Idrottsvetar­programmet

180 hp

Ta chansen och studera idrottsvetenskap som riktar sig mot hälsa och entreprenörskap. Programmet har en bred grund som utvecklar dina kunskaper inom träning, kost, friluftsliv och hälsa. När du gått klart utbildningen kommer du antingen kunna starta eget inom hälsoområdet eller jobba inom många olika organisationer som arbetar hälsofrämjande.

Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig ett brett vetenskaplig kunnande med möjlighet att läsa vidare till en masterexamen. Programmet omfattar både samhälls- och naturvetenskap. Ämnen som ingår är t.ex. entreprenörskap, anatomi, fysiologi, träningslära, idrotten i samhället, kost, hälsokommunikation och ledarskap. Utbildningen har också en inriktning mot friluftsliv där studenten får chansen att studera ledarskap i Sälen samt få ett internationellt perspektiv genom en resa till Italien. Programmet innehåller även praktiska moment som hälsocoach och ger dig möjlighet att bli licensierad personlig tränare.

Karriär

Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med hälsa i organisationer och företag. Programmet ger dig även färdighet att starta eget inom idrott- och hälsobranschen

Examen

Filosofie kandidatexamen i Idrottsvetenskap.

Utbildningen ger dig även möjlighet fortsätta läsa ett till två år mot en Magister- eller Masterexamen i idrottsvetenskap

Bilder från utbildningens olika delar, både teoretiska och pratiska. 

En utbildning med bredd men också fördjupning inom intresseområde

Bild på Malin

Redan under utbildningen började Malin Hildingsson att arbeta som projektledare på SISU Idrottsutbildarna Blekinge. Efter hennes studier på Idrottsvetarprogrammet har Malin hunnit med att arbeta som verksamhetsutvecklare för Blekinge Health Arena och som folkhälsostrateg i Landstinget Blekinge. Idag jobbar Malin som utredare på Folkhälsomyndighetenen.

En utbildning anpassad efter arbetsmarknaden

Idag arbetar Cecilia med företagshälsa efter att ha studerat Idrottsvetarprogrammet på Linnéuniversitetet. Cecilia tycker att bred kunskap och kunna vara flexibel i arbetet med företag är mycket viktigt i sin yrkesroll.

Mer om programmet

Jennie gör en fysprofil på Peter

Följ med Jennie när hon gör en fysprofil på Peter. (Observera att programmet har bytt namn från Fysik aktivitet, hälsa och friluftsliv till Idrottsvetarprogrammet. Det är samma utbildning).
 
 

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar