Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhets­integrerad profil

240 hp

I grundskolans årskurs 4-6 ska läraren utveckla elevers nyfikenhet för fortsatt lärande. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig mycket praktisk erfarenhet från skolans vardag.

I programmet läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik, engelska. Dessutom kommer du också att kunna välja en valbar kurs om 30 hp som ingår i din examen. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, som till exempel utveckling och lärande, läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning.

Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen och finns tillsammans med forskningsmetodik genomgående i utbildningens kurser. En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga arbetena som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs i olika perioder som sprids över tid.

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje läsår i ett arbetslag med lärare och genomför två dagar varannan vecka på de utsedda skolorna. Även VFU genomförs på dessa skolor.

Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Studieort Karlskrona
Du som blir antagen till någon av grundlärarprogrammets inriktningar med studieort Karlskrona, kommer att tillhöra ett arbetslag vid en skola i Karlskrona kommun. Vid den utsedda skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Karriär

Programmet med profilen verksamhetsintegrering gör dig väl rustad för att arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer.

Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället!

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4¬6

Studenter berättar

Här möter du Linnea och Daniel som berättar om sin lärarutbildning med verksamhetsintegrerad profil.

"Utbildningen har överträffat mina förväntningar"

Maja i universitetets lokaler

Efter att ha jobbat några år som elevassistent väcktes Majas intresse för att utbilda sig till lärare. Nu läser hon grundlärarprogrammet åk 4-6 med verksamhetsintegrerad profil och brinner för att rusta eleverna för en samtid och en framtid som de har möjlighet att vara med och forma själva.

Madeleine vill undervisa utomlands

Madeleine studerar utomlands

Madeleine Modig brinner för mångfald och internationella miljöer. Möjligheten att studera utomlands avgjorde därför valet att läsa till lärare vid Linnéuniversitetet. I sin kommande lärarroll drömmer hon om att undervisa i engelska utomlands.

"Med denna utbildning blir vi väl förberedda för framtiden"

Katarina och Emma i klassrummet

Här möter du Katarina Petersson och Emma Arvidsson som läser på Grundlärarprogrammet år 4-6 i Kalmar. Tack vare utbildningens verksamhetsintegrerade profil möter de elever i klassrummet två dagar varannan vecka och får se hur lärandet fungerar i verkligheten.

Mer om programmet

En unik grundlärarutbildning

Den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen i Kalmar har varit i gång sedan 2013. Från och med hösten 2015 genomförs grundlärarprogrammets alla tre inriktningar (fritidshem, fk-åk 3 samt åk 4-6) som VI-utbildningar. 

Projektledare Katarina Herrlin

– Studenterna har samma utbildningsplan och samma mål för sin utbildning som studenter på "vanliga" program har. Det som skiljer är upplägget där alla teorikurser har verksamhetsintegrerat arbete på schemat, säger Katarina Herrlin, projektledare och en av initiativtagarna till programmet.

Grundidén med den här utbildningen är att varje student - som del av en studentgrupp - genomför sina VI-dagar och verksamhetsförlagda kurser på i förväg, utvalda övningsskolor hela utbildningen igenom. Varje år genomförs en rockad, och varje enskild student får därför möjlighet att se olika skolor under sin utbildning. Ordinarie verksamhetsförlagd utbildning (VFU) påverkas inte av upplägget, utan genomförs i traditionell ordning, fem veckor i streck, med särskilda kursplaner och mål, vid den skola där lärarstudenten innevarande år är placerad. Sammantaget innebär deltagandet i VI-profilen att de studerande, jämfört med den ordinarie lärarutbildningen, tillbringar dubbelt så mycket tid i verksamheten.

– De här extra dagarna, som vi kallar VI-dagar (verksamhetsintegrerade dagar) är alltså ingenting som tas från den vanliga VFU:n utan vi har valt att ge plats för dessa i teorikurserna. Vi tror att de praktiska erfarenheterna som studenterna får ute i skolorna kan utveckla och fördjupa teoretiska resonemang och att det i gengäld kommer utmana praktiskt yrkeskunnande på ett helt annat sätt än tidigare, säger Katarina.

– Utbildningen är unik i Sverige. Profilen vid campus Kalmar ger dig som student möjlighet att på ett mer handgripligt sätt utveckla det kunnande och den kompetens som är förutsättningen för att bli en riktigt bra lärare. Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda en verksamhetsintegrerad profil för samtliga inriktningar inom grundlärarprogrammet med studieort Kalmar, säger Katarina.