Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram

120 hp

Detta tvååriga masterprogram utgår från företagens behov av personal med förmåga att initiera, leda och verka för skapandet av innovationer. Programmet ges på engelska.

I sitt arbete med innovationer skall studenten kunna balansera processens olika delar avseende gestaltning, funktion, hållbarhet och produktionens förutsättningar. Detta kräver kunskap i, eller samverkan mellan, olika discipliner där olika metoder, perspektiv och arbetssätt utnyttjas. Programmet bygger på gemensamma projektarbeten ofta i samarbete med näringsliv eller organisationer tillsammans med ämnesfördjupning i design och en breddning mot andra discipliner (företagsekonomi och teknik). Erfarenheter utifrån projektarbeten diskuteras och ställs i relation till studentens yrkeskunnande. I separata kurser studeras vetenskaplig metod som används i innovationsprocessen.

Karriär

Programmet tränar studenterna i projekt-­ och innovationsledning, process-­ och produktutveckling, affärs-­ och systemutveckling samt samhälleligt entreprenörskap. Studenten utvecklar fördjupad kunskap inom design samtidigt som samverkan och utbyte sker med företagsekonomi och teknik. Studenter kommer genom utbildningen att kunna skapa hållbara lösningar, som tar hänsyn till form, funktion och resurseffektivitet.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot innovation genom ekonomi, teknik och design. Huvudområde: Transdisciplinär design och hållbarhet

Ansökan och portfolio

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först måste du ansöka till programmet via www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (utanför Sverige). Sedan behöver du skicka in din portfolio tillsammans med din övriga dokumentation om din behörighet på dina sidor på www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissons.se (utanför Sverige).

Instuktioner hittar du nedan.

#Humansoflnu

Följ oss gärna på instagram

Studenter i grupp

"We are a team that consists of students from the fields of design, business and engineering and we are part of the innovation master programme. As part of the local innovation module in our first term, we are now working with an ergonomic chair manufacturing company called Frapett, in Mönsterås. In our project with them, we have worked to develop a task chair that is to be used for seated physical work, for instance by machine operators, dentists, tailors, glassworkers, etc. Being a multi-disciplinary team, we have looked at this project from all the three different perspectives – design, engineering and business. This type of project-based learning has helped us being innovative at different levels throughout the project, enriching our experience and ensuring that we also learn from one another". / Christopher, Rong, Basil, Tianyi & Naina

Studenter berättar

Studenter inom ekonomi, teknik och design samarbetar för att utveckla en produkt 

Under höstterminen jobbar förstaårsstudenterna på masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design i grupper med varsitt företag för att utveckla en egen produkt.

Ramona Hallgren läser inriktningen design. Hennes grupp samarbetar med företaget CumVex, som jobbar med kontorsmöbler. Eftersom CumVex är baserade i Växjö är det lätt för gruppen att träffa dem utan att behöva planera långt i förväg.

– Företaget är väldigt mottagliga för våra idéer och lyssnar på vad vi har att säga. Att de dessutom är lokala är en stor fördel, nästan en lyx, säger Ramona.

Även samarbetet inom gruppen går bra. Alla grupper består av studenter från de tre olika inriktningarna ekonomi, teknik och design.

– Det intressanta med det här arbetet är att jag som designer har en annan typ av seende. Till skillnad från ekonomer och ingenjörer tänker jag inte lika mycket på produktion och pris i första steget när det gäller att generera idéer, berättar Ramona.

Sebastian Duque läser ekonomiinriktningen på programmet. Han säger att det är lärorikt att jobba tillsammans med de olika inriktningarna.

– Alla har olika perspektiv och ser processen annorlunda. Man får lära sig hur designers och ingenjörer tänker, precis som i verkliga livet, säger han.

Tidigare studenter berättar

Juliana Restrepo

My name is Juliana Restrepo. I was born and raised in the beautiful and constantly-developing city of Medellín, Colombia. That is to say, Colombia in South America, not Columbia in the US, as many still make that mistake. In Medellín, I studied industrial design for five years and also worked as an event designer for DDB Colombia, an advertising agency. Having done that, I was ready for my next adventure – moving to London. During my four years in London, I was fortunate enough to get the opportunity to learn from a number of different work and life experiences. Even though I loved London (and still do), my husband and I decided three years ago to move to Växjö – my husband's home town – since we wanted to raise our son in a smaller city, and also be closer to relatives.

During my first months in Sweden, I studied beginner's Swedish and looked forward to embracing the exciting challenge of a new country. It was then that I came across the master programme Innovation through business, engineering and design. One of my biggest motivations for applying to the programme was the collaboration with IKEA and, of course, the fact that the programme is based on a multidisciplinary collaboration. During my two years on the programme, I developed a lot as a designer, as a team player and, last but not least, as a citizen of the world. I also developed a passionate interest in metadesign, design-thinking and sustainability.

I feel more proud than ever of being a designer. I believe that designers have a great responsibility, both now and for our future, as I see designers as the 'connection keys/tools' between different disciplines, skills and cultures. The world is changing so quickly that we can barely understand it. We need to learn, share, communicate and work better together.

I am now working as an interior designer at IKEA in Älmhult. I'm constantly curious and working in a dynamic environment, where people are not afraid of change. I'm so excited to see where this will take me in the future!

Anna Hamlin

Anna Hamlin sökte sig till Linnéuniversitetet på grund av intresset till design och möbler. Då hon tidigare läst en kandidatutbildning i Business Administration på University of Hawaii, så lockade det med en svensk masterutbildning i Småland. 

Under Annas studier på Linnéuniversitetet så var målet med utbildningen att få jobba med produktutveckling på IKEA. Idag arbetar hon på marknadsavdelningen på IKEA i Älmhult och tycker att utbildningen gett henne en bra grund att stå på.

– På IKEA jobbar jag främst med lokal marknadsföring, administrerar den lokala hemsidan, deras instagramkonto och de digitala skärmarna som rullar i varuhuset. Jag är även med och utvecklar handelsplatsen i Älmhult där vi försöker utöka samarbetet med andra IKEA-enheter i Älmhult, men också samarbetet med övrigt näringsliv. Jag koordinerar även aktiviteter i varuhuset som är riktade till vårt lokala upptagningsområde, till exempel förhandsvisningar av kollektioner för IKEA FAMILY medlemmar.

Redan under studietiden arbetade Anna på IKEA, då som restaurangbiträde och säljare. Men efter sin masterexamen inom innovation så sökte hon jobb på IKEA som låg närmare det som hon studerat, och fick det. Kontakten med IKEA under studietiden skapade bra förutsättningar för att skapa viktiga kontakter.

– Jag skrev mitt examensarbete på IKEA of Sweden i Älmhult. Jag studerade produktutvecklingsprocessen och fokuserade på hur organisationskultur kan påverka kunskapsöverföring både positivt och negativt i stora multinationella företag. Min D-uppsats ledde till ett utökat nätverk på olika IKEA bolag i Älmhult, eftersom jag träffade och intervjuade många anställda i min undersökning. Utöver det ledde min sista termin av examensarbete till en bredare förståelse av IKEAs arbetsprocesser och organisationskultur som jag har nytta av i mitt dagliga arbete idag.

Mer om programmet

IKEAs och Linnéuniversitetets samarbetsprogram The Bridge är ett flervetenskapligt utbildnings- och forskningssamarbete om livet hemma och produktionens villkor. I enkla ordalag handlar det om att knyta ihop ett antal discipliner för att skapa ett bättre liv hemma för den stora allmänheten. Det handlar dels om vilka grundläggande behov vi har och vilka möbler vi behöver, men också hur vi ska kunna producera dem på ett så billigt och miljövänligt sätt som möjligt.

Linnéuniversitet har, genom The Bridge, kunnat inrätta en världsunik IKEA-professur. Tillsammans med doktorander byggs forskningsmiljön kring ämnesområdet Life at Home upp. Och det är denna forskningsmiljö som möjliggör att Linnéuniversitetet inrättar denna tvärvetenskapliga masterutbildning.

Masterutbildningen har ett tvärvetenskapligt perspektiv med teknik, ekonomi och design. Denna utbildning gör det möjligt för studenter att lära av varandras kunskap och förbättra sin förmåga att arbeta i olika projekt och inom produktutveckling. Masterutbildningen ges i nära samarbete med företag, och IKEA är ett av dem.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken