Informationslogistik

180 hp

Informationslogistiker utvecklar och effektiviserar informationsflöden i företag och organisationer.

Informationslogistiker är ett nytt yrke. Utan bra, säker och effektiv hantering av information fungerar nästan ingenting. Ett nytt IT-system löser inte problemet, eftersom informationen i sista hand alltid hanteras av människor.

Det är där informationslogistiker kommer in. De har kunskap och förmåga att se helheten. De kan kombinera tekniska lösningar, metoder, ledarskap, planering, logistik, ekonomi, företagskulturer, regelverk och affärsutveckling. De ser till att informationen når fram, används smart och går att tjäna pengar på.

Programmet består av en mix av tre kunskapsområden: informatik, logistik och ekonomi/management. Ett av programmets främsta kännetecken är det nära samarbetet med företag och organisationer, så kallade partnerföretag, som aktivt deltar i utbildningen. Ett exempel är att du den femte terminen deltar i ett skarpt projekt ute på ett företag.

Karriär

Som informationslogistiker kan du t ex jobba med inköp, produktionsstyrning, logistik och projektledning, eller på en informations-, marknads- eller IT-avdelning. Du kan även satsa på en mer strategisk position som verksamhetsutvecklare, affärsstrateg eller omvärldsanalytiker. Yrket ger dig goda möjligheter till ett spännande framtidsjobb som kombinerar utveckling av både människor och teknik inom många olika branscher.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot informationslogistik. Huvudområde: Informatik.

IT-branschen är en väldigt öppen och rolig bransch att jobba i

Att möta människor, att se utvecklingen och att jobba med processer är några av många fördelar som Natasha Asimiadis ser med att jobba inom IT-branschen. Hon läste Informationslogistik och jobbar idag som team leader på IT-företaget Sigma Technology.

Bredden och praktiktermin lockade Sebastian till Informationslogistik

Porträttbild av Sebastian Gustafsson

Sebastian Gustafsson studerade informationslogistik på CIL, Centrum för informationslogistik, numera Campus Ljungby. Nu är det några år sedan han tog sin examen och vi blev nyfikna på hur det har gått för honom. Vad har han hittat på sedan dess och hur ser han på sin studietid idag?

Fler intervjuer

Mer om programmet

Vad är informationslogistik?
Informationslogistik handlar om att hantera informationens flöden så att vi får rätt information, till rätt person, på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.

Vad gör en informationslogistiker?
En informationslogistiker utvecklar och effektiviserar informationsflöden för bättre reultat och ekonomi.

Vad läser jag på programmet?
Teoriavsnitten omfattar informatik & IT, logistik samt ekonomi & management.

Vad blir jag efter utbildningen?
Du blir informationslogistiker med en filosofie kandidatexamen i informatik med inriktning mot informationslogistik.

Vad kan jag arbeta med när jag är klar med utbildningen?
Våra nyutexaminerade informationslogistiker arbetar till exempel som logistiker, förbättringskoordinatorer, projektledare, IT-samordnare och launch-koordinatorer.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom de flesta avdelningar på ett företag - logistik, marknad, informations- eller IT-avdelning, inköp, produktionsstyrning... Även mer strategiska positioner som exempelvis omvärldsanalytiker, affärsutvecklare eller affärsstrateg kan vara aktuella.

Hur ser arbetsmarknaden ut?
Det finns ett stort behov av informationslogistiker och möjligheterna att få jobb ser bra ut.

Vad kännetecknar utbildningen?
Ett av programmets främsta kännetecken är det nära samarbetet med företag och organisationer (kallas för partnerföretag) som aktivt deltar i utbildningen. Exempel på partnerföretag är Strålfors, Electrolux Laundry Systems, IKEA, Kalmar Industries, Landstinget Kronoberg, Swedbank, Enertech, Länsförsäkringar, Volvo Articulated Haulers, Södra, Visma-SPCS, Peltor med flera.

Vad är speciellt med den femte terminen?
Under den femte terminen väljer du mellan att studera utomlands eller att delta i utvecklingsprojekt på ditt partnerföretag eller i en annan organisation. De flesta partnerföretagen bidrar med ersättning till studenten under termin fem motsvarande lånedelen i studiemedlen. Hittils har femteterminsstudenterna varit utspridda över landet, från Ericsson i Stockholm ner till IKEA IT i Helsingborg.

Kan jag studera utomlands?
Under den femte terminen kan du studera utomlands och kombinera dina studier med internationella kontakter. Studenterna har bland annat varit en termin i Sydkorea, Japan, Sydafrika, Mexico, Belgien och de baltiska staterna.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M