Idrottsvetar­programmet

180 hp

Ta chansen och studera idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Idrottsvetarprogrammet ger kunskaper i ledarskap och hur hälsopromotion kan bedrivas på olika nivåer i samhället, både ur ett nationellt- och internationellt perspektiv. Programmet utbildar studenter att möta behov från offentliga och privata verksamheter inom sektorerna fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv.

Vid Idrottsvetarprogrammet ges möjlighet till en progression, där du efter 2 år erhåller en högskoleexamen med kunskap kopplat till den hälsopromotiva sektorn och verktyg för att leda grupper och enskilda individer. Du erhåller även certifiering i personlig träning (FRISK-licens). Du kan efter högskoleexamen bland annat arbeta som: Gyminstruktör, Fystränare, Licensierad PT och Hälsocoach.

Du kan även välja att läsa vidare i programmet och erhålla relevanta kunskaper i entreprenörskap och fördjupad vetenskaplig metod och testmetodik vilket ger möjligheter till arbete på organisatorisk nivå och du erhåller kandidatexamen.

I programmet erhåller du kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbara livsstilar. Exempelvis så lär du dig hur fysisk aktivitet och friluftsliv kan verkar hälsofrämjande för den friska individen. Vidare erhåller du kunskap och verktyg för att kunna arbeta med friluftslivsutveckling och friluftslivsföretagande med hänsyn till miljöaspekter. Genom utbildningen förbereds du även på att anta ett entreprenöriellt förhållningssätt i verksamhetsutveckling i sin kommande yrkesutövning. Programmet har en bred grund och är tvärvetenskapligt samt ger dig ett brett vetenskaplig kunnande med möjlighet att läsa vidare till en masterexamen.

Karriär

Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med hälsa, träning och friluftsliv i organisationer och företag. Programmet ger dig även färdighet att starta eget inom träning- och hälsobranschen. Efter kandidatexamen kan du bland annat arbeta som: Gym- och PT-ansvarig för större anläggningar och kedjor, Athletic director, Laborant och testansvarig på fältet och i laboratoriemiljö, Forskningsassistent, Fys- och sport science-ansvarig för större idrottsföreningar på professionell nivå, Folkhälsoutvecklare, Ansvarig för folkhälsa på nationell, regional och kommunal nivå, Äventyrsföretagare, Friluftslivssamordnare och Ekoturism.

Examen

Filosofie kandidatexamen i Idrottsvetenskap.

Utbildningen ger dig även möjlighet fortsätta läsa ett till två år mot en Magister- eller Masterexamen i idrottsvetenskap.

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Bilder från utbildningens olika delar, både teoretiska och pratiska. 

Logotyp för ackreditering som personligl tränare
Idrottsvetarprogrammet är en ackrediterad utbildning och kan ge examinerade studenter Almega friskvårdsföretagens PT-licens. 
Läs mer på Friskvårdsföretagens hemsida

En utbildning med bredd men också fördjupning inom intresseområde

Malin alumn från Linnéuniversitetet

Redan under utbildningen började Malin Hildingsson att arbeta som projektledare på SISU Idrottsutbildarna Blekinge. Efter hennes studier på Idrottsvetarprogrammet har Malin hunnit med att arbeta som verksamhetsutvecklare för Blekinge Health Arena och som folkhälsostrateg i Landstinget Blekinge. Idag jobbar Malin som utredare på Folkhälsomyndigheten.

En utbildning anpassad efter arbetsmarknaden

Idag arbetar Cecilia med företagshälsa efter att ha studerat Idrottsvetarprogrammet på Linnéuniversitetet. Cecilia tycker att bred kunskap och kunna vara flexibel i arbetet med företag är mycket viktigt i sin yrkesroll.

Mer om programmet

Jennie gör en fysprofil på Peter

Följ med Jennie när hon gör en fysprofil på Peter. (Observera att programmet har bytt namn från Fysik aktivitet, hälsa och friluftsliv till Idrottsvetarprogrammet. Det är samma utbildning).
 
 

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar