Idrottsvetarprogrammet

180 hp

Ta chansen och studera idrottsvetenskap som riktar sig mot hälsa och entreprenörskap. Programmet har en bred grund som utvecklar dina kunskaper inom träning, kost, friluftsliv och hälsa. När du gått klart utbildningen kommer du antingen kunna starta eget inom hälsoområdet eller jobba inom många olika organisationer som arbetar hälsofrämjande.

Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig ett brett vetenskaplig kunnande med möjlighet att läsa vidare till en masterexamen. Programmet omfattar både samhälls- och naturvetenskap. Ämnen som ingår är t.ex. entreprenörskap, anatomi, fysiologi, träningslära, idrotten i samhället, kost, hälsokommunikation och ledarskap. Utbildningen har också en inriktning mot friluftsliv där studenten får chansen att studera ledarskap i Sälen samt få ett internationellt perspektiv genom en resa till Italien. Programmet innehåller även praktiska moment som hälsocoach och ger dig möjlighet att bli licensierad personlig tränare.

Karriär

Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med hälsa i organisationer och företag. Programmet ger dig även färdighet att starta eget inom idrott- och hälsobranschen

Examen

Filosofie kandidatexamen i Idrottsvetenskap.

Utbildningen ger dig även möjlighet fortsätta läsa ett till två år mot en Magister- eller Masterexamen i idrottsvetenskap

Följ med Jennie när hon ska göra en fysprofil på Peter. (observera att programmet har bytt namn från Fysik aktivitet, hälsa och friluftsliv till Idrottsvetarprogrammet. Det är samma utbildning).
Idrottsvetarprogrammet
1 6

Tidigare studenter berättar

Bild på Malin

Redan under utbildningen började Malin Hildingsson att arbeta som projektledare på SISU Idrottsutbildarna Blekinge. Efter hennes studier på Idrottsvetarprogrammet har Malin hunnit med att arbeta som verksamhetsutvecklare för Blekinge Health Arena och som folkhälsostrateg i Landstinget Blekinge. Idag jobbar Malin som utredare på Folkhälsomyndighetenen.

 

Varför valde du att studera Idrottsvetarprogrammet?

- Jag visste tidigt att jag ville jobba med idrott eller hälsa på något sätt och läste redan på gymnasiet en utbildning med den inriktningen. Att det blev just Kalmar berodde dels på att det var ett idrottsvetenskapligt program med fokus på hälsa. Men även att Kalmar som stad är väldigt trevlig med närheten till havet och Öland, bra nöjesliv och roliga idrottsevenemang.

Vad tyckte du var det roligaste i utbildningen?

- Det roligaste var bredden på utbildningen och att det samtidigt gick att fördjupa sig inom just sitt intresseområde. Alla vi som läste utbildningen hade olika mål och tankar om vad vi efteråt ville arbeta med och det gick att forma sin utbildning mot det tyckte jag. Sedan var det också väldigt kul med alla aktiviteter vi gjorde tillsammans i klassen, allt ifrån enklare friluftsliv till en studieresa utomlands, som svetsade samman gruppen väldigt bra vilket gjorde det till en rolig tid på universitetet.

Vad arbetar du med idag?

- Jag jobbar som utredare på Folkhälsomyndigheten på enheten för folkhälsorapportering. En enkel beskrivning är att jag jobbar med att följa upp och rapportera om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.

Vad har du haft mest nytta av i din nuvarande yrkesroll från utbildningen?

- Det är till stor nytta att både ha det samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga perspektivet i olika frågor. Det ger en bred förståelse för komplexa frågor och en möjlighet att se saker ur olika synvinklar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är att jag känner att det jag gör kan göra skillnad och faktiskt bidra till att folkhälsan förbättras. Det är också väldigt kul med ett jobb där man hela tiden lär sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll. Sedan är det också en mycket bra arbetsplats med trevliga och väldigt kompetenta kollegor.

