Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhets­integrerad profil

240 hp

I grundskolans årskurs 4-6 ska läraren utveckla elevers nyfikenhet för fortsatt lärande. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig mycket praktisk erfarenhet från skolans vardag.

I programmet läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik, engelska. Dessutom kommer du också att kunna välja en valbar kurs om 30 hp som ingår i din examen. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, som till exempel utveckling och lärande, läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning.

Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen och finns tillsammans med forskningsmetodik genomgående i utbildningens kurser. En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga arbetena som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid.

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje läsår i ett arbetslag med lärare och genomför två dagar varannan vecka på de utsedda skolorna. Även VFU genomförs på dessa skolor.

Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Studieort Kalmar
Du som blir antagen till någon av grundlärarprogrammets inriktningar med studieort Kalmar, kommer att tillhöra ett arbetslag på utsedda skolor i Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro kommun. Vid den utsedda skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka.

Karriär

Programmet med profilen verksamhetsintegrering gör dig väl rustad för att arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer.

Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället!

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4¬6

Studenter berättar

Här möter du Linnea och Daniel som berättar om sin lärarutbildning med verksamhetsintegrerad profil.

"Utbildningen har överträffat mina förväntningar"

Maja i universitetets lokaler

Efter att ha jobbat några år som elevassistent väcktes Majas intresse för att utbilda sig till lärare. Nu läser hon grundlärarprogrammet åk 4-6 med verksamhetsintegrerad profil och brinner för att rusta eleverna för en samtid och en framtid som de har möjlighet att vara med och forma själva.

"Jag vill vara med och göra skillnad" 

Andreas i universitetets lokaler i Kalmar.

Andreas Carlsson läser till lärare för årskurs 4-6. Ett val han gjort för att vara med och tidigt kunna påverka elevernas framtid. Med energi och nytänkande undervisning är hans mål att göra skillnad.

Madeleine vill undervisa utomlands

Madeleine studerar utomlands

Madeleine Modig brinner för mångfald och internationella miljöer. Möjligheten att studera utomlands avgjorde därför valet att läsa till lärare vid Linnéuniversitetet. I sin kommande lärarroll drömmer hon om att undervisa i engelska utomlands.

Programansvarig berättar 

Katarina Herrlin programansvarig
Katarina Herrlin är programansvarig i Kalmar och en av initiativtagarna grundlärarprogrammets VI-profil.

Den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen som erbjuder lärarstudenter dubbelt så mycket tid i skolverksamheten har varit i gång i Kalmar sedan 2013. Från hösten 2020 permanentas Grundlärarprogrammets VI-profil, en lärarutbildning i samverkan med flera kommuner; Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås och Nybro. Från ht-20 involveras också kommunerna Oskarshamn, Karlskrona samt Alvesta, Tingsryd och Växjö. De studenter som söker till Oskarshamn eller Karlskrona läser sina teoretiska kurser på Linnéuniversitetet i Kalmar, men genomför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt VI-dagar lokalt.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar