen. Vid Linnéuniversitetet har man valt ett annorlunda upplägg på utbildningen för att råda bot på detta. Det har resulterat i en helt unik utbildning där studenterna får spendera dubbelt så mycket tid i skolvardagen. 

Projektledaren berättar

En unik grundlärarutbildning

Den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen i Kalmar har varit i gång sedan 2013. Från och med hösten 2015 genomförs grundlärarprogrammets alla tre inriktningar (fritidshem, fk-åk 3 samt åk 4-6) som VI-utbildningar. 

Projektledare Katarina Herrlin

– Studenterna har samma utbildningsplan och samma mål för sin utbildning som studenter på "vanliga" program har. Det som skiljer är upplägget där alla teorikurser har verksamhetsintegrerat arbete på schemat, säger Katarina Herrlin, projektledare och en av initiativtagarna till programmet.

Grundidén med den här utbildningen är att varje student - som del av en studentgrupp - genomför sina VI-dagar och verksamhetsförlagda kurser på i förväg, utvalda övningsskolor hela utbildningen igenom. Varje år genomförs en rockad, och varje enskild student får därför möjlighet att se olika skolor under sin utbildning. Ordinarie verksamhetsförlagd utbildning (VFU) påverkas inte av upplägget, utan genomförs i traditionell ordning, fem veckor i streck, med särskilda kursplaner och mål, vid den skola där lärarstudenten innevarande år är placerad. Sammantaget innebär deltagandet i VI-profilen att de studerande, jämfört med den ordinarie lärarutbildningen, tillbringar dubbelt så mycket tid i verksamheten.

– De här extra dagarna, som vi kallar VI-dagar (verksamhetsintegrerade dagar) är alltså ingenting som tas från den vanliga VFU:n utan vi har valt att ge plats för dessa i teorikurserna. Vi tror att de praktiska erfarenheterna som studenterna får ute i skolorna kan utveckla och fördjupa teoretiska resonemang och att det i gengäld kommer utmana praktiskt yrkeskunnande på ett helt annat sätt än tidigare, säger Katarina.

– Utbildningen är unik i Sverige. Profilen vid campus Kalmar ger dig som student möjlighet att på ett mer handgripligt sätt utveckla det kunnande och den kompetens som är förutsättningen för att bli en riktigt bra lärare. Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda en verksamhetsintegrerad profil för samtliga inriktningar inom grundlärarprogrammet med studieort Kalmar, säger Katarina.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Sjöfartshögskolan i Kalmar