Tidigare studenter berättar

Idag arbetar Cecilia med företagshälsa efter att ha studerat Idrottsvetarprogrammet på Linnéuniversitetet. Cecilia tycker att bred kunskap och kunna vara flexibel i arbetet med företag är mycket viktigt i sin yrkesroll. 

 

Varför sökte du utbildningen?

- Jag har alltid haft ett stort intresse för hälsa och rörelse. Jag ville utveckla mina befintliga kunskaper och få mer bredd. Jag har sedan 17-årsåldern varit aktiv ledare inom land- och vattengympa både för Friskis & Svettis och för Korpen. Dessutom har jag alltid gillat att vara ute i naturen. Jag valde även utbildningen för att läsa något roligt, jag gick på magkänslan helt enkelt.

Vad är det mest intressanta med utbildningen?

- Jag tycker kombinationen fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv är riktigt bra. Att få en bred grund i hälsobranschen är mycket viktigt för att kunna få jobb och kunna anpassa sig efter arbetsmarknaden. Jag tycker även det är värt att nämna alla äventyr man får vara med om under utbildningen! Grottkrypning, utlandsresor och kanotpaddling med övernattningar är några äventyr man får vara med om. Det är väldigt kul och givande. Så här i efterhand förstår jag hur mycket jag lärt mig under dessa tillfällen, både faktamässigt och om mig själv.

Finns det något unikt med utbildningen som är värt att lyfta fram?

- Förutom det jag nämnt innan så blir sammanhållningen i klassen mycket stark då man "tvingas" utföra olika aktiviteter tillsammans och lösa problem gemensamt. Det är roligt och utvecklande! Jag tycker att lärarna är lyhörda och lyssnar till våra åsikter vilket gör att man känner att det går att påverka och forma utbildningen. Om jag skall summera och sammanfatta mina tre år på programmet så var det en rolig och givande utbildning som gav mig förutsättningarna till att arbeta med det jag ville!

Vad jobbar du med idag?

- Jag arbetar på ett företag på Gotland som heter Ryggakuten. Vi är fyra som jobbar där, två naprapater, en sjukgymnast och jag. Jag jobbar delvis som massör och delvis med företagshälsa. Jag har utifrån mina tidigare erfarenheter och kunskapen från utbildningen skapat en företagshälsa som är unik i sitt slag. Parallellt med arbetet vidareutbildar jag mig inom sälj för att kunna sälja den företagshälsa vi har på Ryggakuten på ett mer medvetet sätt. Jag trivs jättebra och känner att jag får utveckla mig och mina idéer, vilket är lättare att göra i ett mindre företag. Jag tycker också att det är väldigt spännande att jobba med mina kollegor, naprapaterna och sjukgymnasten, eftersom de har en annan utbildning och kunskap och på så sätt kompletterar vi varandra.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

- Jag har haft stor nytta av utbildningen nu när jag arbetar med företagshälsa och som massör. Att ha bred kunskap och kunna vara flexibel i arbetet med företag och dess hälsa är mycket viktigt, man måste ju anpassa sig efter företagets förutsättningar! Genom att ha kunskap om många olika delar av ett friskvårdsarbete gör det lättare att anpassa och få nöjda kunder. Även i min roll som massör har jag nytta av utbildningen då jag inte bara kan erbjuda en massage utan kunskap, tips och råd till patienten som gör att hen får ett mervärde utav behandlingen.

Hur ser du på framtiden?

- Jag ser ljust på framtiden! Dels allmänt då hälsobranschen är en växande bransch och dels för egen del då jag känner att jag kan utvecklas och växa på det företag jag nu arbetar på.

Vem ska läsa Idrottsvetarprogrammet?

- Den som har ett intresse inom av fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv, men också någon som vill kunna utveckla och jobba inom hälso- eller friluftsbranschen. Utbildningen är bred och därför är det bra att kunna ha ett eget driv för att lyckas inom branschen. Jobben kommer inte till dig utan du får leta rätt på dem eller skapa dem själv.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Sjöfartshögskolan i Kalmar