Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design ger studenten en förståelse av hur multidisciplinär kunskap i kombination med teoretiska insikter och ny teknologi kan länkas samman med sociala behov och värderingar i samhället för att bidra till bästa möjliga framtid, såväl lokalt som globalt.

Studenter samarbetar med både lokala och internationella företag och organisationer för att lära sig om innovationsprocessen i arbetslag med olika kompetenser i en kreativ samarbetsmiljö. Denna unika lärandemodell förser studenterna på programmet med de färdigheter och metoder de behöver för att kunna använda sig av affärs-, teknik- och designperspektiv på komplexa samhällsfrågor genom ett samskapande förhållningssätt och uppmuntrar dem att vidare utvärdera innovativa produkter och tjänster för att skapa hållbarhet för både människor och planeten.

Utöver de akademiska studierna som utgör kärnan erbjuds studenterna även möjlighet att samarbeta med IKEA, programmets primära företagspartner. IKEA bidrar med Democratic Design-principer, de senaste metoderna och verktygen, samt workshops och handledning för att öva på produktutvecklingsprocessen i realtid, vilket ger studenterna en praktisk möjlighet att få in ett företagsperspektiv i sina projekt samt möjlighet att implementera kunskap och praktiker för IKEAs mål att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Det unika med programmet är att studenterna kommer från tre olika fakulteter – ekonomi, teknik, och design – och för samman en bredd av olika kompetenser, bakgrunder och erfarenheter för att möjliggöra innovationsprocessen i all sin komplexitet, för att kunna möta de utmaningar som mänskligheten står inför vad gäller miljöfrågor och sociala frågor. Studenter på programmet får slutligen en fördjupad förståelse inte bara vad gäller kunskap och färdigheter som påverkar innovationsprocessen utan även träning i professionella sätt att arbeta i en kontext där flera ämnesområden och praktiker samspelar.

Karriär

Företag och organisationer världen över behöver medarbetare som kan samverka kreativt för att förnya och arbeta för hållbar utveckling. Studenter som arbetat i multidisciplinära innovationsteam är bäst lämpade att möta de förväntningar detta innebär. Programmet förser studenter med kunskap om nyckelfrågor i den moderna världen, som designtänkande, systemteknik, cirkulär ekonomi, medveten konsumtion och frugal innovation, för att nämna några. Studenter som fullföljer det här programmet kan på ett effektivt sätt använda sina kunskaper om produkt- och servicedesign, nya företagsekonomiska förhållningssätt och teknikanvändning för hållbar utveckling, för att nå unika och kostnadseffektiva lösningar inom olika områden. De blir utmärkta medarbetare eftersom de många perspektiv de arbetat med under utbildningen försett dem med de rätta verktygen för att främja motivation, respekt för mångfald, ledarskap och kommunikativa förmågor, vilka är centrala egenskaper hos en anställd och medarbetare.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot innovation genom ekonomi, teknik och design. Huvudområde: Transdisciplinär design och hållbarhet

Ett program med tre inriktningar

Programmet erbjuder tre olika inriktningar - företagsekonomi, teknik och design. Information om företagsekonomiinriktningen. Information om teknikinriktningen.

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Ansökan och portfolio

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först måste du ansöka till programmet via www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se(utanför Sverige). Sedan behöver du skicka in din portfolio tillsammans med din övriga dokumentation om din behörighet på dina sidor på www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissons.se (utanför Sverige).

Vänligen skicka in din ansökan, portfoliouppgifterna inkluderade (se beskrivning nedan), senast sista ansökningsdag:

Sista ansökningsdag 15 januari 2021 anmälningskod: LNU-F1156. 

 

Samarbete mellan inriktningarna - och med företag

Möt studenter från programmets alla tre inriktningar som berättar om det unika upplägget med utbildningen där design, teknik och företagsekonomi samarbetar i projekt med företag.

Studenter inom ekonomi, teknik och design samarbetar för att utveckla en produkt

Bild på Ramona, Sebastian och Joe

Under höstterminen jobbar förstaårsstudenterna på masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design i grupper med varsitt företag för att utveckla en egen produkt.

Det är inspirerande att möta människor med olika bakgrund och erfarenheter

Shilla valde att söka till programmet för att hon upplevde att utbildningens upplägg skiljde sig ifrån andra utbildningar. I framtiden vill hon jobba med innovation och design för att göra skillnad.

Shilla Anjadini vid Linnéuniversitetet

Juliana från Colombia arbetar som interiörarkitekt på IKEA

bild på juliana

Anna jobbar med marknadsföring på IKEA

Bild på Anna

Anna Hamlin sökte sig till Linnéuniversitetet på grund av intresset till design och möbler. Då hon tidigare läst en kandidatutbildning i Business Administration på University of Hawaii, så lockade det med en svensk masterutbildning i Småland. 

#Humansoflnu

Följ oss gärna på instagram

Studenter i grupp

"We are a team that consists of students from the fields of design, business and engineering and we are part of the innovation master programme. As part of the local innovation module in our first term, we are now working with an ergonomic chair manufacturing company called Frapett, in Mönsterås. In our project with them, we have worked to develop a task chair that is to be used for seated physical work, for instance by machine operators, dentists, tailors, glassworkers, etc. Being a multi-disciplinary team, we have looked at this project from all the three different perspectives – design, engineering and business. This type of project-based learning has helped us being innovative at different levels throughout the project, enriching our experience and ensuring that we also learn from one another". / Christopher, Rong, Basil, Tianyi & Naina

Mer om programmet

Studenter på innovationsmastern tar emot prestigefyllt pris

Astrid Cox, Eliot Bota, Erik Ström, Jonas Thordeman Andersson och Varun Kishore vid Linnéuniversitetet.

Svenska institutet har tillkännagivit pristagarna i Hackathon Spirit Award 2021 och i år gick priset till studenter vid Linnéuniversitetet, för deras lösning Vip pit stops.

The Bridge - ett samarbete med IKEA och Södra

Programmet är en del av samarbetet The Bridge som är en unik, långsiktig och strategisk investering i forskning och utbildning med fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet. Satsningen möjliggörs genom ett partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Södra och IKEA. Tillsammans vill vi skapa en gemensam plattform för kunskapsutveckling för hållbar konkurrenskraft.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M