Informationslogistik

180 hp

Informationslogistiker utvecklar och effektiviserar informationsflöden i företag och organisationer.

Informationslogistiker är ett nytt yrke. Utan bra, säker och effektiv hantering av information fungerar nästan ingenting. Ett nytt IT-system löser inte problemet, eftersom informationen i sista hand alltid hanteras av människor.

Det är där informationslogistiker kommer in. De har kunskap och förmåga att se helheten. De kan kombinera tekniska lösningar, metoder, ledarskap, planering, logistik, ekonomi, företagskulturer, regelverk och affärsutveckling. De ser till att informationen når fram, används smart och går att tjäna pengar på.

Programmet består av en mix av tre kunskapsområden: informatik, logistik och ekonomi/management. Ett av programmets främsta kännetecken är det nära samarbetet med företag och organisationer, så kallade partnerföretag, som aktivt deltar i utbildningen. Ett exempel är att du den femte terminen deltar i ett skarpt projekt ute på ett företag.

Karriär

Som informationslogistiker kan du t ex jobba med inköp, produktionsstyrning, logistik och projektledning, eller på en informations-, marknads- eller IT-avdelning. Du kan även satsa på en mer strategisk position som verksamhetsutvecklare, affärsstrateg eller omvärldsanalytiker. Yrket ger dig goda möjligheter till ett spännande framtidsjobb som kombinerar utveckling av både människor och teknik inom många olika branscher.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot informationslogistik. Huvudområde: Informatik.

Tidigare studenter berättar

Porträtt Emelie Zetterlund

Emelie jobbar som teknisk skribent

Emelie Zetterlunds tidigare jobb som truckförare och som transportkoordinator på Coca Cola i Norge väckte hennes intresse för logistik och avgjorde hennes yrkesval. Idag har hon en examen från programmet Informationslogistik och jobbar som konsult i form av teknisk skribent på Sigma Technology Solutions AB i Växjö.

Du jobbar som teknisk skribent. Vad innebär det?   

– Jag översätter teknisk information till förståeliga texter. Eftersom jag jobbar som konsult har jag en uppdragsgivare och min uppdragsgivare är Canal Digital. Jag arbetar med att skriva manualer och supportmaterial till bland annat paraboler och mottagare. Arbetet innebär att jag samlar in information från bland annat produktspecifikationer, tidigare manualer, produktutvecklare och andra personer som jobbar med produkten ur olika perspektiv samt genom att själv testa och installera produkten. Sedan skriver jag texterna på ett enkelt och tydligt språk så att slutanvändaren lätt kan ta till sig informationen och använda den.

Hur ser en vanlig dag ut?

– Mina dagar kan se väldigt olika ut då jag reser till Oslo varannan vecka eftersom Canal Digitals huvudkontor ligger där. När jag är i Oslo har jag ofta flera möten inbokade med olika personer. Mötena kan handla om allt ifrån att vi diskuterar hur designen på en manual kan se ut, till hur en viss funktion på en produkt är uppbyggd och fungerar eller vad som blir nästa steg i processen. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag får kunskap om så oväntade saker som jag aldrig haft en tanke på innan. Jag hade till exempel ingen aning om att jag en dag skulle veta massor om satelliter och hur deras koppling till vårt tv-tittande hänger ihop.

Varför valde du programmet Informationslogistik på Linnéuniversitetet? 

– Det året jag sökte till Linneuniversitetet så sökte jag en rad olika utbildningar som hade någon typ av logistik som inriktning. Av någon anledning hade jag inte rangordnat mina val och programmet Informationslogistik råkade ligga överst i listan. Jag blev antagen till programmet och jag ångrar inte den missen överhuvudtaget!

Förutom rena ämneskunskaper, vad lärde du dig under tiden som student?

– Jag lärde mig att jobba mot tighta deadlines och så utvecklades jag mer i mitt sätt att arbeta i grupp. En annan viktig lärdom var att jag lärde mig att ta tillvara på varje individs styrkor, att det är viktigt att hjälpa varandra med ens svagheter för att kunna utvecklas. Jag lärde mig också att det är okej att fråga om hjälp när det uppstår problem.

Vad tror du att du gör i framtiden? Har du något drömjobb?

– Jag ser mig som en specialist inom ett specifikt område där jag kan jobba med olika typer av kunder och uppdrag och använda mina erfarenheter till att förbättra verksamheten. 

Daniella hjälper företag att bli effektiva och lönsamma

Varje företag och organisation arbetar mot att öka effektiviteten och lönsamheten. Daniella Lahdo administrerar två av systemen som Strålfors använder i sitt arbete med att hjälpa företag med just detta. Informationslogistiker utvecklar informationsflöden och hjälper till att bygga broar mellan olika processer och flöden, och självklart mellan människorna bakom.

