Hållbara energiprocesser och system, masterprogram

120 hp

Förnybara energikällor som vind, vatten, sol och biomassa spelar en allt större roll nationellt och internationellt. Du som har en teknisk examen kan på denna utbildning fördjupa dig i energifrågor och framtidens energisystem.

I Sverige och EU är biobränslena den viktigaste och största av de förnybara energislagen, även om vindkraften är på snabb frammarsch. Men hur gör man egentligen när man hanterar biobränsle, vad skall man tänka på och hur skiljer de sig från andra bränslen? Du lär dig om allt från hur man smartast hanterar biomassa, till kunskaper i projektledning och undersökningsmetoder. Arbetsmarknaden inom området växer snabbt och är global.

Masterprogrammet i bioenergiteknik ger dig fördjupade kunskaper inför jobb inom detta spännande område. Programmets huvudinnehåll - utöver valfria kurser och examensarbete - är:

• Bränsleresurser och logistik. Vilka resurser finns att tillgå? Och hur förflyttar man bränsle på rimligt sätt?

• Enhetsoperationer och förbränningsteknik. Hur hanteras biomassa? Finfördelning, torkning, transport, lagring...hur får vi ut mesta möjliga av bränsle från jord- och skogsbruk eller avfall?

• Undersökningsmetoder och matematisk statistik. Hur räknar man ut det här?

• Projektet som arbetsform.

Programmet erbjuder även redan verksamma ingenjörer med kandidat- eller högskoleingenjörsexamen att fördjupa sig.

Karriär

Programmet förbereder för en yrkesverksamhet som utredare, energisystemplanerare, energistrateg eller projektledare. Arbetsmarknaden är internationell – speciellt för dig som väljer en konsultkarriär.

Examen

Teknologie masterexamen med inriktning mot Hållbara energiprocesser och system Huvudområde: Bioenergiteknik

Programöversikt

Översikt av programmets kurser.

Studenter berättar

Film: Gadis och Julie är studenter på masterprogrammet Hållbara energiprocesser och system

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken