Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram

120 hp

Designers har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling. För att komma fram till innovativa lösningar krävs det dock samarbete mellan olika discipliner. På detta masterprogram får du studera i team med studenter från ekonomi och teknik för att gemensamt komma fram till de mest innovativa lösningarna, såväl från ett teoretiskt som från ett praktiskt perspektiv.

För att kunna bemöta de utmaningar som mänskligheten står inför gällande miljöfrågor och sociala frågor behöver vi föra samman kompetenser och erfarenheter. Att vara yrkesverksam designer och samtidigt ha fördjupad kunskap inom andra områden kommer att vara en viktig faktor i arbetet för en hållbar utveckling. Detta masterprogram i Innovation genom ekonomi, teknik och design är unikt på så sätt att det möjliggör samarbete mellan studenter från programmets tre olika inriktningar: ekonomi, teknik och design. Detta innebär att du får flera olika perspektiv på de projekt och uppgifter som genomförs under programmets gång, såväl från ett teoretiskt som från ett praktiskt perspektiv. Då du lär dig att samarbeta med personer som har olika kompetenser och erfarenheter blir du attraktiv på arbetsmarknaden tack vare din unika multidisciplinära kompetens.

Som designstudent kan du vidareutveckla såväl din teoretiska som din praktiska kunskap inom designdiscipliner för hållbarhet och kreativt samarbete. Du lär dig även hur olika discipliner uttrycker kunskap och hur akademiskt arbete bedrivs. Dessa aspekter utvecklas på ett unikt sätt genom en integration av akademiska ämnen såsom systemteknik och designtänkande, vilket ger ett komplett och holistiskt ramverk till innovationsprocessen.

För att programmet ska kunna bidra med den kunskap du behöver kring hur vi ska kunna möta de utmaningar mänskligheten står inför gällande miljöfrågor och sociala frågor kommer du även att få arbeta tillsammans med näringslivet under dina studier. Vi har ett särskilt nära partnerskap med IKEA och Södra genom ett strategiskt samarbete som kallas The Bridge. Detta samarbete bygger på FNs globala mål med fokus på hållbarhet, innovation och optimal förvaltning av lokala naturresurser och mänskliga resurser.

Vi ser att den här typen av samarbete är nödvändigt för att kunna hantera hållbar samhällsförändring för att säkerställa såväl en trygg nutid som en trygg framtid, och att det utgör ett bra exempel på hur akademi och industri kan samarbeta för en hållbar utveckling.

Karriär

Företag och organisationer över hela världen är i behov av yrkesverksamma som kan samarbeta kring kreativitet för att skapa innovationer som främjar hållbar utveckling. Efter att ha studerat detta masterprogram kan du på ett effektivt sätt använda den kunskap du har fått för att skapa unika och kostnadseffektiva lösningar för de problem du står inför. Du kommer att vara en utmärkt kollega då programmet ger dig de verktyg du behöver för att uppmuntra motivation, förtroende och respekt för olikheter och även utvecklar dina förmågor inom ledarskap och kommunikation.

Examen

Konstnärlig masterexamen med inriktning mot innovation genom ekonomi, teknik och design.

Huvudområde: design

Ett program med tre inriktningar

Programmet erbjuder tre olika inriktningar - företagsekonomi, teknik och design. Information om företagsekonomiinriktningen. Information om teknikinriktningen.

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Ansökan och portfolio

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först måste du ansöka till programmet via www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se(utanför Sverige). Sedan behöver du skicka in din portfolio tillsammans med din övriga dokumentation om din behörighet på dina sidor på www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissons.se (utanför Sverige).

Vänligen skicka in din ansökan, portfoliouppgifterna inkluderade (se beskrivning nedan), senast sista ansökningsdag:

Sista ansökningsdag 15 april 2024 och anmälningskod: LNU-12383. 

 

Samarbete är nödvändigt för att lösa samhällets utmaningar

Hannes vill jobba med hållbar produktutveckling för en bättre framtid 

Hör hur han berättar om samarbetet med IKEA och varför det är bra med ett internationellt program.

Programmets fokus på hållbarhet tilltalade Juliana

Juliana

Julianas väg till Sverige gick från Colombia via London, där hon träffade en svensk kille. Sedan tog kärleken henne till Växjö. Idag är hon doktorand med en passion såväl för att undervisa som för sin forskning inom design och hållbarhet och hur vi kan leva i harmoni med planeten.

"Ett masterprogram där ingenjörsstudenter studerar tillsammans med affärs- och designstudenter är ganska revolutionerande"

Tayfun, fd student på masterprogrammet innovation genom affärs-, ingenjörs- och design – inriktning teknik

Mer om programmet

Program i samverkan med bransch och näringsliv

Linnéuniversitetet har ett specifikt, långsiktigt och strategiskt samarbete med Södra och IKEA i partnerskapet The Bridge. Grunden för samarbetet är klimatutmaningarna och FN:s globala mål. Fokus för partnerskapet ligger inom skogsbruk, innovation och hållbarhet och parterna samarbetar inom utbildning och forskning. En ambition är att skapa en arena för kunskapsutveckling och hållbar konkurrenskraft öppen för fler aktörer eftersom vi tror att verka tillsammans är det som krävs för att vi ska klara omställningen i samhället.

Samarbetspartners

IKEAs logotyp
Södras logotyp

Vanliga frågor om programmet

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M