Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design ger studenten en förståelse av hur multidisciplinär kunskap i kombination med teoretiska insikter och ny teknologi kan länkas samman med sociala behov och värderingar i samhället för att bidra till bästa möjliga framtid, såväl lokalt som globalt.

Studenter samarbetar med både lokala och internationella företag och organisationer för att lära sig om innovationsprocessen i arbetslag med olika kompetenser i en kreativ samarbetsmiljö. Denna unika lärandemodell förser studenterna på programmet med de färdigheter och metoder de behöver för att kunna använda sig av affärs-, teknik- och designperspektiv på komplexa samhällsfrågor genom ett samskapande förhållningssätt och uppmuntrar dem att vidare utvärdera innovativa produkter och tjänster för att skapa hållbarhet för både människor och planeten.

Utöver de akademiska studierna som utgör kärnan erbjuds studenterna även möjlighet att samarbeta med IKEA, programmets primära företagspartner. IKEA bidrar med Democratic Design-principer, de senaste metoderna och verktygen, samt workshops och handledning för att öva på produktutvecklingsprocessen i realtid, vilket ger studenterna en praktisk möjlighet att få in ett företagsperspektiv i sina projekt samt möjlighet att implementera kunskap och praktiker för IKEAs mål att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Det unika med programmet är att studenterna kommer från tre olika fakulteter – ekonomi, teknik, och design – och för samman en bredd av olika kompetenser, bakgrunder och erfarenheter för att möjliggöra innovationsprocessen i all sin komplexitet, för att kunna möta de utmaningar som mänskligheten står inför vad gäller miljöfrågor och sociala frågor. Studenter på programmet får slutligen en fördjupad förståelse inte bara vad gäller kunskap och färdigheter som påverkar innovationsprocessen utan även träning i professionella sätt att arbeta i en kontext där flera ämnesområden och praktiker samspelar.

Karriär

Companies and organisations worldwide need professionals that can carry out collaborative creativity to innovate and support sustainable development. Students trained in multidisciplinary innovation teams are best suited to meet such expectations. The programme empowers the students with knowledge on key issues of the modern world such as design thinking, system engineering, circular economy , conscious consumption and frugal innovation, to name a few. Graduates of this program can effectively use their acquired knowledge from product and service design, new business approaches and technology application for sustainable development to create unique and cost effective solutions for the issue at hand. They become excellent co-workers as their multiple perspective training in the programme provides them with the right tools to encourage motivation, trust respect for diversity , leadership and communication skills, all essential characteristics of a valued employee and team member.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot innovation genom ekonomi, teknik och design. Huvudområde: Transdisciplinär design och hållbarhet

Ett program med tre inriktningar

Programmet erbjuder tre olika inriktningar - företagsekonomi, teknik och design. Information om företagsekonomiinriktningen. Information om teknikinriktningen.

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Ansökan och portfolio

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först måste du ansöka till programmet via www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (utanför Sverige). Sedan behöver du skicka in din portfolio tillsammans med din övriga dokumentation om din behörighet på dina sidor på www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissons.se (utanför Sverige).

Instruktioner hittar du nedan.

#Humansoflnu

Följ oss gärna på instagram

Studenter i grupp

"We are a team that consists of students from the fields of design, business and engineering and we are part of the innovation master programme. As part of the local innovation module in our first term, we are now working with an ergonomic chair manufacturing company called Frapett, in Mönsterås. In our project with them, we have worked to develop a task chair that is to be used for seated physical work, for instance by machine operators, dentists, tailors, glassworkers, etc. Being a multi-disciplinary team, we have looked at this project from all the three different perspectives – design, engineering and business. This type of project-based learning has helped us being innovative at different levels throughout the project, enriching our experience and ensuring that we also learn from one another". / Christopher, Rong, Basil, Tianyi & Naina

Studenter inom ekonomi, teknik och design samarbetar för att utveckla en produkt

Bild på Ramona, Sebastian och Joe

Under höstterminen jobbar förstaårsstudenterna på masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design i grupper med varsitt företag för att utveckla en egen produkt.

Juliana från Colombia arbetar som interiörarkitekt på IKEA

bild på juliana

Anna jobbar med marknadsföring på IKEA

Bild på Anna

Anna Hamlin sökte sig till Linnéuniversitetet på grund av intresset till design och möbler. Då hon tidigare läst en kandidatutbildning i Business Administration på University of Hawaii, så lockade det med en svensk masterutbildning i Småland. 

Mer om programmet

IKEAs och Linnéuniversitetets samarbetsprogram The Bridge är ett flervetenskapligt utbildnings- och forskningssamarbete om livet hemma och produktionens villkor

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M