Hälsovetenskap, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet som tar både individens och planetens hälsa på allvar!

Utbildningen ger dig redskap att förbättra människors och icke-människors hälsa, och förbereder dig för framtida engagemang inom hälsorelaterade verksamheter. Tillsammans med studenter från olika delar av världen och med varierande utbildningsbakgrund blir du del av en spännande transdisciplinär och internationell lärandemiljö.

I programmet kommer du att möta flera olika vetenskapliga perspektiv på hälsa. Detta ger dig en bred och djup expertis i ämnet, liksom goda förutsättningar för att kunna förstå och förbättra människors och icke-människors hälsosituationer.

Vi tar allvarligt på hälsa i förhållande till klimat och klimatförändringar. Du kommer genomgående i programmet att utveckla dina kunskaper inom detta område för att kunna möta framtidens hälsoutmaningar.

Har du ett starkt intresse för ett speciellt område? I programmet ges du möjlighet att själv utforma din fördjupning i ämnet hälsovetenskap, bland annat genom valbara kurser, egna fördjupningsteman och fältstudier.

Programmet är internationellt och du kommer att möta studenter och lärare från olika delar av världen, liksom ett varierat utbud av litteratur och författare. Vi arbetar kontinuerligt för att samverka med universitet i andra länder för att ge dig möjlighet till ökade internationella erfarenheter. I vår strävan att verka klimatsmart vill vi öka samverkan online och med universitet på tågavstånd.

Vi lägger stor vikt vid att involvera organisationer och institutioner utanför universitetet i utbildningen och du kommer i programmet att ges möjlighet att möta och samverka med dessa. Vi arbetar aktivt för att ta vara på nuvarande och tidigare studenters erfarenheter och kontakter.

Karriär

När du tagit din examen är du attraktiv på såväl en nationell som internationell arbetsmarknad. Utbildningen gör dig förberedd för arbete inom flera olika typer av hälsorelaterade verksamheter. Du kommer självständigt att kunna driva förändrings- och utvecklingsarbete inom offentliga, privata och ideella institutioner, företag och organisationer.

Examen

Filosofie masterexamen (Huvudområde: Hälsovetenskap)

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring vårt program? Mejla till programmecoordinator.health@lnu.se

Jag vill bidra till att rädda liv

Muhammad Ishaq vid Linnéuniversitetet.

Muhammad uppskattar studiemiljön vid Linnéuniversitetet och att det är så nära till naturen. I framtiden vill han bidra till att förbättra hälsoläget i världen.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar