Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap

180 hp

Vad är hälsa och vad är egentligen hälsosamt? Livsstilsrelaterad ohälsa, bristsjukdomar och vällevnadssjukdomar... Lever vi på ett sätt som gör oss sjuka? Begreppen hälsa och ohälsa står ofta i fokus i den allmänna debatten och vi får höra att i framtiden har vi inte råd med sjukvård för alla som behöver den. Dessutom ska vi leva hållbart!

Programmet erbjuder en flervetenskaplig utbildning som behandlar dessa frågor ur olika perspektiv. Huvudämnet är biomedicinsk vetenskap vilket betyder att du fördjupar dina kunskaper om hur människan fungerar i biologiskt och medicinskt avseende. Du börjar med livets molekyler som bildar celler och organ som alla måste fungera tillsammans. Vi diskuterar hur vårt sätt att leva påverkar kroppens funktioner. Vad betyder vår livsstil, alltså vad vi äter, hur vi rör oss, gifter och användning av droger, för vår hälsa? Vad gör oss stressade, när är stress bra och när är den farlig? Hur samverkar människan och miljön? Under utbildningen kommer du att tillgodogöra dig ett vetenskapligt förhållningssätt till dessa frågor samt lära dig att förmedla dessa kunskaper. Målet är att du kan arbeta för att förbättra hälsoläget i samhället. Du vet hur livsstilsförändring kan kommuniceras och uppnås för individen, och också på en övergripande samhällelig nivå.

Programmet ges på distans med ca 2-5 obligatoriska träffar i Kalmar per termin.

Karriär

Utbildningen är bred och gör dig väl rustad för att möta samhällets behov av kompetens för utveckling av och rådgivning kring friskvård och hälsa inom näringsliv och offentlig sektor.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot hälsa och biomedicinsk vetenskap, Huvudområde: Biomedicinsk vetenskap

Olivia har koll på läget ända ner på cellnivå

Porträtt Olivia Borg

Olivia tillhörde den första årskursen som tog examen från programmet Hälsovetenskap – inriktning biovetenskap. Olivia berättar att hon alltid har varit intresserad av kroppen, dess funktioner och hur den påverkas av olika faktorer.

Mer om programmet

Hur påverkas hälsan av vår livsstil?

Drivs du av nyfikenhet? Vill du veta och förstå hur vi människor fungerar? Vill du arbeta med människor och vill du veta vad människan har för drivkrafter? Är du dessutom idérik och flexibel? Då bör du läsa hälsovetenskapliga programmet på Linnéuniversitetet.

− En viktig fråga på utbildningen kommer att bli diskussionerna på temat om en person som mår bra också har en god hälsa, eller tvärtom. Vad hälsa är skiljer sig dessutom mellan olika kulturer, säger Marie Ljusegren, programansvarig för hälsovetenskapliga programmet.

− Våra politiker och landsting signalerar ständigt att det är människors livsstil som orsakar många av våra vanligaste sjukdomar. För att minska onödigt lidande och kostnader i framtiden behövs kompetens att vägleda människor till en livsstil som inte leder till sjukdomar. Även samhället måste vara organiserat på ett sådant sätt att människor kan leva hälsosamma liv, säger Marie.

− Dessutom har vi en gedigen biomedicinsk och biologisk kompetens, vilket gör oss särskilt lämpliga att ge denna utbildning, säger Marie.

En hälsosam vägledning

Utbildningen är flervetenskaplig och huvudämnet är biomedicinsk vetenskap, vilket betyder att studenterna kommer att få fördjupad kunskap om hur människan fungerar biologiskt och medicinskt. Första året studeras livets molekyler som bildar celler och organ. Därefter diskuteras hur vårt sätt att leva påverkar kroppens funktioner. Vad betyder vår livsstil − alltså vad vi äter, hur vi rör oss, gifter och användning av droger − för vår hälsa? Vad gör oss stressade, och när är stress bra och när är den farlig? Hur samverkar människan och miljön?

− Vi vill ge studenterna tillräcklig kunskap för att de sedan, med denna kunskap i ryggen, ska kunna tolka och vägleda människor till en sundare livsstil, och inte gå på alla de osäkra budskap som medierna blåser upp med jämna mellanrum, säger Marie.

Studenterna kommer att lära sig att tolka forskningsresultat relaterade till hälsa och kommer att ha tillräcklig kunskap för att avgöra vad som är hållbart och gångbart i längden.

− Den student som är genuint intresserad av hur vår livsföring påverkar vår hälsa kommer att trivas på den här utbildningen, säger Marie − och förväntar sig att dessa studenter i framtiden kommer att få jobb inom både landsting, kommuner och företag.

− Ja, de kommer att få jobb som projektledare, hälsoinstruktörer, friskvårdare, hälsopedagoger, friskvårdspedagoger eller hälsoinformatör, och många andra benämningar som handlar om att tillvarata och förbättra människors hälsa, säger Marie.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar