Industriell ekonomi, högskoleingenjör

180 hp

Teknik, ekonomi och management är en kombination som många arbetsgivare efterfrågar idag. Har du intresset öppnar sig en arbetsmarknad som inkluderar många spännande företag.

Moderna företag måste arbeta rationellt och resurssnålt för att kunna konkurrera på en global marknad. Deras produktion måste planeras, styras och underhållas på ett sätt så att kunder får sina produkter levererade i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris. Programmet ger dig en helhetsbild över ett företags verksamhet och styrning och därmed en bra grund för intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom exempelvis logistik, inköp, ledarskap, produktionsplanering, ekonomisk beslutsfattande, underhåll, drift, kvalitetsteknik och Lean production.

Under de första två åren ger programmet en bred grundläggande bas inom industriell ekonomi, där kurser inom matematik, ekonomi och ingenjörsämnen utgör grunden. I det tredje året får du spetskunskaper inom områdena material och produktionsstyrning, produktionsteknik, logistik och underhållsstyrning. Programmet avslutas med ett examensarbete. Under hela utbildningen har du också nära kontakt med företag i form av kursprojekt och studiebesök. Många kursmoment i programmet kopplas till aktiviteterna i vårt nya Innovation & Technology Center EPIC.

Karriär

Programmet förbereder dig med ingenjörskompetens som efterlyses av såväl små och medelstora såsom stora företag. Exempelvis kan man arbeta som produktionstekniker och –planerare, kvalitetsingenjör, projektledare och underhållsingenjör. Tidigare studenter har fått jobb på globala företag som exempelvis Scania, Volvo, Elektrolux eller Atlas Copco, men även på många små och medelstora företag i regionen och nationellt.

Examen

Högskoleingenjörsexamen inom industriell ekonomi.

Studenter berättar

Joel Welin studerar till ingenjör inom industriell ekonomi. Han gillar logiska förklaringar till varför saker och ting beter sig som de gör. Och så gillar han golf.

Tidigare studenter berättar

Karolina berättar om sin studietid, hur det var att söka jobb och hur hon ser på framtiden.

 

Vad jobbar du med nu?

Idag arbetar jag som ILS konsult på Combitech i Växjö. ILS står för Integrerad Logistik Stöd och är en ingenjörsdisciplin och ledningsprocess som används för att skapa optimerade drift- och underhållskostnader för ett specifikt system eller en produkt genom hela livscykeln. Genom att tidigt i produktutvecklingen beakta underhållsaspekter i designbeslut kan jag påverka framtida underhållskostnader utifrån ställda krav och driftförhållanden. 

Bild på kvinnlig alumn

Var det svårt att få jobb?

Nej, eftersom utbildningen ger en så bred kompetens och möjligheter att ta sig an flera, vitt skilda uppgifter, så har du många tjänster du kan söka. Du får lära dig både ekonomens språk och teknologens språk. De problem som kan uppstå i arbetslivet är oftast sammankopplade mellan teknik och ekonomi vilket lett till att ingenjörer med en examen i industriell ekonomi är eftertraktade på arbetsmarknaden. 

Jag tyckte inte det var svårt att få jobb men det beror på vilka företag du väljer att söka dig till samt vilka tjänster du är intresserad av. Jag tyckte svårigheten låg i vilka tjänster jag skulle söka då många inte fanns utannonserade. Jag märkte att flera företag rekryterade via spontanansökningar. Jag fick själv mitt jobb via en spontanansökan. Om du är osäker och vill ha hjälp att söka jobb kan jag varmt rekommendera Linnéuniversitets karriärvägledning för att få hjälp med hur du ska tänka.

Har du haft nytta av din utbildning i ditt arbete?

Ja, jag känner att jag har en stabil grund att stå på. Matematiken behövs för att kunna lösa komplexa problem. Ekonomikurserna gav en finansiell kunskap och förståelse för hur organisationer fungerar. Genom kurserna i produktionsteknik fick jag kunskap om industrin. Att söka information och att kunna tolka den på ett logiskt och kritiskt sätt har jag också med mig från utbildningen. Men det finns en del färdigheter och kunskaper som inte går att lära sig på en utbildning, exempelvis systemförståelsen och affärsmannaskapet. Det är något som kommer när man har kommit in i arbetslivet.

Hur var det att plugga industriell ekonomi?

Jag tyckte att första året var kämpigt då det tog ett tag att komma in i ”tänket” och pluggtekniken men sen blev det lättare. 

För den som vill ha hjälp finns det mycket hjälp att få, både från lärare och från studenter som går årskursen över eller från studenter som läser andra utbildningar. Vi läste några kurser ihop med studenter från andra ingenjörsutbildningar. Det var bra eftersom det gav ett kunskapsutbyte och en sammanhållning mellan de olika ingenjörsdisciplinerna. 

Är du intresserad av ett utbytesår eller en utbytestermin så finns det goda möjligheter till att göra det. Jag var iväg i Hong Kong på två utbytesterminer och tyckte det var det roligaste på hela utbildningen. Jag fick träffa människor från andra kulturer och fick uppleva vardagslivet i en metropol. Jag kände verkligen att jag växte som människa genom att göra dessa utbyten!

Hur ser du på framtiden?

Jag ser ljust på framtiden. Vi lever i en allt mer teknikfokuserad värld där vi hela tiden ställs inför nya utmaningar. Det är och kommer vara brist på ingenjörer de kommande åren och det behöver utbildas fler ingenjörer för att täcka upp luckorna.

Vad skulle du säga till en person som funderar på att välja utbildningen?

Om du vill ha en utbildning med en bra blandning mellan teknik och verksamhetsledning, träffa många fantastiska och ambitiösa människor och bli eftertraktad på arbetsmarknaden tycker jag att du ska välja denna utbildning! 

 

Mer om programmet

Tobias Schauerte, programansvarig

Detta är en spännande blandning av teknik, ekonomi och management, berättar Tobias Schauerte, programansvarig för utbildningen i Industriell ekonomi. Utbildningen är mycket intressant för näringslivet, framför allt för den tillverkande industrin. Trots att utbildningen i industriell ekonomi är en högskoleingenjörsutbildning är den inte bara för teknikintresserade.

– Om du väljer vår utbildning i industriell ekonomi så får du en utbildning som är väldigt bred. Den omfattar förutom teknik även ekonomi och management, berättar Tobias. Du lär dig hur man planerar och styr olika verksamheter. Inte så mycket om maskinernas styrning utan mer om planering av hur människorna i organisationen ska arbeta för att tillverkningsprocesserna ska bli så effektiva och underhållsfria som möjligt, berättar Tobias vidare.

Det är sättet att arbeta och lära sig under studietiden som är speciellt med utbildningen. Receptet är att ge stora delar av utbildningen i projektform, erbjuda olika examinationsformer, ha små studentgrupper, vilket ger bra kontakter mellan lärare och studenter och nära till den pågående forskningen, och lägga till skarpa uppgifter som ska lösas ute i företagen i många kurser.

Tobias är programansvarig

– Det här gör att studenterna redan under studietiden blir duktiga på att ta hand om sin egen utveckling på den framtida arbetsplatsen. Om du sköter dig bra ute på företagen har du också ett nätverk som du kan använda när du är färdig och ska söka jobb, säger Tobias.

– Det finns väldigt många olika jobb som du kan söka, här följer några exempel: kvalitetsingenjör, produktionsledare, produktionstekniker, projektledare, underhållsingenjör med mera. Många av studenterna har numera jobb utomlands. Även om de inte valt att läsa någon del av utbildningen som utbytesstudent så har de byggt upp kontakter utomlands via studenter från andra länder som valt att studera någon period i Växjö.

– Under utbildningen finns chans att studera en termin utomlands. Många väljer att lägga denna termin som en extra, sjunde termin, innan man tar ut sin examen, fortsätter Tobias. Då kan du komplettera din utbildning med något som vi inte har här i Växjö.

– Du som vill fördjupa din utbildning kan välja på flera olika masterprogram när du avslutat dina tre års studier. Antingen här hos oss på Linnéuniversitetet, eller kanske någon annanstans i Sverige eller världen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M