– Det roligaste är kombinationen att arbeta både med den dagliga driften och med utvecklingen av våra egna system.

Utbildar och utvecklar

Daniellas roll är att vara super user, vilket innebär en stor variation av arbetsuppgifter. Daniella ska bland annat arbeta mot personalen genom att utbilda och informera användarna. Hon tar också fram statistik för beslutsfattare i organisationen. Sist men inte minst är hon delaktig i projekt som rör förvaltning och utveckling av systemen.

– När jag sökte till utbildningen Informationslogistik visste jag att den innehöll en blandning av IT och logistik, men jag visste inte riktigt vad jag ville jobba med. Efter hand växte det fram att jag ville jobba just med processerna i kombination med IT. I framtiden hoppas jag att jag kommer att jobba ännu mer med utveckling och förbättring av system.

Kommunicera effektivt

Strålfors hjälper företag att kommunicera med sina kunder på ett effektivt sätt genom att utveckla helhetslösningar för lagring och överföring av information. Innan Daniella började på tjänsten hon har i dag arbetade hon på företagets kundsupport.

– Jag lärde mig mycket om företagets processer och om hur verksamheten fungerar. Utbildningen gav mig också en förståelse för både IT och verksamhetsfrågor som jag har stor nytta av i arbetet.

Mer om programmet

Vad är informationslogistik?
Informationslogistik handlar om att hantera informationens flöden så att vi får rätt information, till rätt person, på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.

Vad gör en informationslogistiker?
En informationslogistiker utvecklar och effektiviserar informationsflöden för bättre reultat och ekonomi.

Vad läser jag på programmet?
Teoriavsnitten omfattar informatik & IT, logistik samt ekonomi & management.

Vad blir jag efter utbildningen?
Du blir informationslogistiker med en filosofie kandidatexamen i informatik med inriktning mot informationslogistik.

Vad kan jag arbeta med när jag är klar med utbildningen?
Våra nyutexaminerade informationslogistiker arbetar till exempel som logistiker, förbättringskoordinatorer, projektledare, IT-samordnare och launch-koordinatorer.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom de flesta avdelningar på ett företag - logistik, marknad, informations- eller IT-avdelning, inköp, produktionsstyrning... Även mer strategiska positioner som exempelvis omvärldsanalytiker, affärsutvecklare eller affärsstrateg kan vara aktuella.

Hur ser arbetsmarknaden ut?
Det finns ett stort behov av informationslogistiker och möjligheterna att få jobb ser bra ut.

Varifrån kommer studenterna geografiskt?
De flesta kommer från södra och mellersta Sverige, många från Västra Götaland, Skåne och Halland. På CIL studerar fler Stockholmare än infödda Ljungbybor!

Vad kännetecknar utbildningen?
Ett av programmets främsta kännetecken är det nära samarbetet med företag och organisationer (kallas för partnerföretag) som aktivt deltar i utbildningen. Exempel på partnerföretag är Strålfors, Electrolux Laundry Systems, IKEA, Kalmar Industries, Landstinget Kronoberg, Swedbank, Enertech, Länsförsäkringar, Volvo Articulated Haulers, Södra, Visma-SPCS, Peltor med flera.

Vad är CIL:s Knowledge Excange Program?
KEP är CIL:s modell för ett verklighetsförankrat och löpande kunskapsutbyte mellan student, partnerföretag, universitet och högskola under studietiden.

Vad är speciellt med den femte terminen?
Under den femte terminen väljer du mellan att studera utomlands eller att delta i utvecklingsprojekt på ditt partnerföretag eller i en annan organisation. De flesta partnerföretagen bidrar med ersättning till studenten under termin fem motsvarande lånedelen i studiemedlen. Hittils har femteterminsstudenterna varit utspridda över landet, från Ericsson i Stockholm ner till IKEA IT i Helsingborg.

Kan jag studera utomlands?
Under den femte terminen kan du studera utomlands och kombinera dina studier med internationella kontakter. CIL-studenter har framgångsrikt genomfört en termin i många spännande länder, bland annat Sydkorea, Japan, Sydafrika, Mexico, Belgien och de baltiska staterna.

Vad är CIL?
Centrum för informationslogistik driver akademiska utbildning och forskning i ett unikt samarbete mellan universitet/högskola, näringsliv och offentlig sektor.

CIL är en förening där styrelsen består av representanter från företag, organisationer och den akademiska världen. Det betyder ett stort nätverk av partnerföretag med världsledande positioner och produkter. Utbildningen sker i Ljungby och drivs av Linnéuniversitetet, Internationella handelshögskolan i Jönköping samt Högskolan i Halmstad. Som student är du inskriven vid Linnéuniversitetet.

Hur är det att studera på CIL?
När du är färdig efter tre år och ser tillbaka på din tid som student kommer du säkert att uppskatta den studiemiljö som CIL ger dig.