Idrottsvetenskap, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet är till för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det idrottsvetenskapliga fältet. Det är även förberedande för studier på forskarnivå.

I programmet får du under handledning praktisera ett vetenskapligt arbetssätt. Programmet ger fördjupade perspektiv inom det idrottsvetenskapliga området och behandlar bland annat frågor om hälsa, idrott, kön, mångfald och hållbar utveckling. Du kan utveckla din professionella kompetens för att verka inom det breda idrottsvetenskapliga området. Du kan även specialisera dig i fysisk aktivitet och idrottsmedicin för en specialistexamen inom ramen för programmet. Utifrån en individuell studieplan som upprättas i inledningen av studierna kan du skräddarsy en utbildning som passar dina behov och önskemål. Förutom flexibilitet med valbara kurser finns också möjlighet att förlägga delar av programmet utomlands. Detta kan ske såväl första som andra året.

Delar av programutbudet kan komma att ges på engelska. Programmet är webbaserat.

Karriär

Det finns ett växande behov i idrottssektorn, kommun och skola av idrottsvetenskapliga kunskaper. Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildning i idrottsvetenskap. Om du är fysioterapeut och vill bli specialist i t ex fysisk aktivitet och idrottsmedicin läser du med fördel detta program.

Examen

Masterprogrammet leder till en Filosofie masterexamen i idrottsvetenskap (120 hp). Möjlighet finns också att som en första etapp studera till en magisterexamen (60 hp).

Det finns ett behov av kompetens inom området

Cecilia Rindhagen vid Linnéuniversitetet.

Cecilia tog sin kandidatexamen vid Linnéuniversitetet och trivdes så bra att hon valde att läsa sin masterutbildning här. Hon trivs med det upplägg som kommer med distansstudier och hon menar att det finns ett behov av en större kompetens inom området i samhället.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans