Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design ger studenten en förståelse av hur multidisciplinär kunskap i kombination med teoretiska insikter och ny teknologi kan länkas samman med sociala behov och värderingar i samhället för att bidra till bästa möjliga framtid, såväl lokalt som globalt.

Studenter samarbetar med både lokala och internationella företag och organisationer för att lära sig om innovationsprocessen i arbetslag med olika kompetenser i en kreativ samarbetsmiljö.Denna unika lärandemodell förser studenterna på programmet med de färdigheter och metoder de behöver för att kunna använda sig av affärs-, teknik- och designperspektiv på komplexa samhällsfrågor genom ett samskapande förhållningssätt och uppmuntrar dem att vidare utvärdera innovativa produkter och tjänster för att skapa hållbarhet för både människor och planeten.

Utöver de akademiska studierna som utgör kärnan erbjuds studenterna även möjlighet att samarbeta med IKEA, programmets primära företagspartner. IKEA bidrar med Democratic Design-principer, de senaste metoderna och verktygen, samt workshops och handledning för att öva på produktutvecklingsprocessen i realtid, vilket ger studenterna en praktisk möjlighet att få in ett företagsperspektiv i sina projekt samt möjlighet att implementera kunskap och praktiker för IKEAs mål att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Det unika med programmet är att studenterna kommer från tre olika fakulteter – ekonomi, teknik, och design – och för samman en bredd av olika kompetenser, bakgrunder och erfarenheter för att möjliggöra innovationsprocessen i all sin komplexitet, för att kunna möta de utmaningar som mänskligheten står inför vad gäller miljöfrågor och sociala frågor. Studenter på programmet får slutligen en fördjupad förståelse inte bara vad gäller kunskap och färdigheter som påverkar innovationsprocessen utan även träning i professionella sätt att arbeta i en kontext där flera ämnesområden och praktiker samspelar.

Karriär

Programmet tränar studenterna i projekt-­ och innovationsledning, process-­ och produktutveckling, affärs- och systemutveckling samt samhälleligt entreprenörskap. Studenten utvecklar fördjupad kunskap inom företagsekonomi samtidigt som samverkan och utbyte sker med design och teknik. Studenter kommer genom utbildningen att kunna skapa hållbara lösningar, som tar hänsyn till funktion, form och resurseffektivitet.

Examen

Filosofie eller ekonomie masterexamen med inriktning mot innovation genom ekonomi, teknik och design, Huvudområde: Företagsekonomi

Ett program med tre inriktningar

Programmet erbjuder tre olika inriktningar - företagsekonomi, teknik och design. Information om teknikinriktningen. Information om designinriktningen.

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Samarbete mellan inriktningarna - och med företag

Möt studenter från programmets alla tre inriktningar som berättar om det unika upplägget med utbildningen där design, teknik och företagsekonomi samarbetar i projekt med företag.

Studenter inom ekonomi, teknik och design samarbetar för att utveckla en produkt

Bild på Ramona, Sebastian och Joe

Under höstterminen jobbar förstaårsstudenterna på masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design i grupper med varsitt företag för att utveckla en egen produkt.

"Man får andra sätt att se på projekten och förstår hur viktigt det är att lyssna på omgivningen"

Bild på Denis och Anna

Anna Hamlin, inriktning ekonomi, läste kandidatutbildningen Business Administration på University of Hawaii och ville komplettera sin internationella utbildning med en svensk masterutbildning. Hon sökte sig till Linnéuniversitetet på grund av intresset till design och möbler, och då lockade Småland som region.

Denis Draganovic, inriktning teknik, har en kandidatexamen i Maskinteknik från Linnéuniversitetet. Det som lockade med den här masterutbildningen var att flera olika discipliner jobbar tillsammans, vilket han tänkte ger en bredare kompetens, samt att det är innovationsdrivet.

(Anna förkortas AH och Denis DD i följande text)

Juliana från Colombia arbetar som interiörarkitekt på IKEA

Bild på Juliana

Anna jobbar med marknadsföring på IKEA

Bild på Anna Hamlin

Anna Hamlin sökte sig till Linnéuniversitetet på grund av intresset till design och möbler. Då hon tidigare läst en kandidatutbildning i Business Administration på University of Hawaii, så lockade det med en svensk masterutbildning i Småland. 

”Det är ett mycket unikt och tvärvetenskapligt program”

Ameet berättar om mastersprogrammet i Innovation genom ekonomi, teknik och design och anledningen till varför att han valde att studera på Linnéuniversitet

#Humansoflnu

Följ oss gärna på instagram

Studenter i grupp

"We are a team that consists of students from the fields of design, business and engineering and we are part of the innovation master programme. As part of the local innovation module in our first term, we are now working with an ergonomic chair manufacturing company called Frapett, in Mönsterås. In our project with them, we have worked to develop a task chair that is to be used for seated physical work, for instance by machine operators, dentists, tailors, glassworkers, etc. Being a multi-disciplinary team, we have looked at this project from all the three different perspectives – design, engineering and business. This type of project-based learning has helped us being innovative at different levels throughout the project, enriching our experience and ensuring that we also learn from one another". / Christopher, Rong, Basil, Tianyi & Naina

Mer om programmet

Studenter på innovationsmastern tar emot prestigefyllt pris

Astrid Cox, Eliot Bota, Erik Ström, Jonas Thordeman Andersson och Varun Kishore vid Linnéuniversitetet

Svenska institutet har tillkännagivit pristagarna i Hackathon Spirit Award 2021 och i år gick priset till studenter vid Linnéuniversitetet, för deras lösning Vip pit stops.

Program i samverkan med bransch och näringsliv

Programmet är ett unikt samarbete mellan Linnéuniversitetet och SLU. Skogsbruk med många mål genomförs i dialog med olika aktörer relevanta för din utbildning.

Linnéuniversitetet har också ett specifikt, långsiktigt och strategiskt samarbete med Södra och IKEA i partnerskapet The Bridge. Grunden för samarbetet är klimatutmaningarna och FN:s globala mål. Fokus för partnerskapet ligger inom skogsbruk, innovation och hållbarhet och parterna samarbetar inom utbildning och forskning. En ambition är att skapa en arena för kunskapsutveckling och hållbar konkurrenskraft öppen för fler aktörer eftersom vi tror att verka tillsammans är det som krävs för att vi ska klara omställningen i samhället.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M